Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Master akademske studije

Master biolog (1 godina, 60 ESPB)

Studijski program Master biolog je organizovan u vidu jednogodišnjih studija sa dva semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum ovih studija čini minimalno 5 predmeta i završni (master) rad. Na studijskom programu se izdvaja 5 modula: Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Molekularna biologija i Fiziologija životinja.

Knjiga nastavnika

 

Master ekolog (1 godina, 60 ESPB)

Studijski program Master ekolog je organizovan u vidu jednogodišnjih studija sa dva semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum ovih studija čini minimalno 5 predmeta i završni (master) rad. Na studijskom programu se izdvajaju 4 modula: Zaštita prirode i održivi razvoj, Hidrobiologija, Ekološka procena rizika i Primenjena botanika.

Knjiga nastavnika

 

Master reproduktivna biologija (1,5 godina, 90 ESPB)

Studijski program Master reproduktivna biologija, akreditovan 2017. godine, organizovan je u vidu jednoipogodišnjih studija sa tri semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum programa obuhvata 9 obaveznih, 5 izbornih predmeta i završni rad.

Knjiga nastavnika

 

Master reproduktivna biologija (1,5 godina, 90 ESPB) – 2019

Studijski program Master reproduktivna biologija, akreditovan 2019. godine, organizovan je u vidu jednoipogodišnjih studija sa tri semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum programa obuhvata 10 obaveznih, 5 izbornih predmeta i završni rad.

Knjiga nastavnika