fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за анатомију и морфологију биљака

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Истраживачки рад групе за Анатомију и морфологију биљака усмерен је на област функционалне анатомије биљака, где посебно место имају испитивања структурних адаптација биљака на услове специфичних станишта и дејство фактора спољашње средине. Компаративна морфо-анатомска истраживања различитих систематских група биљака спроводе се у циљу разјашњавања таксономске проблематике, као и утврђивања степена сродности у оквиру група. Ради се и на истраживању структурних карактеристика биљних органа гајених биљака (индустријских и крмних биљака, житарица, воћарских и повртарских врста) и њихових сродника, у циљу утврђивања карактеристика које се могу користити у селекционом и оплемењивачком раду. Део истраживања је усмерен и на испитивања структурних карактеристика лековитих биљака, као и утицаја тешких метала на структурно-физиолошке карактеристике вегетативних органа гајених биљака и врста које се сматрају перспективним за фиторемедијацију терена контаминираних тешким металима.

Photo of Др Јадранка Луковић
Др Јадранка Луковић редовни професор
Телефон 021/485-2662, 450-620
Photo of Др Лана Зорић
Др Лана Зорић редовни професор
Телефон 021/485-2664
Photo of Др Дуња Карановић
Др Дуња Карановић доцент
Телефон 021/485-2662
Photo of Маст. проф. биол. Јелена Јоцковић
Маст. проф. биол. Јелена Јоцковић истраживач сарадник
Photo of Сања Тодоровић
Сања Тодоровић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
Телефон 021/485-2662

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

  • „Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 31024 (2011-…). Руководилац: др Ђура Карагић
  • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 173002 (2011-…). Руководилац: др Анте Вујић

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

  • „Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини“. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. (2016-2019). Руководилац: др Јадранка Луковић
  • Криостат Leica CM 1850
  • Систем за анализу слике Image Analysing System Motic 2000
  • Стереомикроскоп Nikon SMZ 745T

Међународна сарадња:

  • Aristotle University of Thessaloniki, Солун, Грчка

Сарадња са институцијама у земљи:

  • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
Photo of Др Јадранка Луковић
Др Јадранка Луковић редовни професор
Телефон 021/485-2662, 450-620