fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Научно-истраживачка активност Лабораторије за истраживање и заштиту биодиверзитета се пре свега односи на подизање нивоа знања о природној баштини Балканског полуострва и допринос ефикасној заштити врста и станишта у овом региону. Кроз реализацију бројних пројеката се утврђују узроци, правци и степен промена у екосистемима и планирају конзервационе активности које могу да зауставе деградационе процесе. Мултидисциплинарна еколошка истраживања су усмерена на инсекатске групе – осолике муве (Diptera: Syrphidae), као и дивље пчеле и бумбаре (Hymenoptera: Apoidea); ситне сисаре (Rodentia: Spermophilus) и птице на Балканском полуострву. Посебан акценат је на интегративној таксономији која користи различите методе и карактере, где се, поред традиционално коришћених морфолошких особина, при разрешавању таксономских проблема у оквиру фамилије осоликих мува, користе и молекуларни маркери, средински карактери као и геометријска морфометрија.

Истраживачи Лабораторије за истраживање и заштиту биодиверзитета активно учествују у мониторингу одабраних група организма на различитим стаништима. Посебна пажња се поклања истраживању заштићених и строго заштићених врста и проучавању ендема и реликата, као и сагледавању улоге постојећих еколошких мрежа у заштити репрезентативних врста.

Такође, истраживања су усмерена ка моделовању потенцијалне садашње и будуће дистрибуције врста, анализи утицаја климатских промена на дистрибуцију врста и процени вредности екосистемских услуга.

Циљеви

 • Очување биодиверзитета Балканског полуострва засновано на резултатима научних истраживања.
 • Коришћење одабраних бескичмењачких група као индикатора нарушености екосистемима, насталих услед глобалних промена, као део мониторинга биодиверзитета.
 • Истраживање сложених интеракција између биљака и одабраних група бескичмењака.
 • Утицај на практичне мере конзервације кроз давање експертиза, предлагање заштите појединих центара биодиверзитета и хотспот подручја и утврђивање конзервационих приоритета.
 • Промовисање одрживог развоја као оквира заштите биодиверзитета.
 • Процена вредности екосистемских услуга.
 • Тренинг и усавршавање кадрова у области конзервационе биологије; њихово укључивање у практичне послове заштите.
 • Сарадња са другим научним, стручним и невладиним организацијама које имају за циљ очување биодиверзитета.
Photo of Др Анте Вујић
Др Анте Вујић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2669 Телефон 064/28-30-317 Факс 021/450-620
Photo of Др Снежана Раденковић
Др Снежана Раденковић редовнa професорица шефица Катедре
Телефон 021/485-2697
Photo of Др Дубравка Милић
Др Дубравка Милић ванредни професор
Телефон 021/485-2669
Photo of Др Димитрије Радишић
Др Димитрије Радишић доцент
Photo of Др Сања Веселић
Др Сања Веселић асистенткиња са докторатом
Телефон 021/485-2697
Photo of Др Злата Марков Ристић
Др Злата Марков Ристић научни сарадник
Photo of Др Снежана Попов
Др Снежана Попов научни сарадник
Photo of Др Соња Мудри-Стојнић
Др Соња Мудри-Стојнић научни сарадник
Photo of Маст. екол. Марина Јанковић
Маст. екол. Марина Јанковић истраживач сарадник
Photo of Маст. екол. Леа Милински
Маст. екол. Леа Милински истраживач сарадник
Photo of Маст. екол. Ања Шебић
Маст. екол. Ања Шебић истраживач приправник
Photo of Маст. екол. Милица Ранковић
Маст. екол. Милица Ранковић истраживач приправник

Међународни пројекти

 • „Pan-European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Chemical Stressors on the Health of Wild Pollinators (WildPosh)“, HORIZON акциони грант заснован на буџету, HORIZON-RIA, Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01 (Биодиверзитет и услуге екосистема), ознака пројекта: 101135238, 2023.-2027., руководилац пројекта: Анте Вујић
 • „Status Assessment of European Hoverflies (Syrphidae) – European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe)“, No 07.0202/2018/792937/SER/ENV.D.2, 2019.-2021.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Bilateral project Serbia – Slovenia “Identifying conservation priorities for hoverfly species in Serbia and Slovenia”; руководиоци: проф. др Анте Вујић и др Maarten De Groot (Словенија); 2020.-2021.
 • Пројекат ПМФ-а о научно-истраживачком раду НИО у 2020. години, број 451-03-68/2020-14
 • Leica MZ16 binokularna lupa (1)
 • Nikon SMZ745T (3)
 • TWISTER-Z CETI (1)
 • fotoaparati Leica DFC 320 i Nikon Coolpix D700

Међународна сарадња:

 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki, Finland
 • University of Alicante Institute for Biodiversity (CIBIO), Alicante, Spain
 • University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece
 • Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
 • Ege University, İzmir, Izmir, Turkey
 • BioFlyTech, Alicante, Spain
 • AgriProtein, Cape Town, South Africa

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт БиоСенс (Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема), Универзитет у НовомСаду, Нови Сад
 • Институт за низијско шумарство и заштиту животне средине, Универзитет у НовомСаду, Нови Сад
 • Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду, Београд
 • Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд
 • Биолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд
Photo of Др Анте Вујић
Др Анте Вујић редовни професор шеф Катедре
Телефон 021/485-2669 Телефон 064/28-30-317 Факс 021/450-620