Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Lana Zorić

Photo of Dr Lana Zorić
DrLanaZorić
redovni profesor
II sprat, kabinet br. 14Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2664

SCOPUS Author ID: 24823563000
ORCID ID: 0000-0002-4261-2844
Personalna stranica

 OBRAZOVANJE

 • 2008. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2000. Magistar bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1997. Profesor biologije-hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2019. – danas, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. – 2019, Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. – 2014., Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2002. – 2009., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2000. – 2001., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999. – 2000., Saradnik pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Morfologija biljaka
 • Botanička mikrotehnika

Master studije

 • Primenjena anatomija biljaka
 • Strukturne adaptacije biljaka

Doktorske studije

 • Fiziološka anatomija biljaka
 • Specijalna anatomija biljaka

UDŽBENICI

 • Zorić L., Luković J. (2018): Osnovi botaničke mikrotehnike, udžbenik. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
 • Luković J., Zorić L. (2013): Morfologija biljaka – praktikum. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Anatomija i morfologija biljaka
 • Primenjena anatomija biljaka

ODABRANI PROJEKTI

 • Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi; Broj projekta: OI 173002, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Trajanje: 2011 -…; Rukovodilac: dr Ante Vujić; PMF, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena. Broj projekta: TR 31024, Trajanje: 2011 -….; Rukovodilac projekta: dr Đura Karagić, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
 • Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini; Broj projekta: APV-2524/2017; Trajanje: 2016-2019; Rukovodilac projekta: dr Jadranka Luković, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

ODABRANE REFERENCE

 • Theologidou G., Lazaridou A., Zorić L., Tsialtas I. (2018): Cooking quality of lentils produced under Mediterranean conditions. Crop Science 58: 2121-2130.
 • Ljubojević M., Zorić, L., Maksimović, I., Dulić, J., Miodragović, M., Barać, G., Ognjanov, V. (2017): Anatomically assisted cherry rootstock selection. Scientia Horticulturae 217: 197-208.
 • Karanović, D., Zorić, L., Zlatković, B., Boza, P., Luković, J. (2016): Carpological and receptacular morpho-anatomical characters of Inula, Dittrichia, Limbarda and Pulicaria species (Compositae, Inuleae): Taxonomic implications. Flora 219: 48-61.
 • Luković, J., Zorić, L., Piperac, J., Nagl, N., Karanović, D., Matić-Kekić, S., Milić, D. (2016): The Analysis of Petiole Histological Traits Through an Evaluation of Water Deficit Tolerance of Sugar Beet Genotypes. Sugar Tech 18 (2): 160-167.
 • Zorić, L., Mikić, A., Antanasović, S., Karanović, D., Ćupina, B., Luković, J. (2015): Stem anatomy of annual legume intercropping components: white lupin (Lupinus albus L.), narbonne (Vicia narbonensis L.) and common (Vicia sativa L.) vetches. Agricultural and Food Science 24: 139-149.

OSTALO

 • Prodekan za doktorske studije, akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Rukovodilac studijskih programa doktorskih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju
 • Član Legume Society
 • Član Srpskog biološkog društva
 • Član Upravnog odbora Botaničkog društva “Andreas Volni”
 • h-indeks 12