Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Istraživački centri

Centar za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju (CeRES)

CeRES je status Centra izuzetnih vrednosti dobio odlukom Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije u aprilu 2018. godine.

Delatnost Centra je pre svega naučna i objedinjuje rad jedne istraživačke laboratorije (sa Departmana za biologiju i ekologiju) i tri istraživačke grupe (dve sa Departmana za biologiju i ekologiju i jedna sa Departmana za matematiku i informatiku) koje se međusobno nadopunjuju u kompetencijama:

Rad Centra se odvija kroz naučne i druge projekte, međunarodnu saradnju, održavanje seminara, naučnih skupova i rad sa mladim istraživačima. Centar takođe ima značajnu ulogu u organizovanju kurseva u okviru masterskih i doktorskih studija na Novosadskom univerzitetu.

Centar su osnovali prof. Silvana Andrić, prof. Tatjana Kostić, prof. Vesna Milankov i prof. Dragan Mašulović sa saradnicima. Rukovodilac CeRES je prof. dr Silvana Andrić.