Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Катедра за физиологију животиња

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаИз историје Катедре

Чланове Катедре за физиологију животиња чине наставници и сарадници из уже научне области физиологија животиња, биологија ћелије и заштита животне средине, које повезују заједничке наставне и научно-истраживачке делатности. Наставна активност чланова Катедре обухвата одржавање наставе из широког дијапазона предмета на свим нивоима студија биологије и екологије, као и менторисање мастер радова и докторских дисертација. Научно-истраживачка активност организована је у оквиру четири лабораторије, са истраживачким интересом усмереним ка репродуктивној ендокринологији и сигнализацији, хронобиологији, изучавању дејства ендокриних ометача, екофизиологији и екотоксикологији. Катедра се одликује високом научном продукцијом, која се огледа кроз велики број радова публикованих у престижним научним часописима, а многи радови одликују се високом цитираношћу. Чланови Катедре учесници су бројних научно-истраживачких пројеката и негују плодоносну сарадњу са колегама у земљи и иностранству.

Photo of Др Татјана Костић
Др Татјана Костић редовна професорка шеф Катедре
Work Fax 021/485-2674
Photo of Др Силвана Андрић
Др Силвана Андрић редовна професорка
021/485-2673
Photo of Др Ивана Теодоровић
Др Ивана Теодоровић редовни професор
021/485-2690
Photo of Др Соња Каишаревић
Др Соња Каишаревић ванредни професор
Photo of Др Небојша Андрић
Др Небојша Андрић доцент
021/485-2675
Photo of Др Татјана Челић
Др Татјана Челић доцент
021/485-2673
Photo of Др Тања Томић
Др Тања Томић асистент са докторатом
021/485-2690
Photo of Маст. биол. Дијана Маринковић
Маст. биол. Дијана Маринковић асистент
021/485-2673
Photo of Маст. биол. Марија Медар
Маст. биол. Марија Медар асистент
021/485-2673
Photo of Маст. биол. Исидора Старовлах
Маст. биол. Исидора Старовлах асистент
021/485-2673
Photo of Др Кристина Погрмић-Мајкић
Др Кристина Погрмић-Мајкић виши научни сарадник
021/485-2675
Photo of Др Александар Бабурски
Др Александар Бабурски научни сарадник
021/485-2674
Photo of Др Светлана Фа
Др Светлана Фа научни сарадник
021/485-2675
Photo of Др Варја Михајловић
Др Варја Михајловић истраживач сарадник
021/485-2690
Photo of Маст. биол. Сава Радовић
Маст. биол. Сава Радовић истраживач сарадник
021/485-2673
Photo of Др Драгана Самарџија Ненадов
Др Драгана Самарџија Ненадов истраживач сарадник
021/485-2675
Photo of Маст. екол. Дина Тењи
Маст. екол. Дина Тењи истраживач сарадник
Work Fax 064/594-1370
Photo of Маст. биол. Дуња Кокаи
Маст. биол. Дуња Кокаи истраживач приправник
021/485-2675
Photo of Маст. биол. Гордана Кошанин
Маст. биол. Гордана Кошанин истраживач приправник
021/485-2675
Photo of Мастер биолог Бојана Мићић
Мастер биолог Бојана Мићић истраживач приправник
Photo of Маст. биол. Биљана Тешић
Маст. биол. Биљана Тешић истраживач приправник
021/485-2675
Photo of Дипл. биолог Весна Бајагић
Дипл. биолог Весна Бајагић лаборант
Photo of Оља Кукућ
Оља Кукућ лаборант

Иако традиција образовне и научне делатности из области физиологија животиња на данашњем Департману за биологију и екологију датира још од 1965. године, Катедра за физиологију животиња основана је као самостална организациона јединица јануара 2015. године. За руководиоца Катедре изабрана је проф. др Татјана Костић, која ту функцију успешно обавља и данас. Професори који су провели свој радни век као чланови Катедре и у изузетној мери допринели њеном развоју су проф. др Ирина Симоновић, проф. др Десанка Марић и проф. emeritus др Радмила Ковачевић.