fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лана Зорић

Photo of Др Лана Зорић
Др Лана Зорић
редовни професор
II спрат, кабинет бр. 14 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2664

SCOPUS Author ID: 24823563000
ORCID ID: 0000-0002-4261-2844
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. Професор биологије-хемије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2019, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2014., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. – 2009., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2001., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду
 • 1999. – 2000., Сарадник приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Морфологија биљака
 • Ботаничка микротехника

Мастер студије

 • Примењена анатомија биљака
 • Структурне адаптације биљака

Докторске студије

 • Физиолошка анатомија биљака
 • Специјална анатомија биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Зорић Л., Луковић Ј. (2018): Основи ботаничке микротехнике, уџбеник. Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
 • Луковић Ј., Зорић Л. (2013): Морфологија биљака – практикум. Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Анатомија и морфологија биљака
 • Примењена анатомија биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми; Број пројекта: ОИ 173002, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011 -…; Руководилац: др Анте Вујић; ПМФ, Универзитет у Новом Саду.
 • Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена. Број пројекта: ТР 31024, Трајање: 2011 -….; Руководилац пројекта: др Ђура Карагић, Научни институт за ратарство и повртарство Нови Сад.
 • Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини; Број пројекта: АПВ-2524/2017; Трајање: 2016-2019; Руководилац пројекта: др Јадранка Луковић, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Theologidou G., Lazaridou A., Zorić L., Tsialtas I. (2018): Cooking quality of lentils produced under Mediterranean conditions. Crop Science 58: 2121-2130.
 • Ljubojević M., Zorić, L., Maksimović, I., Dulić, J., Miodragović, M., Barać, G., Ognjanov, V. (2017): Anatomically assisted cherry rootstock selection. Scientia Horticulturae 217: 197-208.
 • Karanović, D., Zorić, L., Zlatković, B., Boza, P., Luković, J. (2016): Carpological and receptacular morpho-anatomical characters of Inula, Dittrichia, Limbarda and Pulicaria species (Compositae, Inuleae): Taxonomic implications. Flora 219: 48-61.
 • Luković, J., Zorić, L., Piperac, J., Nagl, N., Karanović, D., Matić-Kekić, S., Milić, D. (2016): The Analysis of Petiole Histological Traits Through an Evaluation of Water Deficit Tolerance of Sugar Beet Genotypes. Sugar Tech 18 (2): 160-167.
 • Zorić, L., Mikić, A., Antanasović, S., Karanović, D., Ćupina, B., Luković, J. (2015): Stem anatomy of annual legume intercropping components: white lupin (Lupinus albus L.), narbonne (Vicia narbonensis L.) and common (Vicia sativa L.) vetches. Agricultural and Food Science 24: 139-149.

ОСТАЛО

 • Продекан за докторске студије, акредитацију и обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета
 • Руководилац студијских програма докторских студија на Департману за биологију и екологију
 • Члан Legume Society
 • Члан Српског биолошког друштва
 • Члан Управног одбора Ботаничког друштва „Андреас Волни“
 • h-индекс 12