Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Катедра за хидробиологију и заштиту животне средине

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаИз историје Катедре

Катедра за хидробиологију и заштиту животне средине је најмлађа катедра на Департману за биологију и екологију, ПМФ-а, Универзитета у Новом Саду основана 2017. године. Окупља наставнике, сараднике и истраживаче у научном звању који обављају наставно-научни рад из области Хидробиологије, Заштите природе, Конзервационе биологије и Заштите животне средине. Катедра реализује практичну и теоријску наставу из преко 20 обавезних и изборних предмета, на свим студијским програмима, основних, мастер и докторских студија биологије и екологије, и интегрисаних академских студија професора биологије. У оквиру Катедре за хидробиологију и заштиту животне средине научна делатност се изводи у три лабораторије: Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета, Лабораторија за хидробиологију и Лабораторија за палеоеколошку реконструкцију – ЛАПЕР. Чланови катедре имају сарадњу са другим институцијама у земљи и иностранству са којима учествују у многим међународним и националним пројектима.

Photo of Др Анте Вујић
Др Анте Вујић редовни професор шеф Катедре
021/485-2669
Photo of Др Зорица Свирчев
Др Зорица Свирчев редовни професор
021/485-2688
Photo of Др Дубравка Милић
Др Дубравка Милић ванредни професор
021/485-2669
Photo of Др Бранко Миљановић
Др Бранко Миљановић ванредни професор
064/131-2131
Photo of Др Тамара Јурца
Др Тамара Јурца доцент
Photo of Дипл. биол. Димитрије Радишић
Дипл. биол. Димитрије Радишић асистент
Photo of Др Дамјана Дробац Бацковић
Др Дамјана Дробац Бацковић научни сарадник
Photo of Др Злата Марков Ристић
Др Злата Марков Ристић научни сарадник
Photo of Др Снежана Попов
Др Снежана Попов научни сарадник
Photo of Др Нада Токоди
Др Нада Токоди научни сарадник
Photo of Александар Бајић
Александар Бајић истраживач сарадник
Photo of Тамара Важић
Тамара Важић истраживач сарадник
060/747-77-79
Photo of Др Ана Грковић
Др Ана Грковић истраживач сарадник
Photo of Др Дијана Лалић (рођ. Пантелић)
Др Дијана Лалић (рођ. Пантелић) истраживач сарадник
Photo of Др Лаура Ликов
Др Лаура Ликов истраживач сарадник
021/485-2669
Photo of Др Соња Мудри-Стојнић
Др Соња Мудри-Стојнић истраживач сарадник
Photo of Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић
Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић истраживач сарадник
Photo of Маст. екол. Соња Трифунов
Маст. екол. Соња Трифунов истраживач сарадник
Photo of Маст. биол. Маја Арок
Маст. биол. Маја Арок истраживач приправник
Photo of Маст. екол. Леа Велаја
Маст. екол. Леа Велаја истраживач приправник
Photo of Маст. екол. Марина Јанковић
Маст. екол. Марина Јанковић истраживач приправник
Photo of Маст. биол. Тамара Тот
Маст. биол. Тамара Тот истраживач приправник
Photo of Соња Погрмић
Соња Погрмић

Катедра за хидробиологију и заштиту животне средине основана је 2017. године, у циљу ефикасније акредитације студијских програма и организовања курсева из области хидробиологије, заштите животне средине и заштите природе. Катедру чине два редовна професора, два ванредна професора, један доцент, један асистент и три научна сарадника.

У оквиру Катедре је ангажовани су још и сарадници у научним звањима и студенти докторских студија запослених на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Сви сарадници на Катедри имају високо профилисано место у тимовима лабораторија.