fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за микробиологију

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Лабораторија за микробиологију Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду се бави изолацијом, идентификацијом, култивацијом и испитивањем екофизиологије, биохемије и генетике различитих група микроорганизама (вируса, бактерија, цијанобактерија, микроалги и гљива).

У оквиру лабораторије налазе се колекција водених и земљишних култура цијанобактерија и микроалги (Новосадска колекција култура цијанобактерија – NSCCC), као и
колекција микро- и макрогљива.

Осим тога Лабораторија за микробиологију се бави пружањем услуга у области испитивања микробиолошког квалитета вода и животне средине, присуства цијанотоксина у води, испитивања ефикасности антимикробних препарата, испитивања биолошке активности, нутритивних и лековитих својстава бактеријских вируса, цијанобактерија, микроалги и макрогљива, као и могућности примене микроорганизама и њихових метаболита у пољопривреди, медицини, прехрамбеној и фармацеутској индустрији, као и другим областима биотехнологије.

Photo of Др Драган Радновић
Др Драган Радновић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2682 Факс 021/450-620
Photo of Др Јелица Симеуновић
Др Јелица Симеуновић редовни професор помоћник директора
Телефон 021/485-2680 Факс 021/450-620
Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман редовни професор
Телефон 021/485-2682
Photo of Др Петар Кнежевић
Др Петар Кнежевић редовни професор
Телефон 021/485-2685
Photo of Др Ивица Тамаш
Др Ивица Тамаш научни сарадник
Телефон 021/485-2678
Photo of Др Елеонора Чапеља
Др Елеонора Чапеља научни сарадник
Телефон 021/485-2682
Photo of Др Верица Алексић Сабо
Др Верица Алексић Сабо асистент са докторатом
Телефон 021/485-2680
Photo of Др Дајана Благојевић
Др Дајана Благојевић асистент са докторатом
Телефон 021/485-2680
Photo of Др Милана Ракић
Др Милана Ракић доцент
Телефон 021/485-2682
Photo of Др Драгана Таминџија
Др Драгана Таминџија асистент са докторатом
Телефон 021/485-2734
Photo of Маст. биол. Петар Давидовић
Маст. биол. Петар Давидовић истраживач приправник
Телефон 021/485-2712
Photo of Маст. биол. Јована Марић
Маст. биол. Јована Марић истраживач приправник
Телефон 065/959-22-99
Photo of Маст. биол. Дамир Гаврић
Маст. биол. Дамир Гаврић истраживач сарадник
Телефон 064/138-3339
Photo of Маст. проф. биол. Јелена Грчић
Маст. проф. биол. Јелена Грчић истраживач сарадник
Телефон 021/458-988
Photo of Маст. биол. Исидора Николић
Маст. биол. Исидора Николић истраживач сарадник
Телефон 021/458-988

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, III43007, 2011.-2019., Руководилац: Проф. Ратко Kадовић, Универзитет у Београду
 • Биолошки активни природни производи као потенцијални извор нових лекова и дијететских суплемената, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије; 2011.-2019., Руководилац: Проф. др Неда Мимица Дукић
 • Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима, Министарства Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије; TR 31029, 2011.-2019., Руководилац: Др Анамарија Мандић
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије III43002, 2011.-2019., Руководилац: Проф. Др Мирослав Весковић
 • суви стерилизатор (MEMMERT. Немачка)
 • суви стерилизатор (BINDER, Немачка)
 • аутоклав (FEDGARI, Италија)
 • замрзивач на -86°C (deep freezerр) (NЕW BRUNSWICK, Немачка)
 • флуоресцентни микроскоп (OLYMPUS, Јапан)
 • лупа (OLYMPUS, Јапан)
 • упаривач (rotary evaporator) (BUCHI, Швајцарска)
 • лиофилизатор (freeze dryer) (CHRIST, Немачка)
 • мешалица (THERMO SCIENTIFIC, УСА)
 • мешалица (HELDOLPH, Немачка)
 • соникатор (BRANSONIC, УСА)
 • оксиметар (INO LAB, Немачка)
 • вакуум пумпа (BUCHI, Швајцарска)
 • денситометер (BIOSAN, Летонија)
 • ламинар (EHRET, Немачка)
 • ламинар (GELAIRE, Аустралија)
 • фотометар (ТХЕРМО СЦИЕНТИФИЦ, УСА)
 • трансилуминатор (BIOMETRA, Немачка)
 • thermocycler (BIOMETRA, Немачка)
 • центрифуга (EPPNDORF, Немачка)
 • хомогенизатор (BENCHXMARK SCIENTIFIC,Немачка)
 • уређај за електрофорезу (BIOMETRA, Летонија)
 • термоблок (IKA, Немачка)

Међународна сарадња:

 • Департман за биотехнологију Универзитета у Сегедину, Мађарска
 • KU Leuven, Факултет за биоинжењеринг, Лабораторија за технологију гена у Белгији
 • Департман за биологију, Биотехничког факултета, Универзитета у Љубљани, Словенија
 • Универзитет у Печују, Мађарска
 • Универзитет Св. Kирил и Методија у Скопљу, Македонија
 • Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Република Српска
 • University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, School of Life Sciences, Muttenz, Switzerland
 • Политехничка школа у Лозани, Швајцарска
 • Институт „Руђер Бошковић“ у Загребу, Хрватска
 • Институт за молекуларну биологију Словачке академије наука у Братислави

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт за Јавно Здравље Војводине, Нови Сад
 • Департман за хемију ПМФ-а у Новом Саду
 • Технолошки факултет у Новом Саду
 • Департман за биологију и екологију ПМФ-а у Нишу
 • Катедра за фармацију Медицинског факултета Универзитета у Нишу
 • Институт за низијско шумарство и животну средину Универзитета у Новом Саду
 • Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“
 • Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд
Photo of Др Драган Радновић
Др Драган Радновић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2682 Факс 021/450-620