Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Biblioteka

Biblioteka Departmana za biologiju i ekologiju raspolaže bogatom literaturnom kolekcijom koju čine 11299 knjige, 465 naslova domaćih i stranih naučnih časopisa, i oko 17500 svezaka, zatim 607 doktorskih disertacija, 236 magistarska rada, kao i 27 specijalističkih radova. Takođe, fond naše biblioteke upotpunjuju i 2219 naslova diplomskih, odnosno 788 master radova. Prvi diplomski rad datira iz 1965. godine, a prvi master rad na Departmanu je odbranjen 2007. godine.

Bibliotekari svakodnevno ažuriraju elektronski katalog publikacija, koji omogućava i pretraživanje fonda biblioteke putem Interneta, što znatno olakšava pronalaženje literature za učenje i pisanje akademskih radova. U okviru biblioteke se nalazi čitaonica za studente koja ima 24 mesta. Studentima je u čitaonici na raspolaganju i pet računara za pretraživanje različitih baza podataka. Fond Biblioteke mogu koristiti studenti, zaposleni, ali i drugi građani, uz ostavljanje nekog ličnog dokumenta.

U Biblioteci rade mr Marija Savić, biolog i bibliotekar i dipl. profesor geografije Milana Merkulov, diplomirani bibliotekar

II sprat Departmana za biologiju i ekologiju

od 9 do 19 sati, svakog radnog dana

021/485-2660

marija.savic@dbe.uns.ac.rs, milana.merkulov@dbe.uns.ac.rs

KOJE KNJIGE POSTOJE U BIBLIOTECI možete saznati putem elektronskog kataloga na sledećoj adresi: libdbe.pmf.uns.ac.rs

TAKOĐE VAŽNO: Na računarima u čitaonici, na sajtu kobson.nb.rs/kobson.82.html možete pregledati preko preko 35.000 naučnih časopisa u elektronskoj formi.

  Najnovije vesti

Crvene knjige faune Srbije (tom III i IV) mogu da se kupe u sledećim institucijama:

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Skriptarnica)
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
021/485-2882
skriptarnica@pmf.uns.ac.rs
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Dr Ivana Ribara 91, 11070 Novi Beograd
011 209 3801; 011 209 3802
beograd@zzps.rs