Edukativni centar “EsCAPE B” osnovan je na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu u maju 2019. godine. Namenjen je učenicima gimnazija i srednjih škola i njihovim nastavnicima. Centar je u potpunosti opremljen za laboratorijski rad, što pruža mogućnost izvođenja nastavnim planovima i programima predviđene praktične nastave iz biologije. Osim nastavnih aktivnosti, u Centru se mogu realizovati i vannastavne aktivnosti kao što je rad sekcija, edukativnih radionica, priprema za takmičenja i drugo.