Црвене књиге фауне Србије (том III и IV) могу да се купе у следећим институцијама:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (Скриптарница)
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
021/485-2882
skriptarnica@pmf.uns.ac.rs
Завод за заштиту природе Србије
Др Ивана Рибара 91, 11070 Нови Београд
011 209 3801; 011 209 3802
beograd@zzps.rs