Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигналинг почиње са реализацијом истраживања у оквиру пројекта “Mito-Fert-Signature: a new prognostic/diagnostic tool to detect male (in)fertility using mitochondrial dynamics markers in spermatozoa” чији је руководилац проф. др Силвана Андрић, руководилац Лабораторије.

Пројекат Mito-Fert-Signature је изузетно оцењен и одобрен у оквиру EU4TECH PoC позива.