fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за хидробиологију

Предмет истраживањаЧлановиИнострани члановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Група за хидробиологију има традицију дугу преко 40 година. Чини је мултидисциплинарни тим, чији је истраживачки интерес усмерен на процену квалитета воде слатководниих екосистема, утицај последица убрзане еутрофизације на живи свет и околину, процену биодиверзитета и пружање услуга у области аквакултуре и заштите водених екосистема. У последњих 10 година део активности је усмерен на израду привремених програма, програма управљања и програма мониторинга рибарских подручја.

Утицај цијанобактерија и њихових токсина на квалитет водених и терестричних екосистема се интензивно проучава. Прати се појава цветања цијанобактерија и присуство цијанотоксина и њихове последице на водене екосистеме широм земље. Истражују се различити начини којима људи могу бити изложени токсичним метаболитима цијанобактерија, као и могући здравствени ризик кроз епидемиолошке анализе. Сви прикупљени подаци се уносе у јединствену Базу података цијанобактерија у Србији. Проучавају се могући начини ревитализације слатководних екосистема смањењем њиховог укупног капацитета, као и примена водоник пероксида у циљу селективног сузбијања цијанобактеријске популације. Чланови ове лабораторије активно учестују у одржавању и проширивању Новосадске Колекције Културе Цијанобактерија (Novi Sad Cyanobacterial Culture Collection).

Photo of Др Зорица Свирчев
Др Зорица Свирчев редовни професор, шеф Лабораторије за хидробиологију
Телефон 021/485-2688 Факс 021/450-620
Photo of Др Тамара Јурца
Др Тамара Јурца ванредни професор
Photo of Др Бранко Миљановић
Др Бранко Миљановић редовни професор
Телефон 021/485-2686, 021/450-620 Телефон 064/131-2131
Photo of Др Тамара Важић
Др Тамара Важић научни сарадник
Photo of Др Дамјана Дробац Бацковић
Др Дамјана Дробац Бацковић научни сарадник
Photo of Др Дијана Лалић (рођ. Пантелић)
Др Дијана Лалић (рођ. Пантелић) научни сарадник
Photo of Др Нада Токоди
Др Нада Токоди научни сарадник
Photo of Александар Бајић
Александар Бајић истраживач сарадник
Photo of Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић
Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић истраживач сарадник
Photo of Немања Панков
Немања Панков
Photo of Дипл. екол. Ивана Мијић Ољачић
Дипл. екол. Ивана Мијић Ољачић сарадник
Photo of Соња Погрмић
Соња Погрмић сарадник
Телефон 021/485-2686
Photo of Др Jussi Meriluoto
Др Jussi Meriluoto гостујући професор Åbo Akademi University, Turku, Finland
Photo of Др Јелена Лујић
Др Јелена Лујић научни сарадник Szent Istvan University, Godollo, Hungary
Photo of Тамара Дулић
Тамара Дулић истраживач сарадник Åbo Akademi University, Turku, Finland

Међународни пројекти

 • Еразмус+ мобилност са Åbo Akademi University, Turku, Finland, EU Erasmus+ mobility, 2017.-2019., координатор проф. др Зорица Свирчев
 • Ерасмус+ мобилност са Cyprus University of Technology, Limasol, Kipar, EU Erasmus+ mobility, 2018.-2021.
 • Награда Oskar Öflund’s Foundation за пројекат: BLOCDUST теорија

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Трансформација геопростора Србије: прошлост, савремени проблем и предлози решења (ОИ 176020, 2011. – данас) Руководилац пројекта: проф. др Слободан Марковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема (ИИИ-43002, 2011. – данас) Руководилац пројекта: проф. др Саша Орловић, Институт за низијско шумарство, Нови Сад
 • Компаративна студија палеоклиматских промена током различитих временских скала у регион источноазијског монсуна и западних ветрова – Међународна научна сарадња између Републике Србије и Народне Републике Кине (2017.-2019.)
 • Инвазивне и цветајуће цијанобактерије у Србији и Мађарској, Билатерална сарадња Србија – Мађарска, руководилац проф. др Зорица Свирчев (2017.-2019.)

Пројекти који су финансирани од стране Фонда за науку Републике Србије

Лабораторија IV спрат соба 8:

 • Nitrogen Evaporator 12 position Oasis heating system
 • BUCHI Rotavapor® R-215
 • Vacuum Pump V-700
 • Autoklav LabCompanion ST-85G
 • Микроплејт читач SPECTRstar Nano, BMG Labtech

Лабораторија приземље соба 9:

 • 6 базена запремине од 1000 литара повезаних са Aqua Tech пешчаним филтером
 • 9 базена запремине од 1000 литара без филтрације
 • 10 акваријума запремине од 160 литара без филтрације
 • 7 Цугер система са по 8 комора за инкубацију икре шаранских врста риба

Међународна сарадња:

 • Институт за воде из Бијељине, Република Српска
 • Водовод „Бања Лука“, Република Српска
 • Медицински факултет, Фоча, Република Српска
 • Институт за биологију мора, Котор, Црна Гора
 • Институт за сточарство „Кирил и Методије“ из Скопља, Република Македонија
 • Faculty of Science and Engineering, Abo Akademi University, Турку, Финска
 • Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Стирлинг, Велика Британија
 • College of Life Sciences, University of Dundee, Данди, Велика Британија
 • Department of Biological Sciences, Florida International University, Мајами, САД
 • Szent Istvan University, Гедељ, Мађарска
 • Water Quality Control, Athens Supply and Sewerage Company, Атина, Грчка
 • National Center for Scientific Research „DEMOCRITOS“, Грчка
 • Masarykova univerzita, Брно, Чешка
 • Jagiellonian University, Краков, Пољска

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт „Јарослав Черни“, Београд
 • Биолошки факултет, Београд
 • Институт за биологију и екологију, Крагујевац
 • Центар за екологију и техноекономику, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
 • Институт за онкологију Војводине, Сремка Каменица
 • Клинички центар Војводине, Нови Сад
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • ЈВП „Воде војводине“, Нови Сад
 • Пољопривредни факултет, Београд
 • Институт за јавно здравље, Ужице
 • Водоводи у Лесковцу, Алексинцу, Соко Бањи, Крушевцу, Ужицу, Зајечару, Темерину
 • Риболовачки савез Војводине и многа друга удружења спортских риболоваца
 • Рибњаци „Ечка“, ЈП „Комуналац“ из Бечеја, д.о.о., „Капетански Рит“, Мужља, ДТД „Рибарство“ из Бачког Јарка и др.
 • ЈВП „Војводина шуме“, ЈП „Национални парк Фрушка Гора“, УСР „Делиблато“ из Делиблата, ЈП СРЦ „Тиквара“ из Бачке Паланке, ЈП „Белоцрквански комуналац“ из Беле Цркве, ЈП „Палић Лудаш“ са Палића, „Туристичка организација општине Рума“ која газдује заштићеним стаништем „Трсковача“
 • Невладине организације: Покрет горана Војводине
Photo of Др Бранко Миљановић
Др Бранко Миљановић редовни професор
Телефон 021/485-2686, 021/450-620 Телефон 064/131-2131