Пријемни испит за прву генерацију студената акредитованих основних академских студија Биоинформатике на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду биће организован у јуну 2024.

Више информација на: