Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za mikrobiologiju

Predmet istraživanjaAktuelni projektiOprema

Laboratorija za mikrobiologiju Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu se bavi izolacijom, identifikacijom, kultivacijom i ispitivanjem ekofiziologije, biohemije i genetike različitih grupa mikroorganizama (virusa, bakterija, cijanobakterija, mikroalgi i gljiva).

U okviru laboratorije nalaze se kolekcija vodenih i zemljišnih kultura cijanobakterija i mikroalgi (Novosadska kolekcija kultura cijanobakterija – NSCCC), kao i
kolekcija mikro- i makrogljiva.

Osim toga Laboratorija za mikrobiologiju se bavi pružanjem usluga u oblasti ispitivanja mikrobiološkog kvaliteta voda i životne sredine, prisustva cijanotoksina u vodi, ispitivanja efikasnosti antimikrobnih preparata, ispitivanja biološke aktivnosti, nutritivnih i lekovitih svojstava bakterijskih virusa, cijanobakterija, mikroalgi i makrogljiva, kao i mogućnosti primene mikroorganizama i njihovih metabolita u poljoprivredi, medicini, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i drugim oblastima biotehnologije.

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, III41018, 2011.-2019., Rukovodilac: Prof. Dr Dušica Pavlović, Univerzitet u Nišu
 • Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, III43007, 2011.-2019., Rukovodilac: Prof. Ratko Kadović, Univerzitet u Beogradu
 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvor novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije; 2011.-2019., Rukovodilac: Prof. dr Neda Mimica Dukić
 • Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima, Ministarstva Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije; TR 31029, 2011.-2019., Rukovodilac: Dr Anamarija Mandić
 • Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije III43002, 2011.-2019., Rukovodilac: Prof. Dr Miroslav Vesković
 • suvi sterilizator (MEMMERT. Nemačka)
 • suvi sterilizator (BINDER, Nemačka)
 • autoklav (FEDGARI, Italija)
 • zamrzivač na -86°C (deep freezerr) (NEW BRUNSWICK, Nemačka)
 • fluorescentni mikroskop (OLYMPUS, Japan)
 • lupa (OLYMPUS, Japan)
 • uparivač (rotary evaporator) (BUCHI, Švajcarska)
 • liofilizator (freeze dryer) (CHRIST, Nemačka)
 • mešalica (THERMO SCIENTIFIC, USA)
 • mešalica (HELDOLPH, Nemačka)
 • sonikator (BRANSONIC, USA)
 • oksimetar (INO LAB, Nemačka)
 • vakuum pumpa (BUCHI, Švajcarska)
 • densitometer (BIOSAN, Letonija)
 • laminar (EHRET, Nemačka)
 • laminar (GELAIRE, Australija)
 • fotometar (THERMO SCIENTIFIC, USA)
 • transiluminator (BIOMETRA, Nemačka)
 • thermocycler (BIOMETRA, Nemačka)
 • centrifuga (EPPNDORF, Nemačka)
 • homogenizator (BENCHXMARK SCIENTIFIC,Nemačka)
 • uređaj za elektroforezu (BIOMETRA, Letonija)