Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Katedra za humanu biologiju i metodiku nastave biologije

O KatedriČlanoviIz istorije Katedre

Obrazovni i naučni rad Katedre za humanu biologiju i metodiku nastave biologije uključuje tri naučne oblasti: Humanu biologiju, Metodiku nastave biologije i ekologije i Engleski jezik. Članovi Katedre učestvuju u realizaciji nastave osnovnih i izbornih predmeta na sva tri nivoa akademskih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju.

Nastavnici iz oblasti Humane biologije realizuju nastavu iz četiri obavezna i tri izborna predmeta koji se odnose na ispitivanje biologije čoveka.

Nastavnici iz oblasti Metodike nastave biologije i ekologije realizuju nastavu iz pet obaveznih i 9 izbornih predmeta. Njihov predmet proučavanja su savremeni modeli rada u nastavi biologije i ekologije, analiza nastavnih programa biologije na svim nivoima obrazovanja u Republici Srbiji i njihovo poređenje sa drugim zemljama.

Hastava iz predmeta Engleski jezik realizuje se za studente za tri departmana Prirodno-matematičkog fakulteta: Departmana za biologiju i ekologiju, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Departmana za matematiku i informatiku. Nastavni predmet Engleski jezik kombinuje principe nastave jezika struke i nastave engleskog jezika za akademske potrebe. Nastava organizovana na nivou B1-B2 Zajedničkog evropskog okvira predstavlja dobru osnovu za učešće u različitim programima razmene studenata na sva tri nivoa studija.

Photo of Dr Tomka Miljanović
DrTomkaMiljanovićredovni profesoršef Katedre
021/485-2684
Photo of Dr Vera Županec
DrVeraŽupanecvanredni profesor
021/485-2699
Photo of Dr Tatjana Pavlica
DrTatjanaPavlicavanredni profesor
021/485-2681
Photo of Dr Rada Rakić
DrRadaRakićvanredni profesor
021/485-2687
Photo of Dr Ljiljana Knežević
DrLjiljanaKneževićdocent
021/485-2683
Photo of Dr Tijana Pribićević
DrTijanaPribićevićasistent sa doktoratom
021/485-2699

Razvoj humane biologije na UNS započeo je osnivanjem Medicinskog fakulteta na kome je 1960. godine za docenta na predmetu Biologija izabran prof. dr Živojin Gavrilović♱. Nakon integracionih procesa na Univerzitetu u Novom Sadu prof. Gavrilović je od 1976. do 1987. godine bio zaposlen u Institutu za biologiju PMF-a. Razvoju ove naučne oblasti svojim radom doprinela je i prof. dr Nada Stajić♱ koja je radila na Medicinskom fakultetu i PMF-u u Novom Sadu u periodu od 1964. do 1985. godine. Radu u ovoj naučnoj oblasti veliki doprinos dala je prof. dr Verica Božić-Krstić koja je radila na Medicinskom fakultetu i PMF-u u Novom Sadu u periodu od 1969. godine do 2011. godine.

Metodiku nastave biologije na PMF-u u Novom Sadu najpre je predavao dr Andrej Prša♱, direktor Više pedagoške škole u Novom Sadu, a potom i direktor Prirodnjačkog muzeja u Novom Sadu. Posle njega nastavu preuzima Velimir Veselinov♱, prof. biologije, a zatim prof. dr Nada Stajić♱. Razvoj ove naučne discipline na našem fakultetu započeo je dolaskom prof. dr Milana Žderića♱ 1988. godine koji je na fakultetu radio do 01.10.1999. godine. U tom periodu iz metodike nastave biologije odbranjen je jedan specijalistički rad i dve doktorske disertacije. Danas nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz metodičke grupe predmeta na PMF-u izvode prof. dr Tomka Miljanović, prof. dr Vera Županec i dr Tijana Pribićević.