fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за општу и екологију биљака

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Научна активност Лабораторије за општу и екологију биљака обухвата област екологије копнених вода и система даљинске детекције у екологији. Посебан сегмент ангажовања представља калибрација и стандардизација метода мониторинга акватичне вегетације и процене хидроморфолошког статуса река и језера. Фундаментална истраживања су фокусирана на картирање и израду класификације водене вегатције за подручје Србије, док су примењена истраживања усмерена на тестирање и унапређење метода мониторинга влажних подручја применом беспилотних летелица, као и израду и примену софтверске апликације за процену конзервационе вреднисти река (SERCON).

Photo of Др Снежана Радуловић
Др Снежана Радуловић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2689
Photo of Др Душанка Цвијановић
Др Душанка Цвијановић ванредни професор
Телефон 021/485-2691
Photo of Маст. екол. Маја Новковић
Маст. екол. Маја Новковић асистент

Међународни пројекти

 • 2019. Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR, др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Милица Живковић, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Момир Пауновић

Пројекти који су финансирани од стране министарстaва и завода Републике Србије

 • 2018-2021. Прибављање података и друге услуге које се односе на типове станишта и појединачне групе организама флоре и фауне у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Natura 2000 у Републици Србији, Завод за заштиту природе Србије. Др Душанка Цвијановић, координатор, др Снежана Радуловић, др Оливера Бјелић Чабрило, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Дмитар Лакушић
 • 2010-2019. Биосенсинг технологије и глобални систем за контуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема, ОИ 043002, др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Милица Живковић, истраживачи; руководилац: др Саша Орловић
 • 2011-2019. Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита, ОИ 173030, др Душанка Цвијановић, истраживач; руководилац: др Дмитар Лакушић
 • 2011-2019. Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија, ОИ 173037, Маја Новковић, истраживач; руководилац: др Радмила Ковачевић
 • Trimble NomadGNSS уређај
 • Hanna HI9146 – Преносиви оксиметар и термометар
 • Hanna HI 991301N – Преносиви pH метар i ORP мерач

Међународна сарадња:

 • University of Dundee, UK
 • Floodplain Institute, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Germany
 • University of Southern Mississippi, USA
 • FBA – Freshwater Biological Association, UK
 • KWR Water Institute Delfts, Netherlands, проф. Драган Савић
 • EU CEN WG2 TC 230
 • Природословно-математички факултет, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
 • Завод за екологију вода, Одјел за биологију Свеучилишта Јосипа Јурја Штросмајера у Осјеку (УНИОС), Хрватска
 • Универзитет Источно Сарајево, Технолошки факултет, Зворник, БИХ
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Тузли, БИХ
 • Еколошки факултет, Интернационални Унверзитет у Травнику, Травник, БИХ

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
 • Биолошки факултет, Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац“, Универзитет у Београду
 • Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ (ИБИСС), Универзитету Београду
 • Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
 • Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Photo of Др Снежана Радуловић
Др Снежана Радуловић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2689