Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Ружица Игић

Photo of Др Ружица Игић
Др Ружица Игић
редовни професор шеф Катедре
II спрат, кабинет бр. 17 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад 021/485-2665 021/485-2878

SCOPUS Autor ID: 8423435900

Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1992, Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
 • 1983, Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
 • 1981, Дипломирани професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 1984 – 1995: Асистент на катедри за ботанику, Институт за биологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду;
 • 1995 – 2000: Доцент на катедри за ботанику, Институт за биологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду;
 • 2000 – 2005: Ванредни професор на катедри за ботанику, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду;
 • од 2005: редовни професор на катедри за ботанику, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Теренска настава 1
 • Систематика виших биљака
 • Лековите биљке
 • Ботаничке збирке у настави биологије
 • Економска ботаника
 • Интерспецијска варијабилност биљака
 • Систематика биљака (за студенте Фармације)

УЏБЕНИЦИ

 • Igić R., Vukov, D.(1998): Botanika – Praktikum za studente Ekologije i zaštite životne sredine. Edicija Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
 • Igić R., Vukov, D.(2000): Praktikum iz Sistematike viših biljaka. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju, Novi Sad.
 • Igić, R., Vukov, D., Božin, B., Orlović, S. (2010): Lekovite biljke, „Vrelo“-Društvo za zdravu ishranu i zaštitu životne sredine, Novi Sad.
 • Igić, R. ed. (2012): Alergijske b Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju, Vrelo, Novi Sad.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника – таксономија, флористика, фитогеографија, лековите биљке, заштита природе

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Multifunctional IntegratedStudy Danube Corridor and Catchment – коју је финансирало Federal Ministry for Education, Science and Culture http://www.midcc.at/ Национални координатор за Србију и Црну Гору
 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој: Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима; (број пројекта III 043002); Учесник на пројекту
 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој: Акватичне макрофите реке Дунав у Србији – фактори индикације и ремедијације (број пројекта: 133001); Руковоцилац пројекта.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vukov Dragana M, Ilic Milos M, Cuk Mirjana R, Igic Ruzica S, Janauer Georg A (2017) The relationship between habitat factors and aquatic macrophyte assemblages in the Danube River in Serbia, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 69, br. 3, str. 427-437.
 • Willner Wolfgang,…,Igic Ruzica S,…,Krstivojevic-Cuk Mirjana,…,(broj koautora 24) (2017) A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe), APPLIED VEGETATION SCIENCE, vol. 20, br. 1, str. 143-158.
 • Vukov Dragana M, Galic Zoran, Rucando Marko M ,Ilic Milos M, Cuk Mirjana R, Igic Dusan, Igic Ruzica S, Orlovic Sasa S (2016) Effects of Natural Broadleaved Regeneration Vs Conifer Restoration on the Herb Layer and Microclimate, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 68, br. 3, str. 483-493.
 • Tubic Ljiljana B, Anackov Goran T, Milojevic Jelena D, Ghalawenji Nabil, Mitic Nevena V, Igic Ruzica S, Zdravkovic-Korac Snezana R (2014) High variability in the tissue culture response of root-tips of Allium ascalonicum individuals and optimization of the regeneration procedure, PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, vol. 118, br. 1, str. 101-110.
 • Vukov Dragana M, Jurca Tamara, Rucando Marko M, Igic Ruzica S, Miljanovic Branko M (2013) Cabomba Caroliniana A. Gray 1837-A New, Alien and Potentially Invasive Species in Serbia, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 65, br. 4, str. 1515-1520.

ОСТАЛО

 • Од 2001. до 2015. године – Директор Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2008. До 2011. – члан Одбора за заштиту животне средине у скупштини града Новог Сада
 • Од 2011. до 2013. – члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво у Народној скупштини Републике Србије
 • Од 2014. године – заменик председника управног одбора Српског биолошког друштва
 • Од 2011. године – члан Стручног већа за природно-математичке науке УНС
 • Заменик председника УО Српског биолошког друштва
 • Председник Ботаничког друштва „Андреас Волни“
 • Члан Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung (IAD)
 • Члан European Vegetation Survey (EVS)
 • Члан European Dry Grassland Group (EDGG)
 • Добитник Златне повеље Српског биолошког друштва 2013. године и Златне плакете са сертификатом „Покрета горана“ 2010. године