Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Katedra za humanu biologiju i metodiku nastave

O KatedriČlanoviIz istorije Katedre

Obrazovni i naučni rad Katedre za humanu biologiju i metodiku nastave biologije uključuje tri naučne oblasti: Humanu biologiju, Metodiku nastave biologije i ekologije i Engleski jezik. Članovi Katedre učestvuju u realizaciji nastave osnovnih i izbornih predmeta na sva tri nivoa akademskih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju.

Nastavnici iz oblasti Humane biologije realizuju nastavu iz četiri obavezna i tri izborna predmeta koji se odnose na ispitivanje biologije čoveka.

Nastavnici iz oblasti Metodike nastave biologije i ekologije realizuju nastavu iz pet obaveznih i 9 izbornih predmeta. Njihov predmet proučavanja su savremeni modeli rada u nastavi biologije i ekologije, analiza nastavnih programa biologije na svim nivoima obrazovanja u Republici Srbiji i njihovo poređenje sa drugim zemljama.

Hastava iz predmeta Engleski jezik realizuje se za studente za tri departmana Prirodno-matematičkog fakulteta: Departmana za biologiju i ekologiju, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Departmana za matematiku i informatiku. Nastavni predmet Engleski jezik kombinuje principe nastave jezika struke i nastave engleskog jezika za akademske potrebe. Nastava organizovana na nivou B1-B2 Zajedničkog evropskog okvira predstavlja dobru osnovu za učešće u različitim programima razmene studenata na sva tri nivoa studija.

Photo of Dr Tomka Miljanović
Dr Tomka Miljanović redovni profesor šef Katedre
021/485-2684
Photo of Dr Vera Županec
Dr Vera Županec vanredni profesor
Photo of Dr Tatjana Pavlica
Dr Tatjana Pavlica vanredni profesor
Photo of Dr Rada Rakić
Dr Rada Rakić vanredni profesor
021/485-2687
Photo of Dr Ljiljana Knežević
Dr Ljiljana Knežević docent
021/485-2683
Photo of Dr Tijana Pribićević
Dr Tijana Pribićević asistent sa doktoratom

Razvoj humane biologije na UNS započeo je osnivanjem Medicinskog fakulteta na kome je 1960. godine za docenta na predmetu Biologija izabran prof. dr Živojin Gavrilović♱. Nakon integracionih procesa na Univerzitetu u Novom Sadu prof. Gavrilović je od 1976. do 1987. godine bio zaposlen u Institutu za biologiju PMF-a. Razvoju ove naučne oblasti svojim radom doprinela je i prof. dr Nada Stajić♱ koja je radila na Medicinskom fakultetu i PMF-u u Novom Sadu u periodu od 1964. do 1985. godine. Radu u ovoj naučnoj oblasti veliki doprinos dala je prof. dr Verica Božić-Krstić koja je radila na Medicinskom fakultetu i PMF-u u Novom Sadu u periodu od 1969. godine do 2011. godine.

Metodiku nastave biologije na PMF-u u Novom Sadu najpre je predavao dr Andrej Prša♱, direktor Više pedagoške škole u Novom Sadu, a potom i direktor Prirodnjačkog muzeja u Novom Sadu. Posle njega nastavu preuzima Velimir Veselinov♱, prof. biologije, a zatim prof. dr Nada Stajić♱. Razvoj ove naučne discipline na našem fakultetu započeo je dolaskom prof. dr Milana Žderića♱ 1988. godine koji je na fakultetu radio do 01.10.1999. godine. U tom periodu iz metodike nastave biologije odbranjen je jedan specijalistički rad i dve doktorske disertacije. Danas nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz metodičke grupe predmeta na PMF-u izvode prof. dr Tomka Miljanović, prof. dr Vera Županec i dr Tijana Pribićević.