Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Katedra za ekologiju

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaNastavaNaučna delatnostOdabrani projektiIz istorije Katedre

Katedra za ekologiju osnovana je 2009. godine kao Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine. Od 2017. godine funkcioniše kao Katedra za ekologiju. Šef Katedre je prof. dr Snežana Radulović.

Nastavna aktivnost u okviru ekološke grupe predmeta odvija se kroz izvođenje praktične i teorijske nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama, i to u tri pravca: opšta ekologija, ekologija biljaka i ekologija životinja, objedinjujući savremenu ekološku teoriju i praksu kroz primenu savremenih tehnoloških i metodoloških rešenja, daljinsko očitavanje i GIS, laboratorijske metode i tehnike kao i matematičko modeliranje i aplikativna rešenja u oblasti ekologije. Ovakva aktivnost rezultirala je master modulom Ekološki inžinjering sa preko 60 odbranjenih diplomskih i master radova, kao i mentorstvom osam doktorskih disertacija (četiri odbranjene, četiri u završnoj fazi izrade).

Laboratorija za ekologiju životinja se prvenstveno bavi istraživanjem helmintofaune različitih kičmenjačkih grupa. Akcenat je na intestinalnim parazitima (nematodama, metiljima i pantljičarama) sitnihsisara, u prvom redu glodara. Oblasti i straživanja uključuju sve aspekte ekologije ovih organizama, uključujući ekologiju njihovih populacija i zajednica, rasprostranjenje i diverzitet, specifičnost u odnosu na domaćina, polnu strukturu, i uticaj različitih spoljašnjih i unutrašnjih faktora poput sezone, lokaliteta i pola domaćina na sastav parazitskih zajednica. U okviru laboratorije za ekologiju životinja odbranjeno je preko 150 master i diplomskih radova, kao i šest doktorskih disertacija.

Photo of Dr Snežana Radulović
DrSnežanaRadulovićredovni profesoršef Katedre
021/485-2689
Photo of Dr Olivera Bjelić Čabrilo
DrOliveraBjelić Čabrilovanredni profesor
021/485-2694
Photo of Dr Dušanka Cvijanović
DrDušankaCvijanovićdocent
021/485-2691
Photo of Dr Borislav Čabrilo
DrBorislavČabriloasistent sa doktoratom
021/485-2670
Photo of Mast. ekol. Milica Živković
Mast. ekol.MilicaŽivkovićasistent
Photo of Mast. ekol. Maja Novković
Mast. ekol.MajaNovkovićasistent
Photo of Bojan Popović
BojanPopovićlaborant

Na Katedri za ekologiju odvija se nastava na sledećim smerovima:

OAS biologije – moduli Opšta biologija, Molekularna biologija i Mikrobiologija

OAS ekologije

IAS profesor biologije

MAS biologije – modul Zoologija

MAS ekologije – moduli Zaštita prirode i održivi razvoj i Hidrobiologija

Doktorske studije biologije

Doktorske studije ekologije

Na OAS nastava je realizovana na sledećim predmetima:
OAS biologije – Modul Opšta biologija

 • Ekologija životinja
 • Ekologija biljaka
 • Biogeografija (Zoogeografija)
 • Zoološki praktikum
 • Ponašanje životinja
 • Sinantropni glodari
 • Terenska nastava 3

OAS biologije – Modul Molekularna biologija

 • Osnovi ekologije
 • Ekologija
 • Sinantropni glodari

OAS biologije – Modul Mikrobiologija

 • Ekologija
 • Biogeografija (Zoogeografija)
 • Terenska nastava 3
 • Sinantropni glodari

OAS ekologije

 • Osnovi ekologije
 • Ekologija životinja
 • Ekologija biljaka
 • Biogeografija (Zoogeografija)
 • Naučno-istraživačka metodologija u ekologiji
 • Sinantropni glodari
 • Ponašanje životinja
 • Zoološki praktikum
 • Terenska nastava 3
U okviru IAS odvija se nastava na predmetima:
 • Opšta ekologija
 • Ekologija životinja
 • Ekologija biljaka
 • Biogeografija (Zoogeografija):
U okviru MAS izvodi se nastava na sledećim predmetima:
MAS biologije – Modul Zoologija

 • Parazitologija

MAS ekologije – Modul Zaštita prirode i održivi razvoj

 • Staništa i ekosistemi Srbije

MAS ekologije – Modul Hidrobiologija

 • Ekologija i monitoring kopnenih voda

MAS ekologije – Modul Primenjena botanika

 • Fitocenologija
Na doktorskim akademskim studijama nastava se realizuje na sledećim predmetima:
DAS biologije

 • Helmintologija tetrapodnih kičmenjaka

DAS ekologije

 • Ekologija i diverzitet tetrapodnih kičmenjaka
 • Sintaksonomija
 • Kvantitativna ekologija
 • Ekologija invazivnih biljaka

Spisak udžbenika i monografija koje se koriste u nastavi izdatih na Katedri:

 • Osnove ekologije. Radulović S, Cvijanović D. Osnovni udžbenik. 2016. Prirodno-matematički fakultet, UNSPMF; ISBN: 978-86-7031-332-3
 • Uvod u konzervacionu biologiju, dopunjeno peto izdanje. Primak R, Milić D, Radenković S, Obreht D, BjelićČabrilo O, Vujić A. 2015. Prirodno-matematički fakultet NoviSad; ISBN: 978-86-7031-353-8
 • Helmintofauna bezrepih vodozemaca (Amphibia: Anura) Vojvodine. Popović E, Kostić D, BjelićČabrilo O, Hristovski N. Monografija. 2009.
 • Ekologija akvatičnih fitocenoza Carske bare Radulović S, Vučković M. 2015. Matica srpska, Novi Sad. ISBN 978-86-7046-148
 • Praktikum iz ekologije životinja. Bjelić Čabrilo O. 2015. Prirodno-matematički fakultet NoviSad; ISBN: 978-86-7031-148-0
 • Ekologija i monitoring kopnenih voda. Radulović S, Teodorović I. 2011. Metodološki priručnik, UNSPMF, ISBN 978-86-7031-143-5.1-200

U okviru Katedre za ekologiju naučno-istraživačka delatnost se izvodi u dve laboratorije:

Laboratorije:

Laboratorija za opštu i ekologiju biljaka

U okviru ove laboratorije istraživački rad je fokusiran na akvatične ekosisteme, kroz procene ekološkog statusa površinskih voda, standardnim fitocenološkim i naprednim metodama kao što su UAV snimanja i druge metode daljinske detekcije i matematičke obrade podataka. Značajno učešće ove laboratorije ogleda se u aktivnostima u izradi i standardizaciji naučnih metoda zasnovanih na biološkim i ekološkim parametrima u određivanju ekološkog statusa akvatičnih ekosistema u okviru Evropske komisije za standardne metode (CEN WG2 TC 230).

Laboratorija za ekologiju životinja

Istraživački rad nastavnika i zoblasti ekologije životinja rezultat je višedecenijski histraživanja u okvirima ihtiologije (u saradnji sa Laboratorijom za hidrobiologiju), kao i istraživanjima ishrane i faune endoparazita vodozemaca, ptica i sisara. Posebna ekspertiza se pruža u oblasti biološkog monitoringa kvaliteta akvatičnih i terestričnih ekosistema. Poslednjih godina na ročita pažnja se posvećuje biodiverzitetu helmintofaune sitnih sisara.

Međunarodna saradnja:

 • University of Southern Mississippi, USA
 • FBA – Freshwater Biological Association, UK
 • KWR Water Institute Delfts, Netherlands
 • EU CEN WG2 TC 230
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Zavod za ekologiju voda, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera u Osjeku (UNIOS), Hrvatska
 • Univerzitet Istočno Sarajevo, Tehnološki fakultet, Zvornik, BIH
 • Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, BIH
 • Ekološki fakultet, Internacionalni Unverzitet u Travniku, Travnik, BIH

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Zavod za antirabičnu zaštitu, Pasterov zavod, Novi Sad
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Članovi Katedre za ekologiju su učestvovali u realizaciji 26 nacionalnih i 12 međunarodnih naučnih projekata.

Međunarodni projekti

Tekući projekti:
 • 2019. Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR, dr Snežana Radulović, dr Dušanka Cvijanović, Milica Živković, Maja Novković, istraživači; rukovodilac: dr Momir Paunović
Prethodni projekti:
 • 2013-2015. FP7, SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management, Germany ,dr Snežana Radulović, dr Dušanka Cvijanović, Maja Novković, istraživači; rukovidilac: dr Verner Brak; koordinator: dr Ivana Teodorović
 • 2011-2015. FP7, DANCERS (Building Excellence in the Danube Region), Rumunija, dr Snežana Radulović, izvestilac; rukovodilac: dr Adrian Stanica; koorinator: dr Vesna Bengin
 • 2012-2016. COST TD1209 IASV European Information System for Alien Species, United Kingdom, dr Snežana Radulović (Management Committee), dr Dušanka Cvijanović, Milica Živković; rukovodilac: dr Helen Roj
 • 2009-2011. HP Interactive mobile technology in Mathematical and Science courses, Hewlett Packard,USA Philanthropy Programme, dr Snežana Radulović, koorinator za ekologiju, Dušanka Lketić, učesnik; rukovodilac: dr Dušanka Perišić

Projekti koji su finansirani od strane ministarstava i zavoda Republike Srbije

Tekući projekti:
 • 2010-2019. Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema, OI 043002, dr Snežana Radulović, dr Dušanka Cvijanović, Milica Živković, istraživači; rukovodilac: dr Saša Orlović
 • 2011-2019. Genetička i fenetička raznovrsnost u prirodnim populacijama u različitim sredinama – doprinos polimorfizma B hromozoma, OI 173003, dr Olivera Bjelić Čabrilo, dr Borislav Čabrilo, istraživači; rukovodilac: dr Jelena Blagojević
 • 2011-2019. Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita, OI 173030, dr Dušanka Cvijanović, istraživač;rukovodilac: dr Dmitar Lakušić
 • 2011-2019. Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metaboločki razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija, OI 173037, Maja Novković, istraživač; rukovodilac: dr Radmila Kovačević
 • 2018-2021. Pribavljanje podataka i druge usluge koje se odnose na tipove staništa i pojedinačne grupe organizama flore i faune u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 u Republici Srbiji, Zavod za zaštitu prirode Srbije. Dr Dušanka Cvijanović, koordinator, dr Snežana Radulović, dr Olivera Bjelić Čabrilo, Maja Novković, istraživači; rukovodilac: dr Dmitar Lakušić
Prethodni projekti:
 • 1995-2000. Taksonomska, biogeogrefska i autekološka istraživanja flore i faune, dr Ester Popović, Olivera Bjelić Čabrilo, istraživači; rukovodilac: dr Smiljka Šimić
 • 1994-2000. Ekološka istraživanja akvatičnih ekosistema (kanal DTD) u cilju racionalnog korišćenja i održivog razvoja vodenih resursa, br. 147, dr Mirjana Vučković, dr Ester Popović, mr Snežana Radulović, Olivera Bjelić Čabrilo, istraživači; rukovodilac: dr Milan Matavulj
 • 1996-2010. Crvena knjiga Flore Srbije 2, br. 401-00544/2003-01, dr Mirjana Vučković, mr Snežana Radulović; rukovodilac: dr Vladimir Stevanović

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

Prethodni projekti:
 • 2011-2015. “Veštački mrest i ambijentalni uslovi kao najbitniji faktor za uspešnu proizvodnju linjaka” broj 114-451-2104/2011-01; dr Olivera Bjelić Čabrilo, istraživač; rukovodilac: dr Miroslav Ćirković
 • 2010-2011. Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine, dr Snežana Radulović, urednik; dr Olivera Bjelić Čabrilo, Dušanka Laketić učesnik; rukovodilac: dr Boža Pal
 • 2006-2008. Akvatična entomofauna zaštićenog područja Specijalnog rezervata Stari Begej – Carska bara, Olivera Bjelić Čabrilo, istraživač; dr Ester Popović, koordinator
 • 2006-2008. Monitoring biodiverziteta (riba, vodozemaca i ptica) u Specijalnim rezervatima prirode Koviljsko-petrovaradinski rit i Stari Begej – Carska bara, Olivera Bjelić Čabrilo, istraživač; dr Ester Popović, koordinator

Projekti realizovani u saradnji sa lokalnom samoupravom i privredom

Prethodni projekti:
 • 2009-2011. EU Neighbouring Programme Romania-Serbia: Eco-status of the River Tamiš, 06SER02/03/007-8, Contractor City of Pancevo, dr Snežana Radulović, koorinator za ekologiju, Dušanka Laketić, učesnik; rukovodilac: dr Ivana Teodorović
 • 2008-2009. River Jegricka case study SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) JKP Vode Vojvodine dr Snežana Radulović, dr Olivera Bjelić Čabrilo, Dušanka Laketić, Milica Živković; rukovodilac: dr Snežana Radulović

Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine osnovana je 2009. Godine u cilju efikasnije akreditacije studijskih programa i organizovanja kurseva iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. U okviru Katedre, pored nastavnika i saradnika biranih iz oblasti Ekologije (laboratorija prof. dr Mirjane Vučković (sada u penziji) za ekologiju biljaka i laboratorija prof. dr Ester Popović (sada u penziji) za ekologiju životinja) i Zaštite životne sredine (laboratorija prof. dr Ante Vujića), članovi katedre su bili i nastavnici i saradnici birani iz oblasti biohemije i molekularne biologije (Laboratorija prof. dr Gordane Grubor Lajšić ♱). Radu katedre su se u narednom periodu priključili nastavnici birani za oblast Hidrobiologija (Laboratorija prof. dr Zorice Svirčev). Takvom dinamikom ova Katedra je za relativno kratak vremenski period utrostručila broj članova iz redova nastavnika, i u jednom momentu predstavljala najveću katedru naPrirodno-matematičkom fakultetu, sa 19 članova u nastavnim zvanjima i sa velikim potencijalom za osnivanje novih katedri, ostvarenih izdvajanjem u Katedru za molekularnu biologiju, biohemiju i genetiku, Katedru za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine i, konačno, Katedru za ekologiju.

Od 2009.-2011. godine dužnost šefa Katedre obavljala je prof. dr Ester Popović, a od 2011. godine do danas, uključujući prelazne periode formiranja novih katedri, šef Katedre je prof. dr Snežana Radulović.