Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za mikologiju ProFungi

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Osnivanje Laboratorije za mikologiju ProFungi predstavlja nastojanje da se objedine istraživanja u oblasti mikologije koja su se do sada sprovodila u okviru Katedre za mikrobiologiju, Departmana za biologiju i ekologiju, PMF-a u Novom Sadu. Kadrovski potencijal Laboratorije čine vanredni profesor, asistent, istraživač-saradnik, naučni saradnici kao i studenti doktorskih i master studija biologije i ostali studenti koji su zainteresovani za ovu oblast istraživanja, a prevashodno članovi Naučno-istraživačkog društva studenata biologije – NIDSBE Josif Pančić.

Laboratorija ProFungi bavi se istraživanjima u različitim oblastima mikologije – biologija i ekologija gljiva, diverzitet i zaštita gljiva, bioaktivni metaboliti gljiva, medicinski značajne gljive, gljive u kulturnom nasleđu, mikomonitoring i mikoremedijacija, molekularna identifikacija gljiva, populaciona genetika, filogenija gljiva, uzgoj gljiva za komercijalnu upotrebu. Takođe, jedan od važnih ciljeva laboratorije jeste održavanje i unapređenje postojeće kolekcije kultura gljiva koja za sada broji 129 izolata autohtonih gljiva pripadnika različitih razdela (Basidiomycota i Ascomycota) i oko 70 izolata plesni.

U okviru herbarijuma BUNS, Departmana za biologiju i ekologiju, postoji izdvojeni depo Laboratorije za mikologiju sa oko 340 eksikata makrogljiva koji zahtevaju dodatno angažovanje u prezervaciji.

Photo of Dr Maja Karaman
DrMajaKaramanvanredni profesor
021/485-2682
Photo of Mast. biol. Milana Rakić
Mast. biol.MilanaRakićasistent
021/485-2682
Photo of Mast. biol. Eleonora Bošković
Mast. biol.EleonoraBoškovićistraživač saradnik
021/485-2682

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije III43002, 2011 – , Rukovodilac: Prof. Dr Miroslav Vesković
 • laminarna komora (EHRET Bio-CL-190, Nemačka)
 • termostati za gajenje kultura (BINDER, Austrija)
 • termostatirana mešalica (IKA KS 4000i, Nemačka)
 • liofilizator (CHRIST ALPHA 2-4 LDplus Freeze Dryer, Nemačka)
 • suvi sterilizator (Memmert, Nemačka)
 • vakuum uparivač (BUCHI Rotavapor R-210, Švajcarska)
 • autoklav (Fedegari, Italija)
 • epifluorescentni mikroskop (Olympus BX51, Japan)
 • centrifuge (Eppendorf 5810 R i 5424 R, Nemačka)
 • frižideri i zamrzivači
 • zamrzivač na -70°C
 • mlin za usitnjavanje uzoraka (IKA, Nemačka)
 • oprema za molekularno-biološke analize (sistem za horizontalnu i vertikalnu elektroforezu)
 • sistem za dokumentaciju gelova i termocycler, Biometra

Departmani:

 • Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF Novi Sad, (Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda, i Katedra za analitičku hemiju)
 • Departman za fiziku, PMF Novi Sad (Katedra za nuklearnu fiziku)

Instituti:

 • Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, FINS, Univerzitet u Novom Sadu, sa Istraživačkim centrom za tehnologiju biljnih prehrambenih proizvoda
 • Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Laboratorija za ispitivanje semena
 • Institut za multidisciplinarna istraživanja, Odsek za nauku o živim sistemima, Univerzitet u Beogradu
 • Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

Univerziteti:

 • Univerzitet u Beogradu, Srbija, Hemijski fakultet, Katedra za analitičku hemiju
 • Univerzitet u Beogradu, Srbija, Biološki fakultet, Katedra za opštu fiziologiju i biofiziku, Institut za fiziologiju i biohemiju
 • Univerzitet u Palermu, Italija, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – prof. Giuseppe Venturella
 • Univerzitet u Bolonji, Italija, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL – Alma Mater studiorum Universita di Bologna, – prof. ssa Alessandra Zambonelli
 • Bialystok Univerzitet u Poljskoj, Bialystok University of Technology, Politechnika Bialostocka, Faculty of Forestry in Hajnowka – prof. Ewa Zapora i Marek Wolkowicky

Mikološka udruženja u Srbiji:

 • Mikološko-gljivarski Savez Srbije – MGSS, – potpisan ugovor o saradanji 2016. godine
 • Gljivarsko društvo Novi Sad

Organizacije:

 • OPTIMA – od 2013. – danas (OPTIMA – The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), prof. Maja Karaman je u Komisiji za gljive, sa 14 svetskih naučnika
Photo of Dr Maja Karaman
DrMajaKaramanvanredni profesor
021/485-2682