Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Silvana Andrić

Photo of Dr Silvana Andrić
DrSilvanaAndrić
redovna profesorka
III sprat, kabinet br. 17Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2673021/450-620

SCOPUS Author ID: 7003292818
ORCID ID: 0000-0002-2908-8136

  

 OBRAZOVANJE

 • 2004. Post-doktorske studije, Nacionalni instituti za zdravlje (NIH, Bethesda, USA)
 • 1999. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1995. Magistar biohemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1992. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2009. – danas, Redovna profesorka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004. – 2009., Vanredna profesorka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999. – 2004., Docentkinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1995. – 1999., Asistentkinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Osnove fiziologije životinja
 • Molekularna i ćelijska fiziologija
 • Mehanizmi ćelijske komunikacije (1/2 kursa)
 • Osnovi molekularne i ćelijske imunologije (1/2 kursa)
 • Uporedna fiziologija životinja (1/2 kursa)
 • Endokrinologija (1/2 kursa)

Master studije

 • Molekularna fiziologija specijalizovanih tipova ćelija
 • Reproduktivna fiziologija
 • Reproduktivna biologija (1/2 kursa)
 • Ćelijski signaling u reprodukciji (1/2 kursa)
 • Neuroendokrinologija (1/2 kursa)
 • Eksperimentalna fiziologija (1/4 kursa)

Doktorske studije

 • Molekularni događaju i signalni putevi u regulaciji mitohondrijalne biogeneze
 • Molekularni mehanizmi ćelijskih komunikacija (1/2 kursa)
 • Molekularna i ćelijska imunologija (1/2 kursa)
 • Reproduktivna endokrinologija (1/2 kursa)
 • Mreže signalnih puteva u reprodukciji (1/2 kursa)
 • Molekularni događaji i signalni putevi u regulaciji funkcije testisa (1/2 kursa)

UDŽBENICI

 • Kovačević R, Kostić T, Andrić S (1995): Praktikum iz fiziologije životinja. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakutet.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biologija (oblast)
 • Fiziologija životinja (uža naučna oblast)
 • Reproduktivna endokrinologija, Ćelijska signalizacija, Mitohondrijalna dinamika (podoblasti)

ODABRANI PROJEKTI

 • Naziv projekta: “Molekularni mehanizmi i putevi signalne transdukcije uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Leydig-ovih ćelija na poremećenu homeostazu”, finansijer projekta: Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, broj projekta: ON173057, trajanje projekta: 01.01.2011.-31.12.2019. godine, rukovodilac projekta: prof. dr Tatjana Kostić.
 • Naziv projekta: “Da li su reproduktivni hormoni i njihova signalizacija molekularni mehanizmi koji povezuju stres, metabolički sindrom i starenje?”, finansijer projekta: APV Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj projekta: APV-142-451-2485, trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2019. godine, rukovodilac projekta: prof. dr Silvana Andrić.
 • Naziv projekta: “The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production”, finansijer projekta: SANU i Akademija nauka Češke Republike, broj projekta: BH-2014, trajanje projekta: 01.01.2015.-31.12.2020. godine, rukovodilac projekta iz Srbije: prof. dr Silvana Andrić.

ODABRANE REFERENCE

 • Radovic SM, Starovlah IM, Capo I, Miljkovic D, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2019): Insulin/IGF1 signalling regulates the mitochondrial biogenesis markers in steroidogenic cells of prepubertal testis, but not ovary. Biol Reprod 100 (1): 253-267.
 • Gak IA*, Radovic SM*, Dukic AR, Janjic MM, Stojkov-Mimic NJ, Kostic TS, Andric SA (2015): Stress stimulates mitochondrial biogenesis to preserve steroidogenesis in Leydig cells of adult rats. BBA Mol Cell Res 1853: 2217-2257.
 • Stojkov-Mimic NJ, Bjelic MM, Radovic SM, Mihajlovic AI, Sokanovic SJ, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015): Intratesticular alpha1-adrenergic receptors mediate stress-disturbed transcription of steroidogenic stimulator NUR77 as well as steroidogenic repressors DAX1 and ARR19 in Leydig cells of adult rats. Mol Cell Endo 412: 309-319.
 • Bjelic MM, Stojkov NJ, Radovic SM, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015): Prolonged in vivo administration of Testosterone-enanthate, the widely used and abused anabolic androgenic steroid, disturbs prolactin and cAMP signaling in Leydig cells of adult rats. J Steroid Biochem Mol Biol 149: 58-69.
 • Stojkov NJ, Baburski AZ, Bjelic MM, Sokanovic SJ, Mihajlovic AI, Drljaca DM, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2014): In vivo blockade of alpha1-adrenergic receptors mitigates stress-disturbed cAMP & cGMP signaling in Leydig cells. Mol Hum Reprod 20 (1):77-88.

OSTALO

 • Broj radova na SCI listi: 66; ukupan broj radova: 83; ukupan broj saopštenja: 170.
 • Broj heterocitata: 1284 (SCOPUS), heterocitatni ineks h=20 (SCOPUS).
 • Članstvo: Srpsko biološko društvo; Srpsko fiziološko društvo; Srpsko društvo za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju; Srpsko društvo za molekularnu biologiju; Society for the Study of Reproduction.
 • Jedna od četiri osnivača akreditovanog Centra izuzetnih vrednosti za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju.