Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Љубинка Француски Марчетић

Photo of Др Љубинка Француски Марчетић
Др Љубинка Француски Марчетић
виша научна сарадница
III спрат, кабинет бр. 2 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2671

SCOPUS Author ID: 26537327900
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2012. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Мастер Заштита природе и одрживи развој, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Виша научна сарадница, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2018., Научна сарадница, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2012., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2011., Докторант-стипендиста Министарства просвете и науке Републике Србије

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Evolutionary and Ecological Genomic Research, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, University of Groningen, The Netherlands
 • Behavioral Biology, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, University of Groningen, The Netherlands

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Еволуциона систематика
 • Конзервациона и популациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина, Министарство просвете и науке Републике Србије, ОИ173012

 • Towards utilizing livestock manure for mass rearing of houseflies for feed, Netherlands Organization for Scientific Research

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Francuski, Lj. *, Gojković*, N., Krtinić, B., Milankov, V. (2019) The diagnostic utility of sequence-based assays for the molecular delimitation of the epidemiologically relevant Culex pipiens pipiens taxa (Diptera: Culicidae). Bulletin of the Entomological Research. In Press. * Equal contribution
 • Francuski, Lj., Milankov, V. (2015) Assessing the spatial population structure and heterogeneity in the dronefly. Journal of Zoology, 297: 286-300.
 • Francuski, Lj., Đurakić, M., Ståhls, G., Milankov, V. (2014) Landscape genetics and wing morphometrics show a lack of structuring across island and coastal populations of the dronefly in the Mediterranean. Journal of Zoology, 292 (3): 156-169.
 • Francuski, Lj., Djurakic, M., Ludoški, J., Hurtado, P., Pérez-Bañón, C., Ståhls, G., Rojo, S., Milankov, V. (2014) Shift in phenotypic variation coupled with rapid loss of genetic diversity in captive populations of the Drone fly Eristalis tenax: consequences for rearing and potential commercial use. Journal of Economic Entomology, 12: 821-832.
 • Francuski, Lj., Đurakić, M., Ståhls, G., Milankov, V. (2014) Landscape genetics and wing morphometrics show a lack of structuring across island and coastal populations of the dronefly in the Mediterranean. Journal of Zoology, 292 (3): 156-169.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова: 18 радова са SCI листе, 31 саопштење на научним конгресима
 • h = 8 (са аутоцитатима); h = 6 (без аутоцитата)