fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за палеоеколошку реконструкцију (ЛАПЕР)

Предмет истраживањаЧлановиИнострани члановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

1. BLOCDUST модел

Упркос широком распрострањењу лесних седимената, њихов начин настанка није у потпуности разјашњен и ниједан модел њиховог настанка није у потпуности прихваћен. Комбинацијом теренских и лабораторијских истраживања установљена је значајна улога биолошких лесних покорица у формирању леса и на основу тога постављена и публикована хипотеза и о биогеном настанку леса (BLOCDUST модел) која значајно мења досадашње фундаменталне ставове о његовом чистом еолском пореклу.

2. Палеоклиматска реконструкција

Разумевање палеоеколошких ипалеоклиматских промена на Земљи подразумева и истраживања терестричних депозита. У ту сврху, лесни седименти представљају јединствене терестричне архиве. Они се сматрају најдетаљнијим и континуираним архивима прошлих климатских дешавања на копну, који досежу до 35 милиона година у прошлост. Применом бројних биолошких, палеонтолошких, геохемијских и биохемијских истраживања, као и еколошких и геофизичких метода, могуће је објаснити промене животне средине и климе које су се догодиле у млађој прошлости Земље и разумети процесе који су довели до тих промена.

3. Биомаркери цијанобактерија

Анализе секундарних метаболита цијанобактерија у сврху њиховог коришћења као биомаркера у лесним седиментима доприносе сагледавању нових аспеката у палеоклиматској реконструкцији. Актуелна истраживања лабораторије се односе на анализе продукције и стабилности секундарних метаболита цијанобактерија изолованих из биолошких лесних покорица и NSCCC и на присуство ових једињења у лесним седиментима различите старости.

4. Рекултивација

У циљу решавања једног од највећих проблема данашњице, проблема дезертификације, ЛАПЕР се бави испитивањем потенцијала цијанобактеријских сојева изолованих из биолошких лесних покорица у стабилизацији и рестаурацији лесних површина. Базирано на BLOCDUST моделу, природним и еколошким принципима, анализира се могућност употребе цијанобактеријског инокулума као сукцесивног стадијума за убрзавање природног тока сукцесије и формирање климакс вегетације.

5. Граф живота – Постављање нове дефиниције живота

Дефинисање живота, кроз одговор на кључно питање ’’Шта је живот?’’ је један од најстаријих недовршених задатака у природним наукама и једна од највећих отворених дискусија међу научницима. Нова дефиниција, постављена од стране ЛАПЕР тима, описује живи систем, и живот на концизан, логичан и универзални начин, са великим апликативним и импликативним значајем.

Департман за биологију и екологију

Photo of Др Зорица Свирчев
Др Зорица Свирчев редовни професор, шеф Лабораторије за хидробиологију
Телефон 021/485-2688 Факс 021/450-620
Photo of Др Јелица Симеуновић
Др Јелица Симеуновић редовни професор помоћник директора
Телефон 021/485-2680 Факс 021/450-620
Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман редовни професор
Телефон 021/485-2682
Photo of Др Тамара Јурца
Др Тамара Јурца ванредни професор
Photo of Др Тамара Важић
Др Тамара Важић научни сарадник
Photo of Др Дамјана Дробац Бацковић
Др Дамјана Дробац Бацковић научни сарадник
Photo of Др Дијана Лалић (рођ. Пантелић)
Др Дијана Лалић (рођ. Пантелић) научни сарадник
Photo of Др Нада Токоди
Др Нада Токоди научни сарадник
Photo of Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић
Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић истраживач сарадник

 

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Photo of Др Слободан Марковић
Др Слободан Марковић редовни професор
Photo of Др Миливој Гаврилов
Др Миливој Гаврилов редовни професор
Photo of Др Немања Томић
Др Немања Томић доцент Департман за географију, туризам и хотелијерство
Photo of Др Jussi Meriluoto
Др Jussi Meriluoto гостујући професор Åbo Akademi University, Turku, Finland
Photo of Др Игор Обрехт
Др Игор Обрехт University of Aachen, Germany
Photo of Тамара Дулић
Тамара Дулић истраживач сарадник Åbo Akademi University, Turku, Finland

Међународни пројекти

 • Еразмус+ мобилност са Åbo Akademi University, Turku, Finland, EU Erasmus+ mobility, 2017.-2019., координатор проф. др Зорица Свирчев
 • Еразмус+ мобилност са Cyprus University of Technology, Limasol, Kipar, EU Erasmus+ mobility, 2018.-2021.
 • Награда Oskar Öflund’s Foundation за пројекат: BLOCDUST теорија

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Трансформација геопростора Србије: прошлост, савремени проблем и предлози решења (ОИ 176020, 2011.- данас) Руководилац пројекта: проф. др Слободан Марковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема (ИИИ-43002, 2011. – данас) Руководилац пројекта: проф. др Саша Орловић, Институт за низијско шумарство, Нови Сад
 • Компаративна студија палеоклиматских промена током различитих временских скала у регион источноазијског монсуна и западних ветрова – Међународна научна сарадња између Републике Србије и Народне Републике Кине (2017.-2019.)
 • Инвазивне и цветајуће цијанобактерије у Србији и Мађарској, Билатерална сарадња Србија – Мађарска, руководилац Проф. др Зорица Свирчев (2017.-2019.)

Пројекти који су финансирани од стране Фонда за науку Републике Србије

 • Nitrogen Evaporator 12 position Oa-sis heating system
 • BUCHI Rotavapor® R-215
 • Vacuum Pump V-700
 • Autoklav LabCompanion ST-85G
 • Mikroplejt čitač SPECTRstar Nano, BMG Labtech

Интернационални споразуми о сарадњи:

 • The Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University, Turku, Finska. Размена особља и студената, заједничке истраживачке активности, учешће на семинарима и конференцијама, размена материјала и информација, гостујућа предавања, учешће у заједничким програмима, апликација пројеката у областима са заједничким интересом. Од 17.11.2014.
 • Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Rangeland and Watershed Management (GUASNR). Уговор о сарадњи са Ираном од 2015.
 • Еразмус+ мобилност са Cyprus University of Technology, Limasol, Kipar, EU Erasmus+ mobility, 2018.-2021.
Photo of Др Зорица Свирчев
Др Зорица Свирчев редовни професор, шеф Лабораторије за хидробиологију
Телефон 021/485-2688 Факс 021/450-620