„Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)“ је пројекат HORIZON EUROPE Иновационих акција у којем је наш Департман партнер. Координатор овог интернационалног пројекта је Др Михаи Адамеску, шеф истраживачког центра за системску екологију и одрживост из Румуније, док је координатор пројекта за ПМФ колегиница проф. др Душанка Цвијановић. Овај пројекат под пројектним називом HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01; Акција: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02 реализоваће се у периоду од 2023. до 2027. године.