Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Катедра за хуману биологију и методику наставе биологије

О КатедриЧлановиИз историје Катедре

Образовни и научни рад Катедре за хуману биологију и методику наставе биологије укључује три научне области: Хуману биологију, Методику наставе биологије и екологије и Енглески језик. Чланови Катедре учествују у реализацији наставе основних и изборних предмета на сва три нивоа академских студија на Департману за биологију и екологију.

Наставници из области Хумане биологије реализују наставу из четири обавезна и три изборна предмета који се односе на испитивање биологије човека.

Наставници из области Методике наставе биологије и екологије реализују наставу из пет обавезних и 9 изборних предмета. Њихов предмет проучавања су савремени модели рада у настави биологије и екологије, анализа наставних програма биологије на свим нивоима образовања у Републици Србији и њихово поређење са другим земљама.

Hастава из предмета Енглески језик реализује се за студенте за три департмана Природно-математичког факултета: Департмана за биологију и екологију, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Департмана за математику и информатику. Наставни предмет Енглески језик комбинује принципе наставе језика струке и наставе енглеског језика за академске потребе. Настава организована на нивоу Б1-Б2 Заједничког европског оквира представља добру основу за учешће у различитим програмима размене студената на сва три нивоа студија.

Photo of Др Томка Миљановић
Др Томка Миљановић редовни професор шеф Катедре
021/485-2684
Photo of Др Вера Жупанец
Др Вера Жупанец ванредни професор
021/485-2699
Photo of Др Татјана Павлица
Др Татјана Павлица ванредни професор
021/485-2681
Photo of Др Рада Ракић
Др Рада Ракић ванредни професор
021/485-2687
Photo of Др Љиљана Кнежевић
Др Љиљана Кнежевић доцент
021/485-2683
Photo of Др Тијана Прибићевић
Др Тијана Прибићевић асистент са докторатом
021/485-2699

Развој хумане биологије на УНС започео је оснивањем Медицинског факултета на коме је 1960. године за доцента на предмету Биологија изабран проф. др Живојин Гавриловић♱. Након интеграционих процеса на Универзитету у Новом Саду проф. Гавриловић је од 1976. до 1987. године био запослен у Институту за биологију ПМФ-а. Развоју ове научне области својим радом допринела је и проф. др Нада Стајић♱ која је радила на Медицинском факултету и ПМФ-у у Новом Саду у периоду од 1964. до 1985. године. Раду у овој научној области велики допринос дала је проф. др Верица Божић-Крстић која је радила на Медицинском факултету и ПМФ-у у Новом Саду у периоду од 1969. године до 2011. године.

Методику наставе биологије на ПМФ-у у Новом Саду најпре је предавао др Андреј Прша♱, директор Више педагошке школе у Новом Саду, а потом и директор Природњачког музеја у Новом Саду. После њега наставу преузима Велимир Веселинов♱, проф. биологије, а затим проф. др Нада Стајић♱. Развој ове научне дисциплине на нашем факултету започео је доласком проф. др Милана Ждерића♱ 1988. године који је на факултету радио до 01.10.1999. године. У том периоду из методике наставе биологије одбрањен је један специјалистички рад и две докторске дисертације. Данас наставу и друге облике образовно-васпитног рада из методичке групе предмета на ПМФ-у изводе проф. др Томка Миљановић, проф. др Вера Жупанец и др Тијана Прибићевић.