Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Doktorske studije

Doktor nauka – biološke nauke (3 godine, 180 ESPB)

Doktor nauka-biološke nauke su doktorske studije u trajanju od 3 godine, koje se sastoje od 6 izbornih predmeta (svaki nosi po 15 ESPB). Kurikulum prve godine studija čine 4 izborna predmeta, dok se na drugoj godini studija nalaze 2 izborna predmeta. Rad na doktorskoj disertaciji uključuje obavezu publikovanja rada kandidata iz doktorske disertacije u relevantnim časopisima sa SCI liste.

Knjiga nastavnika

 

Doktor nauka – ekološke nauke (3 godine, 180 ESPB)

Doktor nauka-ekološke nauke su doktorske studije u trajanju od 3 godine, koje se sastoje od 6 izbornih predmeta (svaki nosi po 15 ESPB). Kurikulum prve godine studija čine 4 izborna predmeta, dok se na drugoj godini studija nalaze 2 izborna predmeta. Rad na doktorskoj disertaciji uključuje obavezu publikovanja rada kandidata iz doktorske disertacije u relevantnim časopisima sa SCI liste.

Knjiga nastavnika