Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Катедра за биохемију, молекуларну биологију и генетику

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаНаставаНаучна делатностОдабрани пројектиИз историје Катедре

Катедра за биохемију, молекуларну биологију и генетику на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду, основана је 2015. године.

Тренутно Катедра броји 18 чланова, од којих је седам у наставном звању, који заједно са осталим сарадницима учествују у реализацији наставе и научно-истраживачког рада на Департману.

Настава се у оквиру Катедре реализује се на сва три нивоа академских студија. Поред наставе на обавезним предметима, чланови Катедре организују наставу и на великом броју изборних предмета, где студенти могу стећи специфична знања и вештине, и за које влада велико интересовање.

За кратак период од оснивања Катедре, велики број завршних (мастер и дипломских) радова је урађен под менторством наставника са наше Катедре, а такође и неколико докторских дисертација је одбрањено, или је тренутно у изради. Наша Катедра пружа студентима виших година основних студија могућност укључивања у научно-истраживачки рад, где имају прилику да стекну основна знања и вештине у лабораторијском и истраживачком раду, учествују на националним и међународним конференција, што даје значајне препоруке за њихово даље усавршавање у земљи и инстранству.

Photo of Др Данијела Којић
Др Данијела Којић ванредни професор шеф Катедре
021/485-2677
Photo of Др Михајла Ђан
Др Михајла Ђан редовни професор помоћник директора
021/485-2799
Photo of Др Едвард Петри
Др Едвард Петри ванредни професор
021/485-2715
Photo of Др Јелена Пураћ
Др Јелена Пураћ ванредни професор
021/485-2677
Photo of Др Анђелка Ћелић
Др Анђелка Ћелић ванредни професор
021/485-2715
Photo of Др Невена Величковић
Др Невена Величковић доцент
021/485-2655
Photo of Др Жељко Поповић
Др Жељко Поповић доцент
021/485-2797
Photo of Маст. биол. Снежана Орчић
Маст. биол. Снежана Орчић асистент
021/485-2797
Photo of Маст. биол. Миломир Стефановић
Маст. биол. Миломир Стефановић асистент
021/485-2655
Photo of Др Елвира Вукашиновић
Др Елвира Вукашиновић научни сарадник
021/485-2797
Photo of Др Наташа Кочиш Тубић
Др Наташа Кочиш Тубић научни сарадник
021/485-2656
Photo of Маст. биол. Ива Узелац
Маст. биол. Ива Узелац истраживач сарадник
021/485-2677
Photo of Маст. биол. Милош Аврамов
Маст. биол. Милош Аврамов истраживач приправник
021/485-2677
Photo of Маст. биол. Ива Горше
Маст. биол. Ива Горше истраживач приправник
021/485-2656
Photo of Маст. биол. Маја Мариновић
Маст. биол. Маја Мариновић истраживач приправник
021/485-2677
Photo of Маст. екол. Ивана Матић
Маст. екол. Ивана Матић истраживач приправник
021/485-2656
Photo of Ана Блануша
Ана Блануша лаборант
Photo of Маја Оберман
Маја Оберман лаборант

На Катедри за биохемију, молекуларну биологију и генетику одвија се настава на следећим смеровима:

ОАС биологије

ОАС екологије

ИАС професор биологије

МАС биологије – модул Молекуларна биологија

МАС екологије – модул Заштита природе и одрживи развој

МАС репродуктивне биологије

Докторске студије биологије

Докторске студије екологије

На ОАС настава је реализована на следећим предметима:
 • Базе података у молекуларној биологији
 • Биохемија
 • Генетика
 • Генетика популације
 • Експериментална биохемија
 • Културе ћелија и ткива
 • Методе у структурној биологији
 • Механизми еколошких адаптација
 • Молекуларна биологија 1
 • Молекуларна биологија 2/Молекуларна биологија еукариота
 • Молекуларна генетика
 • Основи биофизике
 • Основи ензимологије
 • Основи молекуларне биологије
 • Практикум из биохемије и молекуларне биологије
 • Принципи генетике
 • Технике у молекуларној биологији
У оквиру ИАС одвија се настава на предметима:
 • Биоинформатички ресурси у настави биологије
 • Одабрана поглавља медицинске биохемије
 • Биохемија хране и исхране
У оквиру МАС настава се реализује на следећим предметима:
 • Биологија матичних ћелија
 • Биомолекулске интеракције
 • Биохемија 2
 • Биохемија хране и исхране
 • Виши курс популационе генетике
 • Геномика
 • Еколошка генетика
 • Криобиологија
 • Лабораторијске методе и практичне вештине
 • Медицинска биохемија
 • Медицинска генетика
 • Молекуларна биофизика
 • Молекуларна дијагностика
 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима
 • Преимплантациона генетичка дијагностика
 • Хумани геном
 • Хумани геном и епигенетика
На докторским академским студијама настава се реализује на следећим предметима:
 • Биоинформатика у истраживању нуклеинских киселина и протеина
 • Биохемијски маркери болести
 • Генетичка полиморфност у популацијама животиња
 • Екстремна биохемија
 • Мембранска биологија
 • Механизми ћелијског одговора на стрес
 • Молекуларни механизми канцерогенезе
 • Специјална генетика биљака
 • Структурна биологија протеина

Списак уџбеника и монографија које се користе у настави издатих на Катедри:

 • Практикум из биохемије и молекуларне биологије, аутори: Гордана Грубор-Лајшић, Јелена Пураћ, Данијела Којић, Жељко Поповић, издавач: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, година 2014, ИСБН 978-7031-329-3
 • Биохемија I, аутори Биљана Кукавица, Биљана Давидовић-Плавшић, Данијела Којић и Јелена Пураћ, издавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, година 2017, ИСБН 978-99955-21-56-1
 • Збирка задатака из биохемије, аутори Биљана Кукавица, Биљана Давидовић-Плавшић, Данијела Којић и Јелена Пураћ, издавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, година 2018, ИСБН 978-99955-21-66-0
 • Молекуларни маркери у популационој генетици, аутори: Михајла Ђан, Невена Величковић, издавач: Природно-математички факултет, година 2017, ИСБН 978-86-7031-357-6
 • Збирка задатака из генетике, аутори: Љиљана Вапа, Драгана Радовић, издавац: ПМФ Нови Сад, МП Стyлос Нови Сад, година 1995
 • Генетика Теоријске основе са задацима, аутори Краљевић- Балалић Марија, Петровић Стеван, Вапа Љиљана, издавач: ПМФ Нови Сад, Пољопривредни факултет Нови Сад, година 1991, ИСБН 86-81897-02-0

Одобрени су и следећи уџбеници који ће бити коришћени у настави:

 • Технике у молекуларној биологији – практикум, аутори Анђелка Ћелић и Едвард Петри
 • Механизми еколошких адаптација организама, аутори Наташа Николић, Данијела Којић и Жељко Поповић
 • Практикум из медицинске биохемије и молекуларне дијагностике, аутори Сузана Јовановић-Шанта и Жељко Д. Поповић

У оквиру Катедре за Биохемију, молекуларну биологију и генетику научно-истраживачка делатност се изводи у две лабораторије и више истраживачких група:

Лабораторије:

Лабораторија за биохемију и молекуларну биологију

ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА БИОХЕМИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ИНСЕКАТА бави се испитивањем повезаности молекуларних механизама дорманције и отпорности на ниске температуре код економски важних инсеката (модел организам кукурузни пламенац Ostrinia nubilalis), као и испитивањем везе између изложености загађењу околине и биохемијских и физиолошких параметара оксидативног стреса и имунитета (модел организам медоносна пчела Apis mellifera);

Истраживачка група СТРУКТУРА ПРОТЕИНА И ВЕЗА ИЗМЕЂУ СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЈЕ ПРОТЕИНА бави се идентификацијом биолошки активних једињења као потенцијалних лекова у терапији канцера дојке и простате, са фокусом на испитивање протеин-лиганд интеракција употребом метода структурне биологије и биофизике као што су: молекуларни докинг, молекуларна динамика и структурна биоинформатика (модел организми бактерије и квасци).

Лабораторија за генетику

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКУ бави се анализама природних популација одабраних група бескичмењака, кичмењака и биљних врста. Применом и развојем адекватних молекуларних маркера, Лабораторија за генетику се бави питањима структурираности популација, кретањима бројности популација, фрагментисаности популација, демографском историјом, а са циљем сагледавања потенцијала популација да одговоре на променљиве услове средине. Један део истраживања усмерен је на анализу полиморфности гена и асоцијација генотип-фенотип комплексних обољења човека, и то кардиоваскуларних, ендокринолошких и онколошких оболења.

Међународна сарадња:

Лабораторија за биохемију и молекуларну биологију
 • British Antarctic Survey, Cambridge, United Kingdom, Melody Clark, Roger M. Worland
 • The Scottish Assosiation for Marine Science, Oban,United Kingdom, Dr. David W. Pond
 • The Henry Wellcome Building for Biomolecular NMR Spectroscopy, School of Cancer Sciences, University of Birmingham, United Kingdom, prof. Ulrich L. Günther
 • Department of Nutritional Sciences, Dell Pediatric Research Institute, University of Texas at Austin, United States, prof. Stefano Tiziani
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, CAS, Praha, Czech Republic, Laboratory of Structural Biology, Dr. Pavlína Maloy Řezáčová
 • Institute of Molecular Biology, SAS, Bratislava, Slovakia, Dr. Ľubica Urbániková
 • Institute for Molecular and Cell Biology, University of Porto, Portugal, Redox Cell Signaling Group, Dr. Vitor Costa
 • Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, Chair of Biochemistry, Dr. Miha Pavšič
 • Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, Laboratory of Protein Engineering, Dr. Yaroslav Dichenko
 • Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Dr. Ágnes Tantos
 • Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Department of Genetics, Budapest, Hungary, Dr. Eszter Ari
 • Earhlam Institute, Nowrich, UK, Dr. Tamás Korcsmáros
 • Department of Aquaculture, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, Dr. Ákos Horváth, Dr. Jelena Lujić
Лабораторија за генетику
 • Research Institute for Wildlife Ecology, Беч, Аустрија
 • Wildlife Research Unit, Department of Biology, University of Aveiro, Португал
 • CIBIO, Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, Porto, Португал
 • Laboratory of Animal Genomics, Faculty of Agriculture, University of Bologna, Италија
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Финска
 • Department of Environmental Sciences and Natural resources/Research Institute CIBIO, University of Alicante, Шпанија
 • University of the Aegean, Laboratory of Biogeography and Ecology, Mytilene, Грчка
 • Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Љубљана, Словенија
 • Faculty of Forestry, University of Kiril and Metodij, Скопље, Северна Македонија

Сарадња са институцијама у земљи:

Лабораторија за биохемију и молекуларну биологију
 • Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Београд, Одељење за физиологију, др Душко Благојевић, др Михајло Спасић
 • Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Катедра за примењену хемију, др Иван Гржетић, др Констатин Илијевић
 • Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду, Катедра за биологију, др Зоран Станимировић, др Јевросима Стевановић
 • Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду, Катедра за токсикологију, др Драгана Вујановић
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику, др Дејан Првуловић
 • Институт за ратарство и повртарство “НС семе”, Нови Сад, Одељење за кукуруз, др Филип Франета
 • Институт за кукуруз “Земун Поље”, Земун Поље, Лабораторија за фитопатологију и ентомологију, др Снежана Гошић-Дондо
Лабораторија за генетику
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • Институт за кукуруз “Земун Поље”, Београд
 • Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 • Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Институт БиоСенс, Универзитет у Новом Саду
 • Ловачки Савез Војводине, Нови Сад
 • Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

Поред научно-истраживачког рада, у оквиру Катедре за биохемију, молекуларну биологију и генетику, чланови Лабораторије за генетику се баве пружањем услуга на захтев корисника из области генетичких анализа од припреме узорака до генотипизације и обраде података.

Чланови Катедре за биохемију, молекуларну биологију и генетику су до сада учествовали у реализацији 23 национална и 14 међународних научних пројеката.

Међународни пројекти

Текући пројекти:
 • “Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења” Пројекат Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону МПНТР Републике Србије, 2017-2019. године. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија), др Павлина Малоу Резачова (лабораторија за биохемију и молекуларну биологију, Институт за органску хемију и биохемију у Прагу, Чешка) и др Лубица Урбаникова (Институт за молекуларну биологију Словачке академије наука у Братислави Словачка)
 • “Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система” Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португала, 2018-2019. године. Руководилац др Анђелка Ћелић, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 • “Таргетирани скрининг нових модулатора активности хуманих стерол – хидроксилаза” Пројекат програма за финансирање билатералне сарадње Републике Србије и Републике Белорусије 2018-2019. године: Руководилац проф. др Сузана Јовановић-Шанта
 • “Структурна и функционална анализа ЕРСАМ протеина–мете антитуморске терапије” Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија) и проф др Бригита Ленарчич (Словенија)
 • “Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE” COST акција број CA18134, 2019-2023, Руководилац – др Кристиано Вернеси; др Невена Величковић – MC, др Михајла Ђан – MC Substitute; Учесници – мсц Миломир Стефановић
 • “ART-REM: Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia” Erasmus+ пројекат, број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020, Руководилац – проф. др Александра Трнинић Пјевић ; Учесници др – Михајла Ђан, др Невена Величковић, мсц Миломир Стефановић, др Анђелка Ћелић, др Едвард Петри, др Данијела Којић, мсц Снежана Орчић
Претходни пројекти:
 • “Dormancy of cells and organisms-strategies for survival and preservation” FP6 пројекат, FP6-2003-NEST-B-1, 2005-2008. године
 • “Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications” (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015 – 2018, Руководилац – др Аино Јуслен; Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић, др Наташа Кочиш Тубић
 • “Molecular Characterization of Syrphidae (Diptera) of Lakes Region, Turkey and Studying of Biological Control Potentials of Entomophagous Species” The Scientific and Technological Research Council of Turkey, 2014 – 2016, Руководилац – др Рустем Хаyат, Учесници – др Михајла Ђан, др Наташа Кочиш Тубић, др Невена Величковић
 • “Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)” akcija broj FA1203, 2013-2017. Rukovodilac – dr Heinz Müller-Schärer Учесници – др Наташа Кочиш Тубић
 • “European Cooperation in Science and Technology; COST action TD1101 A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology – RGB-Net” 2011 – 2015, Руководилац – др Лука Фонтанеси, др Михајла Ђан – MC; Учесници – др Невена Величковић, др Драгана Обрехт, др Наташа Кочиш Тубић
 • “The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats” E.U.-European Social Fund and the Greek Ministry of Development 2011 – 2015, Руководилац – др Тхеодора Петанидоу; Учесници – др Михајла Ђан

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

Текући пројекти:
 • “Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији” ОИ 173014 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац др Душко Благојевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду
 • “Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата” ОИ 172021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац проф. др Марија Сакач, Редовни профессор, Катедра за органску хемију, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • “Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми” Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ-173002, 2011 –, Руководилац – др Анте Вујић; Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић, др Наташа Кочиш Тубић, мсц Миломир Стефановић
 • “Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема” Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ-43002, 2011 –, Руководилац- др Саша Орловић; Учесници – др Михајла Ђан
Претходни пројекти:
 • “Улога редокс активних супстанци у процесима хомеостазе живих система” ОИ 143034 Министартво науке и технолошког развоја Републике Србије; 2006-2010. године. Руководилац др Душко Благојевић. Научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

Текући пројекти:
 • “Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем”, бр. 142-451-2862/2018; 2018-2019. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • “Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини” Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, Србија, 0601 78/37-316, 2015 – 2019, Руководилац – др Анте Вујић; Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић
Претходни пројекти:
 • “Биохемијски и екофизиолошки аспекти одржања медоносних пчела у Војводини” бр. 114-451-3846/2013. 2013-2014. године. Руководилац пројекта др Гордана Грубор-Лајшић, тада у функцији редовног професора на Природно-математичком факултету у Новом Саду.
 • “Молекуларна основа одговора медоносних пчела на присуство полутаната у животној средини”, бр. 114-451-709/2015; 2015-2016. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду.
 • “Генетички ресурси агроекосистема Војводине у функцији развоја одрживе пољопривреде”. Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 2011-2014. Руководилац – др Анте Вујић. Учесници – др Михајла Ђан, др Драгана Обрехт
 • “Утицај ниских доза зрачења уз примену нано прооксиданаса и нано протектора на хумане малигне ћелијске линије” Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 2014. Руководилац – др Гордана Богдановић. Учесници – др Михајла Ђан
 • “Процена употребе вредности услуге полинације – диверзитет полинатора у природним агроекосистемима на простору Фрушке горе” Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 2014 -2015. Руководилац – др Драгана Обрехт, Учесници – др Наташа Кочиш Тубић, др Невена Величковић
 • “Генетичка варијабилност дивље свиње у ловиштима АП Војводине у циљу процене кретања бројности” Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2014-2015. Руководилац др Михајла Ђан. Учесници – др Невена Величковић
 • “Утврђивање генетичких својстава, реалног прираста и трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине” Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2014. Руководилац – др Зоран Ристић. Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић
 • “Процена биомониторског потенцијала микропопулација зеца (Лепус еуропаеус П.) у ловиштима Војводине на основу акумулације тешких метала у таргет ткивима” Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2014. Руководилац – др Милош Беуковић. Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић
 • “Генетички диверзитет дивљих свиња у ловиштима АП Војводине уз процену степена хибридизације домаће и дивље свиње” Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2013. Руководилац др Михајла Ђан. Учесници – др Невена Величковић, др Наташа Кочиш Тубић
 • “Генетичка карактеризација зеца у функцији процене кретања бројности популација у ловиштима АП Војводине” Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2013. Руководилац др Милош Беуковић. Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић
 • “Процена генетичког потенцијала популација дивљих свиња у ловиштима Војводине” Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2012. Руководилац др Михајла Ђан, учесници – др Невена Величковић, др Наташа Кочиш Тубић

Иако једна од најмлађих на Департману, Катедра за биохемију, молекуларну биологија и генетику има дуг историјатат.  Заправо још са увођењем новог смера Молекуларни биолог на нашем Департману и уписом прве генерације студената 2003. године, јавила се и идеја о оснивању засебне катедре. Темеље наше Катедре поставиле су професорке др Гордана Грубор-Лајшић (1949-2015.) и др Љиљана Вапа, које су извеле генерације наставника и сарадника, од којих су многи од њих оснивачи и данашњи чланови Катедре. Посебно залагањем и упорношћу проф. Гордане Грубор-Лајшић дошло је до формалног оснивања наша Катедре почетком 2015. године. Велики допринос у реализацији наставе и научно-истраживачког рада у периоду пре и на самом почетку формирања Катедре су пружиле и наше драге колегинице проф.др Драгана Обрехт Видаковић, која је и била члан по оснивању, као и проф. др Александра Јовановић-Галовић.