Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Лабораторија за анатомију и морфологију биљака

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Истраживачки рад групе за Анатомију и морфологију биљака усмерен је на област функционалне анатомије биљака, где посебно место имају испитивања структурних адаптација биљака на услове специфичних станишта и дејство фактора спољашње средине. Компаративна морфо-анатомска истраживања различитих систематских група биљака спроводе се у циљу разјашњавања таксономске проблематике, као и утврђивања степена сродности у оквиру група. Ради се и на истраживању структурних карактеристика биљних органа гајених биљака (индустријских и крмних биљака, житарица, воћарских и повртарских врста) и њихових сродника, у циљу утврђивања карактеристика које се могу користити у селекционом и оплемењивачком раду. Део истраживања је усмерен и на испитивања структурних карактеристика лековитих биљака, као и утицаја тешких метала на структурно-физиолошке карактеристике вегетативних органа гајених биљака и врста које се сматрају перспективним за фиторемедијацију терена контаминираних тешким металима.

Photo of Др Јадранка Луковић
Др Јадранка Луковић редовни професор
021/485-2662 021/450-620
Photo of Др Лана Зорић
Др Лана Зорић редовни професор
Photo of Др Дуња Карановић
Др Дуња Карановић асистент
Photo of Јелена Јоцковић
Јелена Јоцковић истраживач сарадник
Photo of Сања Тодоровић
Сања Тодоровић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
021/485-2662

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

  • „Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 31024 (2011-…). Руководилац: др Ђура Карагић
  • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 173002 (2011-…). Руководилац: др Анте Вујић

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

  • „Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини“. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. (2016-2019). Руководилац: др Јадранка Луковић
  • Криостат Leica CM 1850
  • Систем за анализу слике Image Analysing System Motic 2000
  • Стереомикроскоп Nikon SMZ 745T

Међународна сарадња:

  • Aristotle University of Thessaloniki, Солун, Грчка

Сарадња са институцијама у земљи:

  • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
Photo of Др Јадранка Луковић
Др Јадранка Луковић редовни професор
021/485-2662 021/450-620