fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за биохемију и молекуларну биологију

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особаГалерија

Истраживачка група за биохемију и молекуларну биологију има два главна фокуса истраживања:

 1. молекуларна основа механизма антиоксидативне заштите и редокс хомеостазе различитих организама/система; и
 2. проучавање протеин-лиганд интеракција користећи методе структурне биологије и биофизике.

Истраживања молекуларних механизама дијапаузе, антиоксидативне одбране и хомеостазе, као и одгвора на разне стресне факторе код инсеката и других зглавкара је тема којом се наша група бави у последње три деценије. Главни модел организми за ова истраживања су кукурузни пламенац (Ostrinia nubilalis) и медоносна пчела (Apis melifera).

Други фокус наше групе је идентификација биоактивних једињења за третирање хормон-зависних канцера, као и протеин-лиганд интеракција значајних у редокс хомеостази, ћелијском сигналингу и биомедицини користећи методе структурне биологије и биофизике.

Истраживања наше групе спроводе се кроз интезивну сарадњу са другим истраживачким групама у земљи и иностранству.

Photo of Др Данијела Којић
Др Данијела Којић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2677
Photo of Др Јелена Пураћ
Др Јелена Пураћ редовни професор
Телефон 021/485-2677
Photo of Др Едвард Петри
Др Едвард Петри ванредни професор
Телефон 021/485-2715
Photo of Др Жељко Поповић
Др Жељко Поповић ванредни професор
Телефон 021/485-2797
Photo of Др Анђелка Ћелић
Др Анђелка Ћелић ванредни професор
Телефон 021/485-2715
Photo of Др Снежана Орчић
Др Снежана Орчић доцент
Телефон 021/485-2797
Photo of Др Елвира Вукашиновић
Др Елвира Вукашиновић научни сарадник
Телефон 021/485-2797
Photo of Маст. биол. Ива Узелац
Маст. биол. Ива Узелац истраживач сарадник
Телефон 021/485-2677
Photo of Др Маја Мариновић
Др Маја Мариновић истраживач сарадник
Телефон 021/485-2677
Photo of Маст. биол. Милош Аврамов
Маст. биол. Милош Аврамов истраживач сарадник
Телефон 021/485-2677

No results.

Чланови Лабораторије за биохемију и молекуларну биологију тренутно учествују у реализацији 4 међународна и 3 национална научна пројекта.

Међународни пројекти

 • „Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења“ Пројекат Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону МПНТР Републике Србије, 2017-2019. године. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија), др Павлина Малоу Резачова (лабораторија за биохемију и молекуларну биологију, Институт за органску хемију и биохемију у Прагу, Чешка) и др Лубица Урбаникова (Институт за молекуларну биологију Словачке академије наука у Братислави Словачка)
 • „Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система“ Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португала, 2018-2019. године. Руководилац др Анђелка Ћелић, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 • „Таргетирани скрининг нових модулатора активности хуманих стерол – хидроксилаза“ Пројекат програма за финансирање билатералне сарадње Републике Србије и Републике Белорусије 2018-2019. године: Руководилац проф. др Сузана Јовановић-Шанта
 • „Структурна и функционална анализа ЕРСАМ протеина–мете антитуморске терапије“ Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија) и проф др Бригита Ленарчич (Словенија)

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • „Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији“ ОИ 173014 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац др Душко Благојевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
 • „Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата“ ОИ 172021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац проф. др Марија Сакач, Редовни профессор, Катедра за органску хемију, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

 • „Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем“, бр. 142-451-2862/2018; 2018-2019. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • Гасни хроматограф GC-MS Agilent Technologies 6890N
 • UV-VIS спектрофотометар
 • PCR и real-time PCR уређаји
 • Апаратура за електрофорезу на агарозном и полиакриламидном гелу
 • Апаратура за Western blotting
 • Трансилуминатор и комора за снимање гелова
 • Инкубатори за гајење микроорганизама и инсекатских култура
 • Микроцентрифуга са хлађењем

Међународна сарадња:

 • British Antarctic Survey, Cambridge, United Kingdom, Melody Clark, Roger M. Worland
 • The Scottish Assosiation for Marine Science, Oban,United Kingdom, Dr. David W. Pond
 • The Henry Wellcome Building for Biomolecular NMR Spectroscopy, School of Cancer Sciences, University of Birmingham, United Kingdom, prof. Ulrich L. Günther
 • Department of Nutritional Sciences, Dell Pediatric Research Institute, University of Texas at Austin, United States, prof. Stefano Tiziani
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, CAS, Praha, Czech Republic, Laboratory of Structural Biology, Dr. Pavlína Maloy Řezáčová
 • Institute of Molecular Biology, SAS, Bratislava, Slovakia, Dr. Ľubica Urbániková
 • Institute for Molecular and Cell Biology, University of Porto, Portugal, Redox Cell Signaling Group, Dr. Vitor Costa
 • Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, Chair of Biochemistry, Dr. Miha Pavšič
 • Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, Laboratory of Protein Engineering, Dr. Yaroslav Dichenko
 • Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Dr. Ágnes Tantos
 • Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Department of Genetics, Budapest, Hungary, Dr. Eszter Ari
 • Earhlam Institute, Nowrich, UK, Dr. Tamás Korcsmáros
 • Department of Aquaculture, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, Dr. Ákos Horváth, Dr. Jelena Lujić

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд, Одељење за физиологију, др Душко Благојевић, др Михајло Спасић
 • Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Катедра за примењену хемију, др Иван Гржетић, др Констатин Илијевић
 • Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду, Катедра за биологију, др Зоран Станимировић, др Јевросима Стевановић
 • Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду, Катедра за токсикологију, др Драгана Вујановић
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику, др Дејан Првуловић
 • Институт за ратарство и повртарство „НС семе“, Нови Сад, Одељење за кукуруз, др Филип Франета
 • Институт за кукуруз „Земун Поље“, Земун Поље, Лабораторија за фитопатологију и ентомологију, др Снежана Гошић-Дондо
Photo of Др Данијела Којић
Др Данијела Којић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2677