Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Вера Жупанец

Photo of Др Вера Жупанец
Др Вера Жупанец
ванредни професор
IV спрат, кабинет бр. 12 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2699

SCOPUS Author ID: 56394446800
ORCID ID: 0000-0001-9218-1096

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. Доктор методике наставе биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Магистар методике наставе биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2019., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2014., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2009., Асистент-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Методика наставе биологије 1
 • Школска пракса 1
 • Савремена образовна технологија у настави биологије
 • Настава биологије у образовању одраслих

УЏБЕНИЦИ

 • Жупанец, В., Миљановић, Т. (2019). Методика наставе биологије 1. Нови Сад: Природно-математички факултет.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Методика наставе биологије и екологије

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Основна истраживања, Руководилац: роф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет, Нови Сад, Период: од 2011. године
 • Европске димензије промена образовног система у Србији, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, Основна истраживања, Руководилац: роф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет, Нови Сад, Период: од 2006-2010. године
 • Higher Education Reform of Biological Sciences (HERBS), TEMPUS, Руководилац: проф. др Гордана Цвијић, Биолошки факултет, Београд, Период: 2006-2008.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Županec, V., Radulović, B., Pribićević, T., Miljanović, T., Zdravković, V. (2018). Determination of Educational Efficiency and Students’ Involvement in the Flipped Biology Classroom in Primary School. Journal of Baltic Science Education, 17(1), 162-176.
 • Lazarević, T., Miljanović, T., Županec, V., Zarić, G. (2018). The Effects of Using Blog as a Web tool in Biology Teaching in High Schools. Journal of Baltic Science Education, 17(2), 331-342.
 • Pribićević, T., Miljanović, T., Odadžić, V., Mandić, D., Županec, V. (2017). The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar Schools. Croatian Journal of Education, 19(3), 803-839.
 • Odadžić, V., Miljanović, T., Mandić, D., Pribićević, T., Županec, V. (2017). Effectiveness of the Use of Educational Software in Teaching Biology. Croatian Journal of Education, 19(1), 11-43.
 • Миљановић, Т., Ђокић Остојић, А, Жупанец, В., Прибићевић, Т. (2016). Ставови наставника биологије о реализацији програма биологије у основној школи. Педагогија, 1, 48-59.

ОСТАЛО

 • Поседује дидактичко-методичка и биолошка знања неопходна за спровођење и реализацију педагошких истраживања у основном, средњем и високом образовању.
 • Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, биолошким и еколошким садржајима, узрасним карактеристикама ученика као и индивидуалним могућностима и потребама ученика.
 • Прати и вреднује ефикасност иновативних наставних приступа у реализацији биолошких и еколошких садржаја на основу ученичких постигнућа, уложеног менталног напора ученика као и ставова и интересовања ученика за активно стицање применљивих знања.
 • Ментор завршних радова студената студијског програма Мастер професор биологије на ПМФ-у из области методике наставе биологије и екологије.
 • Руководилац студијског програма Интегрисане академске студије првог и другог степена – Мастер професор биологије (од школске 2017/18. године).
 • Члан Комисије за припрему теста за пријемни испит из биологије на Департману за биологију и екологију (од школске 2016/17. године).
 • Аутор и реализатор семинара за стручно усавршавање наставника биологије одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Одабрани семинари: “Савремена настава биологије у основној и средњим школама” (2005-2008.), “Примена мултимедије у настави биологије и екологије” (2016-2018.), “Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи” (од 2018. године).