fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за инвазивне и алергијске биљке (LIAP)

Предмет истраживањаЧлановиПројекти и студијеКонтакт особа

Активности Лабораторије огледају се првенствено у мониторингу популација алергијских биљака, праћењу механизма ширења, истраживања нивоа еколошке пластичности као и система механичке и биолошке борбе против инвазивних алергијских биљака. У том смислу развијена је интензивна сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине, Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Заводом за изградњу града, Градском управом за заштиту животне средине, Градском управом за комуналне послове и Центром за сузбијање амброзије и других алергијских биљака. Уз подршку Градске управе за заштиту животне средине чланови Лабораторије су објавили публикацију „Атлас алергијских биљака Новог Сада“ у издању Природно математичког факултета у Новом Саду. Лабораторија за потребе истраживања у свој рад укључује и чланове других лабораторија са Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду и Медицинског факултета у Новом Саду.

Photo of Др Горан Аначков
Др Горан Аначков редовни професор директор Департмана
Телефон 021/458-988
Photo of Др Драгана Вуков
Др Драгана Вуков редовни професор
Photo of Др Ружица Игић
Др Ружица Игић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2665 Телефон 021/485-2878
Photo of Др Милица Рат
Др Милица Рат научни сарадник – руководилац у научној збирци хербаријум
Телефон 021/485-2666
Photo of Слободан Бојчић
Слободан Бојчић самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама и научним центрима
Телефон 021/485-2692
Photo of Предраг Кошутић
Предраг Кошутић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима

Пројекти реализовани у сарадњи са Градом Новим Садом

  • „Утврђивање стања популација алергијске врсте Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asteraceae) на подручју Града Новог Сада“, бр. пројекта: VI-501-2/2005-28, 2005., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад
  • „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, бр. пројекта: 352-1/2006-316-II, 2006. Управа за комуналну делатност, Град Нови Сад
  • „Истраживања биолошких карактеристика инвазивне алергијске биљне врсте Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asterales, Asteraceae), у циљу успостављања мониторинга популација“, бр. пројекта: VI-501-2/2006-28, 2006., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад.
  • „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, бр. пројекта: III-352-1/2007-350, 2007., Управа за комуналну делатност, Град Нови Сад
  • „Формирање стратегије контролисања ширења популације инвазивне алергијске биљне врсте Iva xanthifolia Nutt. (Asterales, Asteraceae) на подручју Новог Сада“, бр. пројекта: VI-501-2/2007-28, 2007., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад

Студије

  • „Картирање и праћење алергијских биљака на територији града Новог Сада и могућност њиховог сузбијања“, 2002., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад

Важни резултати

  • ИТ технологија открива амброзију

Лабораторија за инвазивне и алергијске биљке (LIAP) Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Сад, већ више од 10 година ради континуирани мониторинг популације алергијске биљке амброзије – Ambrosia artemisiifolia на подручју града Новог Сада. Поред тога, дуги низ година успешно се спроводи мониторинг насељених места и пољопривредних површина на подручју општине Бачка Паланка. LIAP је успоставио и мониторинг центар на поручју општине Панчево, у оквиру IPA пројекта локалне самоуправе у Панчеву са суседном Румунијом.

У циљу унапређивања динамике мониторинг система LIAP, у сарадњи са колегама са Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета, развија апликацију за убрзавање поступка трансфера информација са терена у системску базу података, која врши синтезу, филтрирање података и у значајној мери унапређује систем мониторинга амброзије. Методолошки концепт увида стања популација ове инвазивне и алергијске биљке, индивидуалним радом са теренским протоколима остаје једини релевантан и методолошки и научно исправан, с обзиром да се ова биљка у ратарским и повртатрским културама понаша као коровска биљка, у урбаним антропогено зависним екосистемима као инвазивна биљка, а у зонама успостављених сталних популација као генералиста. Методологија теренског рада дефинисана и спроведена током више од 10 година успешног мониторинга амброзије остаје једина опција за доношење процене стања популација њене динамике, њене вегетацијске композиције, предикције ареала и што тачнијег времена полинације од чега зависи ефикасна пројекција механичког уклањања и успешност сузбијања.

Унапређивање брзине протока информација коју са собом доноси нова апликација, у многоме ће допринети ефикаснијем мониторингу у будућности, посебно што је она примењива и за остале алергијске врсте биљака. Финансирање пилот програма израде апликације је у оквиру пројекта Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Photo of Др Ружица Игић
Др Ружица Игић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2665 Телефон 021/485-2878