Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Кристина Погрмић-Мајкић

Photo of Др Кристина Погрмић-Мајкић
Др Кристина Погрмић-Мајкић
виши научни сарадник
Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2675

SCOPUS Author ID: 36599003800
ORCID ID: 0000-0001-9274-7723

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2007. – 2010., Докторске академске студије, доктор биохемијских наука. Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2007., Постдипломске студије биохемије, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. – 2002., Основне академске студије – Дипломирани биолог, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Виши научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Докторске студије

 • Репродуктивна токсикологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Молекуларна и репродуктивна токсикологија, ендокрини ометачи, репродуктивна ендокринологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2013. – “Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија” (бр. пројекта: 173037), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, учесник на пројекту.
 • 2016. – 2019. “Ендокрини ометачи и репродуктивно здравље: ефекти и механизми деловања на хуманим гранулоза ћелијама и сперматозоидима ” (бр. пројекта: 114-451-2573/2016 03), Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, руководилац пројекта.
 • 2015. – 2016. “Испитивање утицаја микотоксина Т-2 на репродукцију: анализа ризика и значај за јавно здравље” (бр. пројекта: 114-451-2780/2015-03), Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, руководилац пројекта.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Pogrmić-Majkić K., Samardžija D., Stojkov Mimić N., Vukosavljević J., Trninić-Pjević A., Kopitović V., Andrić N. (2018) Atrazine suppresses FSH-induced steroidogenesis and LH-dependent expression of ovulatory genesthrough PDE-cAMP signaling pathway in human cumulus granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 461: 79-88.
 • Pogrmić-Majkić K., Fa S., Samardžija D., Hrubik J., Kaišarević S.,Andrić N. (2016) Atrazine activates multiple signaling pathways enhancing the rapid hCG-induced androgenesis in rat Leydig cells. Toxicology. 368: 37-45.
 • Pogrmic-Majkic K., Samardzija D., Fa S., Hrubik J., Glisic B., Kaisarevic S., Andric N. (2014) Atrazine Enhances Progesterone Production Through Activation of Multiple Signaling Pathways in FSH-Stimulated Rat Granulosa Cells: Evidence for Premature Luteinization. Biology of Reproduction 91(5):124,1-10.
 • Fa S.*, Pogrmic-Majkic K.*, Samardzija D., Glisic B., Kaisarevic S., Kovacevic R., Andric N. (2013) Involvement of ERK1/2 signaling pathway in atrazine action on FSH-stimulated LHR and CYP19A1 expression in rat granulosa cells. Toxicology and Applied Phramacology.270:1-8. *shared first authorship
 • Pogrmic-Majkic K., Fa S., Dakic V., Kaisarevic S., Kovacevic R. (2010) Upregulation of peripubertal rat Leydig cell steroidogenesis following 24h in vitro and in vivo exposure to atrazine. Toxicological Sciences 118(1): 52-60.
 • Pogrmic-Majkic K., Fa S., Dakic V., Kaisarevic S. and Kovacevic R. (2009) Atrazine Oral Exposure of Peripubertal Male Rats Downregulates Steroidogenesis Gene Expression in Leydig Cells. Toxicological Sciences 111(1): 189-197.

ОСТАЛО

 • У склопу досадашњег научно-истраживачког рада публиковала је 23 рада у истакнутим међународним часописима. Цитираност радова је 278, док је h-index 9 (извор Scopus, 25.03.2019.)
 • Чланство у удружењима:
  • Удружење токсиколога Србије
  • Биохемијско друштво Србије
  • Српско биолошко друштво