fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за физиологију биљака

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Кроз дугогодишње искуство усавршене су методе анализе минералне исхране биљака под утицајем различитих стресних фактора. Применом адекватних лабораторијских уређаја врше се испитивања параметара фотосинтезе (асимилација CO2, садржај пигмената, фотохемијска ефикасност) и водног режима (интензитет транспирације, водни потенцијал, биохемијски индикатори водног дефицита). Испитује се активност већег броја ензима у циљу карактеризације антиоксидативног метаболизма и асимилације нутријената. Врше се анализе молекуларних маркера као индикатора стреса. Група сарадјује с бројним лабораторијама са којима синхронизује анализе биохемијске карактеризације органског и неорганског састава биљака, методама X ray спектрометрије, атомске спектрометрије, HPLC и гасне хроматографије, ICP анализе итд. Раде се квалитативне и квантитативне анализе биљног материјала у свим фенофазама од клијања различитих вегетативних фаза, до цветања и плодоношења. Група такође ради анализе одређених физичко-хемијских карактеристика воде и земљишта у оквиру екофизиолошких анализа. У стакларама и коморама за гајење усавршене су методе гајења биљака и већи део истраживања одвија се у контролисаним експерименталним условима. Посебна пажња посвећена је имплементацији стечених знања у дефинисању и сталном унапређењу ефикасних метода извођења наставе. Настава се изводи експериментално и теоријски из уже научне области Физиологије биљака и сродних предмета као и из Инструменталних лабораторијских метода примењиваних у биолошким наукама. Циљ групе у наредних 5 година је индивидуализација експерименталног рада на вежбама, кроз формирање мањих радних група и увећавање палете дигиталних сервиса за учење у оквиру теоријске наставе.

Photo of Др Наташа Николић
Др Наташа Николић редовни професор
Телефон 021/485-2652
Photo of Др Слободанка Пајевић
Др Слободанка Пајевић редовни професор
Телефон 021/485-2650
Photo of Др Милан Боришев
Др Милан Боришев ванредни професор
Телефон 021/485-2651
Photo of Др Милан Жупунски
Др Милан Жупунски доцент
Photo of Др Данијела Арсенов
Др Данијела Арсенов научни сарадник
Photo of Сања Музикравић
Сања Музикравић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима

Међународни пројекти

 • „Примена нових угљеничних наноформулација у циљу повећања отпорности винове лозе на сушни стрес“, билатерални пројекат са компанијом 13. јул Плантаже а.д., Подгорица

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“ (III43002), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, период: 2011.–2020., руководилац: др Мирослав Весковић
 • „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ (III43007), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011.-2017., руководилац др Ратко Кадовић

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

 • „Биолошки активне компоненте и лековити потенцијал функционалне хране гајене у Војводини“, 2016.-2019., број АПВ 114-451-2149/2016-0
 • спектрофотометар
 • пламени фотометар
 • X-rаy флуоресцентни спектрометар
 • LCpro+ уређај за мерење размене гасова у фотосинтези
 • PCR
 • електрофоретски комплети
 • стандардна лабораторијска опрема за биохемијке и молекуларне анализе

Међународна сарадња:

 • „13. јул Плантаже“ а.д., Подгорица

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • Учитељски факултет у Сомбору
 • Школа и дом ученика Др Милан Петровић, Нови Сад
 • Институт за повртарство, Смедеревска Паланка
Photo of Др Милан Боришев
Др Милан Боришев ванредни професор
Телефон 021/485-2651