Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета

Предмет истраживањаЧлановиСарадњаКонтакт особа

Научно-истраживачка активност Лабораторије за истраживање и заштиту биодиверзитета се пре свега односи на подизање нивоа знања о природној баштини Балканског полуострва и допринос његовој ефикасној заштити. Кроз реализацију бројних пројеката се утврђују узроци, правци и степен промена у екосистемима и планирају акције које могу да зауставе негативне деградационе процесе. Мултидисциплинарна истраживања су пре свега усмерена ка таксономским анализама инсекатске групе осоликих мува (Diptera: Syrphidae), као и дивљих пчела и бумбара (Hymenoptera: Apoidea), ситних сисара (Rodentia: Spermophilus) и птица на Балканском полуострву. Посебна пажња посвећена је мониторингу биодиверзитета (посебно у заштићеним подручјима), проучавању ендема, реликата и угрожених врста и утврђивању генетичке разноврсности, промена у популацијама, као и анализи општег стања екосистема заштићених подручја. Такође, истраживања су усмерена и ка процени вредности екосистемских услуга (нпр. полинације), моделовању потенцијалне садашње и будуће дистрибуције врста и анализу утицаја климастких промена на дистрибуцију врста.

Циљеви

 • Очување биодиверзитета Балканског полуострва засновано на резултатима научних истраживања.
 • Коришћење одабраних бескичмењачких група као индикатора нарушености екосистемима, насталих услед глобалних промена, као део мониторинга биодиверзитета.
 • Истраживање сложених интеракција између биљака и одабраних група бескичмењака.
 • Утицај на практичне мере конзервације кроз давање експертиза, предлагање заштите појединих центара биодиверзитета и хотспот подручја и утврђивање конзервационих приоритета.
 • Промовисање одрживог развоја као оквира заштите биодиверзитета.
 • Процена вредности екосистемских услуга
 • Тренинг и усавршавање кадрова у области конзервационе биологије; њихово укључивање у практичне послове заштите.
 • Сарадња са другим научним, стручним и невладиним организацијама које имају за циљ очување биодиверзитета.
Photo of Др Анте Вујић
Др Анте Вујић редовни професор шеф Катедре
021/485-2669 064/28-30-317 Work Fax 021/450-620
Photo of Др Снежана Раденковић
Др Снежана Раденковић редовни професор шеф Катедре
021/485-2697
Photo of Др Дубравка Милић
Др Дубравка Милић ванредни професор
021/485-2669
Photo of Др Злата Марков Ристић
Др Злата Марков Ристић научни сарадник
Photo of Др Снежана Попов
Др Снежана Попов научни сарадник
Photo of Др Ана Грковић
Др Ана Грковић истраживач сарадник
Photo of Др Лаура Ликов
Др Лаура Ликов истраживач сарадник
021/485-2669
Photo of Др Соња Мудри-Стојнић
Др Соња Мудри-Стојнић истраживач сарадник
Photo of Др Сања Веселић
Др Сања Веселић асистент
021/485-2697
Photo of Дипл. биол. Димитрије Радишић
Дипл. биол. Димитрије Радишић асистент
Photo of Маст. екол. Соња Трифунов
Маст. екол. Соња Трифунов истраживач сарадник
Photo of Маст. биол. Маја Арок
Маст. биол. Маја Арок истраживач приправник
Photo of Маст. екол. Леа Велаја
Маст. екол. Леа Велаја истраживач приправник
Photo of Маст. екол. Марина Јанковић
Маст. екол. Марина Јанковић истраживач приправник
Photo of Маст. биол. Тамара Тот
Маст. биол. Тамара Тот истраживач приправник

Међународна сарадња:

 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki, Finland
 • University of Alicante Institute for Biodiversity (CIBIO), Alicante, Spain
 • University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece
 • Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
 • Ege University, İzmir, Izmir, Turkey
 • BioFlyTech, Alicante, Spain
 • AgriProtein, Cape Town, South Africa

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт БиоСенс (Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема), Универзитет у НовомСаду, Нови Сад
 • Институт за низијско шумарство и заштиту животне средине, Универзитет у НовомСаду, Нови Сад
 • Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду, Београд
 • Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд
 • Биолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд
Photo of Др Анте Вујић
Др Анте Вујић редовни професор шеф Катедре
021/485-2669 064/28-30-317 Work Fax 021/450-620