fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за хуману биологију

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Истраживања Лабораторије за хуману биологију се базирају на проучавањима проблема везаних за људске популације, с циљем утврђивања интеракције између генетских и еколошких фактора којима је човеков организам изложен. У области соматског раста и развоја деце и адолесцената, главни правци истраживања су квантитативна својства, сазревање и секуларни тренд. Истраживања одређују моделе и стандард раста за сваку антропометријску карактеристику и специфичност морфолошког раста различитих карактеристика тела у односу на старост и пол. Физички раст и развој се временом мењају, а проучавање динамике ових промена у одређеној популацији омогуц́ава идентификацију фактора који утичу на раст и развој. Антрополошки показатељи деце и одраслих су корисни за прац́ење нутриционог статуса, а такође су и добри показатељи здравља становништва. Резултати истраживања, поред теоријског, имају практичан значај: у медицини, психологији, педагогији, индустријској антропологији и физичком васпитању.

Photo of Др Татјана Павлица
Др Татјана Павлица редовни професор
Телефон 021/485-2681 Факс 021/450-620
Photo of Др Рада Ракић
Др Рада Ракић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2687

Међународни пројекти

  • „Промењивост морфофункционалних показатеља код становника Беларусије и Војводине-Србије“, трајање 2013.-2016., руководиоци проф. др Верица Божић-Крстић и проф. др Бранислава Белић.

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

  • „Утицај физичке активности на ризико факторе код радно активног становништва“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, трајање 2011.-2015., руководилац проф. др Милена Микалачки.
  • Стандардна Мартин-Салерова опрема за антрополошка истраживања

Међународна сарадња:

  • Национална академија наука, Антропологија, Минск, Белорусија
  • „Francisc I. Rainer“ Антрополошки институт Академије Румуније, Букурешт, Румунија
  • Универзитет „Пајсије Хилендарски“, Биологија, Пловдив, Бугарска
Photo of Др Татјана Павлица
Др Татјана Павлица редовни професор
Телефон 021/485-2681 Факс 021/450-620