Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za hidrobiologiju

Predmet istraživanjaČlanoviInostrani članoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Grupa za hidrobiologiju ima tradiciju dugu preko 40 godina. Čini je multidisciplinarni tim, čiji je istraživački interes usmeren na procenu kvaliteta vode slatkovodniih ekosistema, uticaj posledica ubrzane eutrofizacije na živi svet i okolinu, procenu biodiverziteta i pružanje usluga u oblasti akvakulture i zaštite vodenih ekosistema. U poslednjih 10 godina deo aktivnosti je usmeren na izradu privremenih programa, programa upravljanja i programa monitoringa ribarskih područja.

Uticaj cijanobakterija i njihovih toksina na kvalitet vodenih i terestričnih ekosistema se intenzivno proučava. Prati se pojava cvetanja cijanobakterija i prisustvo cijanotoksina i njihove posledice na vodene ekosisteme širom zemlje. Istražuju se različiti načini kojima ljudi mogu biti izloženi toksičnim metabolitima cijanobakterija, kao i mogući zdravstveni rizik kroz epidemiološke analize. Svi prikupljeni podaci se unose u jedinstvenu Bazu podataka cijanobakterija u Srbiji. Proučavaju se mogući načini revitalizacije slatkovodnih ekosistema smanjenjem njihovog ukupnog kapaciteta, kao i primena vodonik peroksida u cilju selektivnog suzbijanja cijanobakterijske populacije. Članovi ove laboratorije aktivno učestuju u održavanju i proširivanju Novosadske Kolekcije Kulture Cijanobakterija (Novi Sad Cyanobacterial Culture Collection).

Photo of Dr Zorica Svirčev
DrZoricaSvirčevredovni profesor
021/485-2688Work Fax021/450-620
Photo of Dr Branko Miljanović
DrBrankoMiljanovićvanredni profesor
021/485-2686064/131-2131Work Fax021/450-620
Photo of Dr Tamara Jurca
DrTamaraJurcadocent
Photo of Dr Damjana Drobac Backović
DrDamjanaDrobac Backovićnaučni saradnik
Photo of Dr Nada Tokodi
DrNadaTokodinaučni saradnik
Photo of Dr Dijana Lalić (rođ. Pantelić)
DrDijanaLalić(rođ. Pantelić)istraživač saradnik
Photo of Aleksandar Bajić
AleksandarBajićistraživač saradnik
Photo of Tamara Važić
TamaraVažićistraživač saradnik
060/747-77-79
Photo of Mast. ekol. Tamara Palanački Malešević
Mast. ekol.TamaraPalanački Maleševićistraživač saradnik
Photo of Nemanja Pankov
NemanjaPankov
Photo of Sonja Pogrmić
SonjaPogrmić
Photo of Dr Jussi Meriluoto
DrJussiMeriluotogostujući profesorÅbo Akademi University, Turku, Finland
Photo of Dr Jelena Lujić
DrJelenaLujićnaučni saradnikSzent Istvan University, Godollo, Hungary
Photo of Tamara Dulić
TamaraDulićistraživač saradnikÅbo Akademi University, Turku, Finland

Međunarodni projekti

 • Erazmus+ mobilnost sa Åbo Akademi University, Turku, Finland, EU Erasmus+ mobility, 2017.-2019., koordinator prof. dr Zorica Svirčev
 • Erasmus+ mobilnost sa Cyprus University of Technology, Limasol, Kipar, EU Erasmus+ mobility, 2018.-2021.
 • Nagrada Oskar Öflund’s Foundation za projekat: BLOCDUST teorija

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • Transformacija geoprostora Srbije: prošlost, savremeni problem i predlozi rešenja (OI 176020, 2011. – danas) Rukovodilac projekta: prof. dr Slobodan Marković, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Biosensing tehnologije i globalni sistemi za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema (III-43002, 2011. – danas) Rukovodilac projekta: prof. dr Saša Orlović, Institut za nizijsko šumarstvo, Novi Sad
 • Komparativna studija paleoklimatskih promena tokom različitih vremenskih skala u region istočnoazijskog monsuna i zapadnih vetrova – Međunarodna naučna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine (2017.-2019.)
 • Invazivne i cvetajuće cijanobakterije u Srbiji i Mađarskoj, Bilateralna saradnja Srbija – Mađarska, rukovodilac prof. dr Zorica Svirčev (2017.-2019.)
 • Nitrogen Evaporator 12 position Oasis heating system
 • BUCHI Rotavapor® R-215
 • Vacuum Pump V-700
 • Autoklav LabCompanion ST-85G
 • Mikroplejt čitač SPECTRstar Nano, BMG Labtech
 • 6 bazena zapremine od 1000 litara povezanih sa Aqua Tech peščanim filterom
 • 9 bazena zapremine od 1000 litara bez filtracije
 • 10 akvarijuma zapremine od 160 litara bez filtracije
 • 7 Cuger sistema sa po 8 komora za inkubaciju ikre šaranskih vrsta riba

Međunarodna saradnja:

 • Institut za vode iz Bijeljine, Republika Srpska
 • Vodovod „Banja Luka“, Republika Srpska
 • Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska
 • Institut za biologiju mora, Kotor, Crna Gora
 • Institut za stočarstvo „Kiril i Metodije“ iz Skoplja, Republika Makedonija
 • Faculty of Science and Engineering, Abo Akademi University, Turku, Finska
 • Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling, Velika Britanija
 • College of Life Sciences, University of Dundee, Dandi, Velika Britanija
 • Department of Biological Sciences, Florida International University, Majami, SAD
 • Szent Istvan University, Gedele, Mađarska
 • Water Quality Control, Athens Supply and Sewerage Company, Atina, Grčka
 • National Center for Scientific Research „DEMOCRITOS“, Grčka
 • Masarykova univerzita, Brno, Češka
 • Jagiellonian University, Krakov, Poljska

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Institut „Jaroslav Černi“, Beograd
 • Biološki fakultet, Beograd
 • Institut za biologiju i ekologiju, Kragujevac
 • Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
 • Institut za onkologiju Vojvodine, Sremka Kamenica
 • Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • JVP „Vode vojvodine“, Novi Sad
 • Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Institut za javno zdravlje, Užice
 • Vodovodi u Leskovcu, Aleksincu, Soko Banji, Kruševcu, Užicu, Zaječaru, Temerinu
 • Ribolovački savez Vojvodine i mnoga druga udruženja sportskih ribolovaca
 • Ribnjaci „Ečka“, JP „Komunalac“ iz Bečeja, d.o.o., „Kapetanski Rit“, Mužlja, DTD „Ribarstvo“ iz Bačkog Jarka i dr.
 • JVP „Vojvodina šume“, JP „Nacionalni park Fruška Gora“, USR „Deliblato“ iz Deliblata, JP SRC „Tikvara“ iz Bačke Palanke, JP „Belocrkvanski komunalac“ iz Bele Crkve, JP „Palić Ludaš“ sa Palića, „Turistička organizacija opštine Ruma“ koja gazduje zaštićenim staništem „Trskovača“
 • Nevladine organizacije: Pokret gorana Vojvodine
Photo of Dr Branko Miljanović
DrBrankoMiljanovićvanredni profesor
021/485-2686064/131-2131Work Fax021/450-620