Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za opštu i ekologiju biljaka

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Naučna aktivnost Laboratorije za opštu i ekologiju biljaka obuhvata oblast ekologije kopnenih voda i sistema daljinske detekcije u ekologiji. Poseban segment angažovanja predstavlja kalibracija i standardizacija metoda monitoringa akvatične vegetacije i procene hidromorfološkog statusa reka i jezera. Fundamentalna istraživanja su fokusirana na kartiranje i izradu klasifikacije vodene vegatcije za područje Srbije, dok su primenjena istraživanja usmerena na testiranje i unapređenje metoda monitoringa vlažnih područja primenom bespilotnih letelica, kao i izradu i primenu softverske aplikacije za procenu konzervacione vrednisti reka (SERCON).

Photo of Dr Snežana Radulović
DrSnežanaRadulovićredovni profesoršef Katedre
021/485-2689
Photo of Dr Dušanka Cvijanović
DrDušankaCvijanovićdocent
021/485-2691
Photo of Mast. ekol. Milica Živković
Mast. ekol.MilicaŽivkovićasistent
Photo of Mast. ekol. Maja Novković
Mast. ekol.MajaNovkovićasistent

Međunarodni projekti

 • 2019. Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR, dr Snežana Radulović, dr Dušanka Cvijanović, Milica Živković, Maja Novković, istraživači; rukovodilac: dr Momir Paunović

Projekti koji su finansirani od strane ministarstava i zavoda Republike Srbije

 • 2018-2021. Pribavljanje podataka i druge usluge koje se odnose na tipove staništa i pojedinačne grupe organizama flore i faune u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 u Republici Srbiji, Zavod za zaštitu prirode Srbije. Dr Dušanka Cvijanović, koordinator, dr Snežana Radulović, dr Olivera Bjelić Čabrilo, Maja Novković, istraživači; rukovodilac: dr Dmitar Lakušić
 • 2010-2019. Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema, OI 043002, dr Snežana Radulović, dr Dušanka Cvijanović, Milica Živković, istraživači; rukovodilac: dr Saša Orlović
 • 2011-2019. Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita, OI 173030, dr Dušanka Cvijanović, istraživač; rukovodilac: dr Dmitar Lakušić
 • 2011-2019. Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metaboločki razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija, OI 173037, Maja Novković, istraživač; rukovodilac: dr Radmila Kovačević
 • Trimble NomadGNSS uređaj
 • Hanna HI9146 – Prenosivi oksimetar i termometar
 • Hanna HI 991301N – Prenosivi pH metar i ORP merač

Međunarodna saradnja:

 • University of Dundee, UK
 • Floodplain Institute, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Germany
 • University of Southern Mississippi, USA
 • FBA – Freshwater Biological Association, UK
 • KWR Water Institute Delfts, Netherlands, prof. Dragan Savić
 • EU CEN WG2 TC 230
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Zavod za ekologiju voda, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera u Osjeku (UNIOS), Hrvatska
 • Univerzitet Istočno Sarajevo, Tehnološki fakultet, Zvornik, BIH
 • Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, BIH
 • Ekološki fakultet, Internacionalni Unverzitet u Travniku, Travnik, BIH

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Biološki fakultet, Institut za botaniku i Botanička bašta “Jevremovac”, Univerzitet u Beogradu
 • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” (IBISS), Univerzitetu Beogradu
 • Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Photo of Dr Snežana Radulović
DrSnežanaRadulovićredovni profesoršef Katedre
021/485-2689