Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Лабораторија за микробиологију

Предмет истраживањаАктуелни пројектиОпрема

Лабораторија за микробиологију Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду се бави изолацијом, идентификацијом, култивацијом и испитивањем екофизиологије, биохемије и генетике различитих група микроорганизама (вируса, бактерија, цијанобактерија, микроалги и гљива).

У оквиру лабораторије налазе се колекција водених и земљишних култура цијанобактерија и микроалги (Новосадска колекција култура цијанобактерија – NSCCC), као и
колекција микро- и макрогљива.

Осим тога Лабораторија за микробиологију се бави пружањем услуга у области испитивања микробиолошког квалитета вода и животне средине, присуства цијанотоксина у води, испитивања ефикасности антимикробних препарата, испитивања биолошке активности, нутритивних и лековитих својстава бактеријских вируса, цијанобактерија, микроалги и макрогљива, као и могућности примене микроорганизама и њихових метаболита у пољопривреди, медицини, прехрамбеној и фармацеутској индустрији, као и другим областима биотехнологије.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, III41018, 2011.-2019., Руководилац: Проф. Др Душица Павловић, Универзитет у Нишу
 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, III43007, 2011.-2019., Руководилац: Проф. Ратко Kадовић, Универзитет у Београду
 • Биолошки активни природни производи као потенцијални извор нових лекова и дијететских суплемената, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије; 2011.-2019., Руководилац: Проф. др Неда Мимица Дукић
 • Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима, Министарства Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије; TR 31029, 2011.-2019., Руководилац: Др Анамарија Мандић
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије III43002, 2011.-2019., Руководилац: Проф. Др Мирослав Весковић
 • суви стерилизатор (MEMMERT. Немачка)
 • суви стерилизатор (BINDER, Немачка)
 • аутоклав (FEDGARI, Италија)
 • замрзивач на -86°C (deep freezerр) (NЕW BRUNSWICK, Немачка)
 • флуоресцентни микроскоп (OLYMPUS, Јапан)
 • лупа (OLYMPUS, Јапан)
 • упаривач (rotary evaporator) (BUCHI, Швајцарска)
 • лиофилизатор (freeze dryer) (CHRIST, Немачка)
 • мешалица (THERMO SCIENTIFIC, УСА)
 • мешалица (HELDOLPH, Немачка)
 • соникатор (BRANSONIC, УСА)
 • оксиметар (INO LAB, Немачка)
 • вакуум пумпа (BUCHI, Швајцарска)
 • денситометер (BIOSAN, Летонија)
 • ламинар (EHRET, Немачка)
 • ламинар (GELAIRE, Аустралија)
 • фотометар (ТХЕРМО СЦИЕНТИФИЦ, УСА)
 • трансилуминатор (BIOMETRA, Немачка)
 • thermocycler (BIOMETRA, Немачка)
 • центрифуга (EPPNDORF, Немачка)
 • хомогенизатор (BENCHXMARK SCIENTIFIC,Немачка)
 • уређај за електрофорезу (BIOMETRA, Летонија)