Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Kristina Pogrmić-Majkić

Photo of Dr Kristina Pogrmić-Majkić
DrKristinaPogrmić-Majkić
viši naučni saradnik
Laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i ćelijsku signalizacijuDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2675

SCOPUS Author ID: 36599003800
ORCID ID: 0000-0001-9274-7723

 OBRAZOVANJE

 • 2007. – 2010., Doktorske akademske studije, doktor biohemijskih nauka. Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. – 2007., Postdiplomske studije biohemije, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1997. – 2002., Osnovne akademske studije – Diplomirani biolog, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2017. – danas, Viši naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Doktorske studije

 • Reproduktivna toksikologija

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Molekularna i reproduktivna toksikologija, endokrini ometači, reproduktivna endokrinologija

ODABRANI PROJEKTI

 • 2013. – „Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija“ (br. projekta: 173037), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učesnik na projektu.
 • 2016. – 2019. „Endokrini ometači i reproduktivno zdravlje: efekti i mehanizmi delovanja na humanim granuloza ćelijama i spermatozoidima “ (br. projekta: 114-451-2573/2016 03), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, rukovodilac projekta.
 • 2015. – 2016. „Ispitivanje uticaja mikotoksina T-2 na reprodukciju: analiza rizika i značaj za javno zdravlje“ (br. projekta: 114-451-2780/2015-03), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, rukovodilac projekta.

ODABRANE REFERENCE

 • Pogrmić-Majkić K., Samardžija D., Stojkov Mimić N., Vukosavljević J., Trninić-Pjević A., Kopitović V., Andrić N. (2018) Atrazine suppresses FSH-induced steroidogenesis and LH-dependent expression of ovulatory genesthrough PDE-cAMP signaling pathway in human cumulus granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 461: 79-88.
 • Pogrmić-Majkić K., Fa S., Samardžija D., Hrubik J., Kaišarević S.,Andrić N. (2016) Atrazine activates multiple signaling pathways enhancing the rapid hCG-induced androgenesis in rat Leydig cells. Toxicology. 368: 37-45.
 • Pogrmic-Majkic K., Samardzija D., Fa S., Hrubik J., Glisic B., Kaisarevic S., Andric N. (2014) Atrazine Enhances Progesterone Production Through Activation of Multiple Signaling Pathways in FSH-Stimulated Rat Granulosa Cells: Evidence for Premature Luteinization. Biology of Reproduction 91(5):124,1-10.
 • Fa S.*, Pogrmic-Majkic K.*, Samardzija D., Glisic B., Kaisarevic S., Kovacevic R., Andric N. (2013) Involvement of ERK1/2 signaling pathway in atrazine action on FSH-stimulated LHR and CYP19A1 expression in rat granulosa cells. Toxicology and Applied Phramacology.270:1-8. *shared first authorship
 • Pogrmic-Majkic K., Fa S., Dakic V., Kaisarevic S., Kovacevic R. (2010) Upregulation of peripubertal rat Leydig cell steroidogenesis following 24h in vitro and in vivo exposure to atrazine. Toxicological Sciences 118(1): 52-60.
 • Pogrmic-Majkic K., Fa S., Dakic V., Kaisarevic S. and Kovacevic R. (2009) Atrazine Oral Exposure of Peripubertal Male Rats Downregulates Steroidogenesis Gene Expression in Leydig Cells. Toxicological Sciences 111(1): 189-197.

OSTALO

 • U sklopu dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada publikovala je 23 rada u istaknutim međunarodnim časopisima. Citiranost radova je 278, dok je h-index 9 (izvor Scopus, 25.03.2019.)
 • Članstvo u udruženjima:
  • Udruženje toksikologa Srbije
  • Biohemijsko društvo Srbije
  • Srpsko biološko društvo