fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за микологију ProFungi

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Оснивање Лабораторије за микологију ProFungi представља настојање да се обједине истраживања у области микологије која су се до сада спроводила у оквиру Катедре за микробиологију, Департмана за биологију и екологију, ПМФ-а у Новом Саду. Кадровски потенцијал Лабораторије чине ванредни професор, асистент, истраживач-сарадник, научни сарадници као и студенти докторских и мастер студија биологије и остали студенти који су заинтересовани за ову област истраживања, а превасходно чланови Научно-истраживачког друштва студената биологије – НИДСБЕ Јосиф Панчић.

Лабораторија ProFungi бави се истраживањима у различитим областима микологије – биологија и екологија гљива, диверзитет и заштита гљива, биоактивни метаболити гљива, медицински значајне гљиве, гљиве у културном наслеђу, микомониторинг и микоремедијација, молекуларна идентификација гљива, популациона генетика, филогенија гљива, узгој гљива за комерцијалну употребу. Такође, један од важних циљева лабораторије јесте одржавање и унапређење постојеће колекције култура гљива која за сада броји 129 изолата аутохтоних гљива припадника различитих раздела (Basidiomycota и Ascomycota) и око 70 изолата плесни.

У оквиру хербаријума BUNS, Департмана за биологију и екологију, постоји издвојени депо Лабораторије за микологију са око 340 ексиката макрогљива који захтевају додатно ангажовање у презервацији.

Tренутни пројекат у оквиру програма Доказ концепта подразумева употребу пољопривредног отпадног материјала и мицелије гљива као природног везива, како би се створила зелена, биоразградива и одржива композитна биомаса заснована на гљивама која се може користити као материјал за индустријску амбалажу. Циљ WB EU4Tech PoC програма је да подржи увођење иновација на тржиште, олакша валидацију и истражи начине за комерцијализацију технологија.

Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман редовни професор
Телефон 021/485-2682
Photo of Др Милана Ракић
Др Милана Ракић доцент
Телефон 021/485-2682
Photo of Др Елеонора Чапеља
Др Елеонора Чапеља научни сарадник
Телефон 021/485-2682
Photo of Маст. биол. Ненад Крсмановић
Маст. биол. Ненад Крсмановић истраживач приправник
Телефон 064/244-12-07
Photo of Маст. биол. Јована Мишковић
Маст. биол. Јована Мишковић истраживач приправник
Телефон 065/959-22–99

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • „Незелена револуција у индустријској амбалажи са биотехнологијом гљива“ (FungPack), Доказ концепта пројекат, Фонд за иновациону делатност, Република Србија, 06.02.2020. – 06.05.2021., ИД 5157, руководилац проф. др Маја Караман.
 • ЕU4Теch подршка PoC пројектима на западном Балкану, 2020/2021, руководилац проф. др Маја Караман
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије III43002, 2011 – , Руководилац: Проф. Др Мирослав Весковић

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

 • „Изградња миколошких капацитета за одрживо управљање ресурсима: Фунгаријум и колекција култура – FungiCult„. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. (2021-2022). Руководилац: др Маја Караман
 • ламинарна комора (EHRET Bio-CL-190, Немачка)
 • термостати за гајење култура (BINDER, Аустрија)
 • термостатирана мешалица (IKA KS 4000i, Немачка)
 • лиофилизатор (CHRIST ALPHA 2-4 LDplus Freeze Dryer, Немачка)
 • суви стерилизатор (Memmert, Немачка)
 • вакуум упаривач (BUCHI Rotavapor R-210, Швајцарска)
 • аутоклав (Fedegari, Италија)
 • епифлуоресцентни микроскоп (Olympus BX51, Јапан)
 • центрифуге (Eppendorf 5810 R и 5424 R, Немачка)
 • фрижидери и замрзивачи
 • замрзивач на -70°C
 • млин за уситњавање узорака (IKA, Немачка)
 • опрема за молекуларно-биолошке анализе (систем за хоризонталну и вертикалну електрофорезу)
 • систем за документацију гелова и termocycler, Biometra

Департмани:

 • Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ Нови Сад, (Катедра за биохемију и хемију природних производа, и Катедра за аналитичку хемију)
 • Департман за физику, ПМФ Нови Сад (Катедра за нуклеарну физику)

Институти:

 • Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, FINS, Универзитет у Новом Саду, са Истраживачким центром за технологију биљних прехрамбених производа
 • Институт за низијско шумарство и животну средину, Универзитет у Новом Саду
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Лабораторија за испитивање семена
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за науку о живим системима, Универзитет у Београду
 • Институт за општу и физичку хемију, Београд

Универзитети:

 • Универзитет у Београду, Србија, Хемијски факултет, Катедра за аналитичку хемију
 • Универзитет у Београду, Србија, Биолошки факултет, Катедра за општу физиологију и биофизику, Институт за физиологију и биохемију
 • Универзитет у Палерму, Италија, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – проф. Giuseppe Venturella
 • Универзитет у Болоњи, Италија, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL – Alma Mater studiorum Universita di Bologna, – проф. ssa Alessandra Zambonelli
 • Bialystok Универзитет у Пољској, Bialystok University of Technology, Politechnika Bialostocka, Faculty of Forestry in Hajnowka – проф. Ewa Zapora и Marek Wolkowicky

Миколошка удружења у Србији:

 • Миколошко-гљиварски Савез Србије – МГСС, – потписан уговор о сарадањи 2016. године
 • Гљиварско друштво Нови Сад

Организације:

 • OPTIMA – од 2013. – данас (OPTIMA – The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), проф. Маја Караман је у Комисији за гљиве, са 14 светских научника
Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман редовни професор
Телефон 021/485-2682