fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за ендокрине ометаче и сигнализацију (ENDOS)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Истраживачка активност ENDOS лабораторије обухвата испитивање механизма дејства ендокриних ометача на репродукцију, развој организма и друге биолошке системе, са посебним акцентом на испитивање промена у ћелијској сигнализацији.

Истраживања лабораторије су усмерена на:

 • Одређивање физиолоских одговора хуманих и пацовских оваријалних гранулоза ћелија и сперматозида након излагања ендокриним ометачима и дефинисање молекуларних механизама који доводе до промена у репродуктивним параметрима;
 • Праћење како излагање ендокриним ометачима током ембрионалног развића утиче на развој ембриона и појаву функционалних поремећаја код адулта, уз праћење епигенетских и хистолошких промена;
 • Идентификацију промена у биолошким одговорима и сигналним путевима код васкуларних ћелија након излагања ендокриним ометачима.
Photo of Др Небојша Андрић
Др Небојша Андрић доцент
Телефон 021/485-2675
Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић ванредна професорица
Телефон 021/485-2658
Photo of Др Кристина Погрмић-Мајкић
Др Кристина Погрмић-Мајкић виши научни сарадник
Телефон 021/485-2675
Photo of Др Светлана Фа
Др Светлана Фа виши научни сарадник
Телефон 021/485-2675
Photo of Др Драгана Самарџија Ненадов
Др Драгана Самарџија Ненадов научни сарадник
Телефон 021/485-2675
Photo of Маст. биол. Дуња Кокаи
Маст. биол. Дуња Кокаи истраживач приправник
Телефон 021/485-2675
Photo of Маст. биол. Биљана Тешић
Маст. биол. Биљана Тешић истраживач приправник
Телефон 021/485-2675

Међународни пројекти

 • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2021. Финансиран од стране ЕУ, ERASMUS+ KA2 program – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Пројекти који су финансирани од стране Фонда за науку Републике Србије

 • Common phtalate DEHP and women’s health risk assessment: mechanistic and chronic low-dose exposure studies (DETOX). Финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије.
 • Соба за рад са континуалним ћелијским линијама која садржи водено купатило BW-20H, Lab companion
 • Ламинар MSC Advantage, Thermo Scientific
 • CO2 инкубатор Series 8000WJ, Thermo Scientific
 • Термостат са хлађењем ET618-4 135L Lovibond
 • Heraeus Multifuge 3S+ centrifuga, Thermo Scientific
 • Инвертни микроскоп IX51, Olympus
 • Соба за рад са примарним ћелијским културама која садржи ламинар Safety bench HPH 12, Heraguard–Kendro
 • Два CO2 инкубатора HERAcell 150i, Thermo Scientific
 • Центрифуга 5810, Eppendorf
 • Две лупе
 • Светлосни микроскоп
 • Гајилиште за рибице зебрице, Danio rerio
 • Замрзивач за дубоко замрзавање
 • Посуда са течним азотом за чување ћелија
 • Флуориметар Fluoroscan Ascent Plate Reader, Thermo–Labsystems
 • Фотометар Multiscan Plate reader, Thermo–Labsystems
 • Апарат за мерење концентрације нуклеинских киселина BioSpec-nano, Shimadzu Biotech
 • 7900HT Fast Real-Time PCR system, Applied Biosystems
 • Verity 96 well Thermal cycler, Applied Biosystems
 • Апаратура за Western blot – Mini Trans-Blot Cell, Bio-Rad
 • Labnet rocker 25
 • Апарат за сликање гелова и мембрана MyECL, Thermo Scientific
 • Ултрацентрифуга L8-70M, Beckman

Међународна сарадња:

 • Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf, Switzerland
 • Department of Physiology and Toxicology of Reproduction, Jagiellonian University, Kraków, Poland
 • Faculty of Biology, University of Sofia, Bulgaria

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
 • Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу
 • Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Научни институт за ветеринарство Нови Сад
Photo of Др Небојша Андрић
Др Небојша Андрић доцент
Телефон 021/485-2675