Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Катедра за ботанику

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаНаставаНаучна делатностОдабрани пројектиИз историје Катедре

Катедру за ботанику чине наставници, сарадници и истраживачи опредељени својим образовањем, стручношћу и професионалним ангажманом да се посвете едукативном и научноистраживачком раду у оквиру различитих ботаничких дисциплина.

Научни рад чланова Катедре успешно се одвија у областима Анатомије и морфологије биљака, Систематике и филогеније виших биљака, Фитогеографије и Физиологије биљака. У оквиру ових дисциплина су се данас профилисале истраживачке групе, са стручњацима који се, поред фундаменталних, у значајном обиму баве интердисциплинарним истраживањима и примењеном ботаником. Присутни смо на међународној научној сцени кроз остварене сарадње на пројектима и у научноистраживачком раду са више универзитета из иностранства. Резултати остварени кроз ангажовање на научним и стручним пројектима успешно се публикују у признатим научним часописима. Чланови Катедре су активни у бројним међународним и националним научним и стручним удружењима и организацијама.

У пољу образовне делатности, а на темељу истраживачког искуства, наставници Катедре развили су већи број обавезних и изборних предмета на студијским програмима свих нивоа студија. Свесни да се љубав према ботаници најлепше стиче и развија у природи, организујемо теренску наставу за наше студенте. Под ауторством чланова наше катедре објављено је више монографија, уџбеника, практикума, као и публикација интересантних сваком љубитељу ботанике.

Наше лабораторије отворене су за сарадњу са институцијама из области науке, образовања и привреде, а посебно за наше студенте који показују интересовање за ботанику и желе нам се придружити у активностима. Значајан је број одбрањених завршних радова и докторских дисертација под менторством наших наставника. Радо се одазивамо на позиве да учествујемо у промоцији науке, организовању едукативних радионица и семинара, како за оне којима је ботаника струка, тако и за ширу публику. Поносни смо на чињеницу да чланови наше катедре учествују у писању капиталних дела из области ботанике (Флора Србије, Црвена књига флоре Србије), да је у нашој организацији одржан VII Балкански ботанички конгрес, као и више међународних и националних научних скупова.


Photo of Др Ружица Игић
Др Ружица Игић редовни професор шеф Катедре
021/485-2665 021/485-2878
Photo of Др Драгана Вуков
Др Драгана Вуков редовни професор
Photo of Др Лана Зорић
Др Лана Зорић редовни професор
Work Fax 021/485-2664
Photo of Др Јадранка Луковић
Др Јадранка Луковић редовни професор
021/485-2662, 450-620
Photo of Др Слободанка Пајевић
Др Слободанка Пајевић редовни професор
021/485-2650
Photo of Др Горан Аначков
Др Горан Аначков ванредни професор директор Департмана
021/458-988
Photo of Др Милан Боришев
Др Милан Боришев ванредни професор
021/485-2651
Photo of Др Наташа Николић
Др Наташа Николић ванредни професор
021/485-2652
Photo of Др Милан Жупунски
Др Милан Жупунски асистент са докторатом
Photo of Др Дуња Карановић
Др Дуња Карановић асистент
021/485-2662
Photo of Маст. биол. Бојана Бокић
Маст. биол. Бојана Бокић асистент
021/485-2666
Photo of Маст. биол. Милош Илић
Маст. биол. Милош Илић асистент
021/485-2661
Photo of Маст. биол. Борис Радак
Маст. биол. Борис Радак асистент
021/485-2666
Photo of Дипл. биол. Мирјана Ћук
Дипл. биол. Мирјана Ћук асистент
021/485-2661
Photo of Др Данијела Арсенов
Др Данијела Арсенов истраживач сарадник
Photo of Маст. проф. биол. Јелена Јоцковић
Маст. проф. биол. Јелена Јоцковић истраживач сарадник
Photo of Маст. биол. Милица Рат
Маст. биол. Милица Рат самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама и научним центрима – руководилац у научној збирци хербаријум
021/485-2666
Photo of Слободан Бојчић
Слободан Бојчић самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама и научним центрима
021/485-2692
Photo of Предраг Кошутић
Предраг Кошутић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
Photo of Сања Музикравић
Сања Музикравић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
Photo of Сања Тодоровић
Сања Тодоровић стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
021/485-2662

На Катедри за ботанику одвија се настава на следећим смеровима:

ОАС биологије

ОАС екологије

ИАС професор биологије

МАС биологије – модул Ботаника

МАС екологије – модули Заштита природе и одрживи развој, Хидробиологија и Примењена ботаника

Докторске студије биологије

Докторске студије екологије

На ОАС настава је реализована на следећим предметима:

Обавезни предмети:

 • Анатомија и морфологија биљака
 • Биогеографија
 • Ботаничке збирке у настави биологије
 • Физиологија биљака
 • Инструменталне методе у биологији
 • Морфологија биљака
 • Основе физиологије биљака
 • Систематика виших биљака I
 • Систематика виших биљака II
 • Систематика и основе филогеније виших биљака
 • Теренска настава I/II/III

Изборни предмети:

 • Алергијске биљке
 • Ботаничка микротехника
 • Ботанички практикум
 • Лековите биљке
У оквиру МАС одвија се настава на следећим предметима:

Обавезни предмети:

 • Биогеографија
 • Ботаничке збирке у настави биологије
 • Механизми еколошких адаптација

Изборни предмети:

 • Акватичне макрофите као биоиндикатори
 • Алергене биљке и санација
 • Диверзитет, угроженост и заштита флоре
 • Економска ботаника
 • Екологија и географија инвазивних биљака
 • Флора и вегетација Србије
 • Фитоценологија
 • Фитоиндикација и фиторемедијација
 • Физиологија дрвенастих биљака
 • Физиолошки механизми еколошких адаптација биљака
 • Хидроботаника
 • Примењена анатомија биљака
 • Структурне адаптације биљака
 • Специјална систематика виших биљака
 • Специјална биогеографија
На докторским академским студијама настава се реализује на следећим изборним предметима:
 • Биохемијска и молекуларна систематика биљака
 • Еволуција и филогенија скривеносеменица
 • Физиолошка анатомија биљака
 • Интраспецијска варијабилност биљака
 • Специјална анатомија биљака
 • Систематика водених биљака
 • Таксономија виших биљака
 • Фиторемедијација
 • Физиолошка екологија биљака

Списак уџбеника и монографија које се користе у настави издатих на Катедри:

 • Вељић Милан, Вуков Драгана, Сабовљевић Марко (2019): Биологија бриофита I: Морфологија и систематика. Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет. ISBN 978-86-7031-499-3
 • Зорић Л., Луковић Ј. (2018): Основи ботаничке микротехнике, уџбеник. Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 • Пајевић С., Николић, Н., Боришев, М., Жупунски, М. (2014): Основи физиологије биљака. Практикум за студенте екологије. Природно-математички факултет Нови Сад, Стојков, Нови Сад
 • Луковић Ј., Зорић Л. (2013): Морфологија биљака – практикум. Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 • Игић Р. уредник (2012): Алергијске биљке. Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за биологију и екологију, Врело, Нови Сад
 • Игић Р., Вуков Д., Божин Б., Орловић С. (2010): Лековите биљке, “Врело”-Друштво за здраву исхрану и заштиту животне средине, Нови Сад
 • Ољача Р., Крстић,Б., Пајевић С. (2006): Физиологија биљака. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, Art Print, Бања Лука
 • Игић Р., Божа П., Вуков Д., Аначков Г. (2005): Атлас алергијских биљака Новог Сада. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Нови Сад
 • Божа П., Вељић М., Марин П., Аначков Г., Јанаћковић П. (2004): Практикум за детерминацију виших биљака. Old Commerce, Нови Сад
 • Игић Р., Вуков Д., Божин Б., Орловић С. (2010): Лековите биљке, “Врело”-Друштво за здраву исхрану и заштиту животне средине, Нови Сад
 • Крстић Б. Пајевић С., Арсенијевић-Максимовић И., Ћулафић Љ., Стикић Р., Васић Д. (2003): Експерименталне вежбе из физиологије биљака за средње школе. Југословенско друштво за физиологију биљака, Београд, Департман за биологију и екологију, Нови Сад, Институт за истраживања у пољопривреди Србија, Vizartis ДОО, Београд
 • Игић Р., Вуков Д.(2000): Практикум из Систематике виших биљака. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Институт за биологију, Нови Сад

У оквиру Катедре за Ботанику научна делатност се изводи у више лабораторија и истраживачких група:

Лабораторије:

Лабораторија за анатомију и морфологију биљака

Истраживања Лабораторије обухватају области функционалне и примењене анатомије биљака, применом класичне анатомске, као и стереолошке методе. Компаративна морфо-анатомска истраживања различитих систематских група биљака спроводе се у циљу разјашњавања таксономске проблематике, као и утврђивања степена сродности у оквиру група. Истраживачки рад усмерен је и на истраживања структурних карактеристика биљних органа гајених биљака (индустријских и крмних биљака, житарица, воћарских и повртарских врста) и њихових сродника, у циљу утврђивања карактеристика које се могу користити у селекционом и оплемењивачком раду. Део истраживања је усмерен и на испитивања структурних адаптација биљака на услове специфичних станишта и дејство фактора спољашње средине, анатомских и микроморфолошких карактеристика лековитих биљака, као и утицаја тешких метала на структуру вегетативних органа гајених биљака и врста које се сматрају перспективним за фиторемедијацију терена контаминираних тешким металима.

Лабораторија за систематику виших биљака и фитогеографију

У оквиру рада ове лабораторије дефинисана су два правца истраживања. Истраживачки правац I обухвата рад на воденој, пешчарској, степској и шумској флори и вегетацији, као и бриофлори. Методолошки приступ истраживању водене и шумске вегетације базира се на континуум/градијент концепту, док се пешчарска и степска вегетација проучавају класичном фитоценолошком методологијом, уз примену савремених програмских пакета. Истраживачки правац II обухвата општа флористичка истраживања са националног и регионалног (панонског) карактера, као и таксономију и географију биљака, њихову интраспецијску варијабилност, номенклатуру, фенотипску пластичност и филогенију. Дефинишу се нови модели за успешну таксономску и еколошку диференцијацију морфолошке, микроморфолошке, цитолошке, молекуларне и биохемијске природе. Паралелно се спроводе истраживања потенцијалних ресурса, као и истраживања модерних типова ареала.

Лабораторија за физиологију биљака

Кроз дугогодишњи рад истраживачке групе усавршене су методе анализе минералне исхране биљака изложених различитим стресним факторима. Врше се испитивања параметара фотосинтезе и водног режима, као и активност већег броја ензима, у циљу испитивања оксидативног метаболизма и асимилације нутријената. Врше се физиолошка испитивања врба, топола и других дрвенастих биљних врста у фиторемедијацији, а у току је и мониторинг утицаја климатских промена на физиологију природних шумских заједница на неколико заштићених локалитета у Србији. Врше се и физиолошке анализе лековитих и алергијских биљака, различитих сорти поврћа, винове лозе, кукуруза и других комерцијалних врста биљака.

Лабораторија за инвазивне и алергијске биљке (LIAP)

Активности Лабораторије огледају се првенствено у мониторингу популација алергијских биљака, праћењу механизма ширења, истраживања нивоа еколошке пластичности као и система механичке и биолошке борбе против инвазивних алергијских биљака. У том смислу развијена је интензивна сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине, Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Заводом за изградњу града, Градском управом за заштиту животне средине, Градском управом за комуналне послове и Центром за сузбијање амброзије и других алергијских биљака.

Хербаријумска колекција

Хербаријум Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета, Департмана за биологију и екологију – Herbarium BUNS

Хербаријумска колекција Универзитета у Новом Саду је званична научна колекција која је од 2003. године пријављена у међународни регистар хербаријума Index Herbariorum.

Међународна сарадња:

 • Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture, Солун, Грчка
 • Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани, Словенија
 • Институт за ботанику Словачке академије наука, Братислава
 • Биолошки факултет Државног Универзитета Белорусије, Минск
 • Хербаријум државног Универзитета Ломоносов, Москва
 • Институт за ботанику Универзитета у Бечу, Аустрија
 • Ботаничка башта Универзитета Оснабрук, Немачка
 • Одсек за биологију Универзитета Патрас, Грчка
 • Prince of Songkla University, Тајланд

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад
 • Институт за повртарство, Смедеревска Паланка
 • Завод за заштиту природе Србије, Београд
 • Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад

Поред научноистраживачког рада, чланови Катедре се баве пружањем услуга из области ботанике и до сада су остварили сарадњу са:

 • Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине
 • Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове
 • Општина Бачка Паланка
 • “13. јул Плантаже” а.д., Подгорица
 • Учитељски факултет у Сомбору
 • Школа и дом ученика Др Милан Петровић, Нови Сад
 • “Сремпут” а.д., Рума
 • СРП “Тителски брег”, Тител
 • ЈП “Војводинашуме”, Петроварадин, ШГ “Нови Сад”

Међународни пројекти

Претходни пројекти:
 • East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS – TOOLS); Број пројекта: Д-33-51/30.06.2015, Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014, Programme BG03 Biodiversity and Ecosystem Services; Трајање: 2015 – 2016; Координатор за ПМФ: Милица Рат

Пројекти који су финансирани од стране Министарстaва Републике Србије

Текући пројекти:
 • “Флора Србије”, Републички пројекат од посебног националног значаја, ТРАЈНИ ПРОЈЕКАТ – САНУ
 • “Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита”; Број пројекта: ОИ 173030; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011-… Руководилац: др Дмитар Лакушић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • “Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима”; Број пројекта: III 043002, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011-… ; Руководилац: др Саша Орловић, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • “Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена”, Број пројекта: ТР 31024, Трајање: 2011-…. ; Руководилац пројекта: др Ђура Карагић, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • “Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији”; “Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији”; “Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Natura 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије”, Министарство екологије и заштите животне средине Републике Србије. 2016, 2019. Руководилац пројекта: проф. др Дмитар Лакушич, Биолошки факултет, Београд
Претходни пројекти:
 • “Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми”; Број пројекта: ОИ 173002; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011-2014. године. Руководилац: др Анте Вујић; ПМФ, Универзитет у Новом Саду

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

Текући пројекти:
 • “Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини”; Број пројекта: АПВ-2524/2017; Трајање: 2016-2019; Руководилац пројекта: др Јадранка Луковић, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
Претходни пројекти:
 • “Купине (Rubus fruticosus agg) – Утврђивање потенцијала неискоришћених природних ресурса АП Војводине”; Број пројекта: 114-451-660/2016-03; Трајање: 2016. година ; Руководилац: др Горан Аначков, ПМФ, Универзитет у Новом Саду

У систему академског образовања од оснивања Више педагошке школе 1946. године делује група за ботанику. Катедра за ботанику је под тим именом формирана 1998. године, удруживањем неколико група чија се наставно-научна активност деценијама пре тога обављала у оквиру већег броја ботаничких дисциплина. Од оснивања Природно-математичког факултета 1969. године, наставно-научне активности чланова Катедре за ботанику су се успешно развијале у областима Анатомије и морфологије биљака, Систематике и филогеније виших биљака, Фитогеографије и Физиологије биљака.

Радом Катедре руководили су следећи професори:

 • Проф. др Меланија Обрадовић ♱
 • Проф. др Вера Будак ♱
 • Проф. др Боривој Крстић (1998–2010)
 • Проф. др Пал Божа (2010–2015)
 • Проф. др Ружица Игић (2015–)

а њени чланови били су и:

 • Проф. др Милоје Сарић ♱
 • Проф. др Марија Анђелић ♱
 • Проф. др Живко Станковић
 • Проф. др Боривој Крстић
 • Проф. др Љиљана Меркулов
 • Проф. др Пал Божа

Међу члановима Катедре, по свом ангажману, достигнућима и доприносу, посебно су се истакли:

 • др Милоје Р. Сарић ♱ (1925–2002), академик САНУ, дописни члан академије наука СССР, један од оснивача Департмана за биологију и екологију; Директор Завода за биологију (1971-1974);
 • др Меланија Обрадовић ♱ (1922–2009), редовни професор, декан Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (1975–1977);
 • др Пал Божа (1950), редовни професор, Члан Одбора за флору и вегетацију САНУ, Члан сталног савета Мађарске Академије наука, Добитник Плакете – најбољи професор за период 2009-2012, Добитник Специјалног признања за изузетан допринос истраживању флоре Балканског полуосртрва – 7BBC;
 • др Живко Станковић (1943), редовни професор, продекан за наставу Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (1991–1994), помоћник директора Института за биологију (1985 – 1988) и вршилац дужности Директора Института за биологију (1988.), Добитник Награде за животно дело Универзитета у Новом Саду;
 • др Боривој Крстић, (1947), редовни професор, председник (1997–2003) и секретар (1983–1985, 1995–1997) Југословенског друштва за физиологију биљака), помоћник Директора Института за биологију (1988–1990);
 • др Слободанка Пајевић (1961), редовни професор, продекан за наставу Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (2009–2015);
 • др Ружица Игић (1957), редовни професор, Директор Департмана за биологију и екологију (2000–2015); Народни посланик Републике Србије (2012–2014);
 • др Горан Аначков (1971), ванредни професор, Директор Департмана за биологију и екологију (2015– ), члан Одбора за флору и вегетацију САНУ;
 • др Лана Зорић (1974), редовни професор, продекан за докторске студије, акредитацију и обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета у Новом Саду (2015– )