fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за екологију животиња

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особаГалерија

Лабораторија за екологију животиња се првенствено бави истраживањем хелминтофауне различитих кичмењачких група. Акценат је на интестиналним паразитима (нематодама, метиљима и пантљичарама) ситних сисара, у првом реду глодара. Области истраживања укључују све аспекте екологије ових организама, укључујући екологију њихових популација и заједница, распрострањење и диверзитет, специфичност у односу на домаћина, полну структуру, и утицај различитих спољашњих и унутрашњих фактора попут сезоне, локалитета и пола домаћина на састав паразитских заједница.

Photo of Др Оливера Бјелић Чабрило
Др Оливера Бјелић Чабрило редовни професор
Телефон 021/485-2694
Photo of Др Борислав Чабрило
Др Борислав Чабрило доцент
Телефон 021/485-2670

Пројекти који су финансирани од стране министарстaва и завода Републике Србије

  • 2018-2021. Прибављање података и друге услуге које се односе на типове станишта и појединачне групе организама флоре и фауне у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Natura 2000 у Републици Србији, Завод за заштиту природе Србије. Др Душанка Цвијановић, координатор, др Снежана Радуловић, др Оливера Бјелић Чабрило, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Дмитар Лакушић
  • 2011-2019. Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома, ОИ 173003, др Оливера Бјелић Чабрило, др Борислав Чабрило, истраживачи; руководилац: др Јелена Благојевић
  • Оптички микроскоп Zeiss Primo Star
  • Стереомикроскоп Leica MZ6

Међународна сарадња:

  • Универзитет Источно Сарајево, Технолошки факултет, Зворник, БИХ

Сарадња са институцијама у земљи:

  • Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд, Одељење за физиологију, др Душко Благојевић, др Михајло Спасић
  • Завод за антирабичну заштиту, Пастеров завод, Нови Сад
  • Пољопривредни факултет, Нови Сад
Photo of Др Оливера Бјелић Чабрило
Др Оливера Бјелић Чабрило редовни професор
Телефон 021/485-2694