Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Istraživački rad grupe za Anatomiju i morfologiju biljaka usmeren je na oblast funkcionalne anatomije biljaka, gde posebno mesto imaju ispitivanja strukturnih adaptacija biljaka na uslove specifičnih staništa i dejstvo faktora spoljašnje sredine. Komparativna morfo-anatomska istraživanja različitih sistematskih grupa biljaka sprovode se u cilju razjašnjavanja taksonomske problematike, kao i utvrđivanja stepena srodnosti u okviru grupa. Radi se i na istraživanju strukturnih karakteristika biljnih organa gajenih biljaka (industrijskih i krmnih biljaka, žitarica, voćarskih i povrtarskih vrsta) i njihovih srodnika, u cilju utvrđivanja karakteristika koje se mogu koristiti u selekcionom i oplemenjivačkom radu. Deo istraživanja je usmeren i na ispitivanja strukturnih karakteristika lekovitih biljaka, kao i uticaja teških metala na strukturno-fiziološke karakteristike vegetativnih organa gajenih biljaka i vrsta koje se smatraju perspektivnim za fitoremedijaciju terena kontaminiranih teškim metalima.

Photo of Dr Jadranka Luković
DrJadrankaLukovićredovni profesor
021/485-2662, 450-620
Photo of Dr Lana Zorić
DrLanaZorićredovni profesor
Work Fax021/485-2664
Photo of Dr Dunja Karanović
DrDunjaKaranovićasistent
021/485-2662
Photo of Mast. prof. biol. Jelena Jocković
Mast. prof. biol.JelenaJockovićistraživač saradnik
Photo of Sanja Todorović
SanjaTodorovićstručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
021/485-2662

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

  • “Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena”. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 31024 (2011-…). Rukovodilac: dr Đura Karagić
  • “Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi“. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 173002 (2011-…). Rukovodilac: dr Ante Vujić

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

  • “Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini”. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. (2016-2019). Rukovodilac: dr Jadranka Luković
  • Kriostat Leica CM 1850
  • Sistem za analizu slike Image Analysing System Motic 2000
  • Stereomikroskop Nikon SMZ 745T

Međunarodna saradnja:

  • Aristotle University of Thessaloniki, Solun, Grčka

Saradnja sa institucijama u zemlji:

  • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Photo of Dr Jadranka Luković
DrJadrankaLukovićredovni profesor
021/485-2662, 450-620