Министарство заштите животне средине, покренуло је поступак за проглашење још једног заштићеног природног добра у непосредној околини Новог Сада. Ради се о предлогу заштите подручја “Римски шанац”, на потезу од Пејићевих салаша до Бачког Градишта. Прва систематска истраживања старе степске флоре (око 1800 година) започета су на нашем Департману и њима је руководио др Пал Божа, редовни професор у пензији.

Департман за биологију и екологију поздравља одлуку Министарства и честита колегама Покрајинског Завода за заштиту природе на уложеном труду у припреми процедуре.