Едукативни центар “EsCAPE B” основан је на Департману за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду у мају 2019. године. Намењен је ученицима гимназија и средњих школа и њиховим наставницима. Центар је у потпуности опремљен за лабораторијски рад, што пружа могућност извођења наставним плановима и програмима предвиђене практичне наставе из биологије. Осим наставних активности, у Центру се могу реализовати и ваннаставне активности као што је рад секција, едукативних радионица, припрема за такмичења и друго.