Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Катедра за микробиологију

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаИз историје Катедре

Kатедра за микробиологију реализује наставу кроз предмете на студијским програмима основних, мастер академских и докторских студија на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Чланове Kатедре данас чине један редовни, три ванредна професора, три асистента и један научни сарадник.

Поред чланова у наставним звањима, у раду Kатедре активно учествује и неколико сарадника у научним звањима и студената докторских студија запослених на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У оквиру Kатедре за микробиологију научна делатност се одвија у неколико праваца. Од оснивања лабораторије, па све до данас, поље интересовања је микробиолошки квалитет површинских, подземних и отпадних вода. Истраживачки рад се обавља у области биомониторинга, сапромикробиологије, сапробиологије, биоремедијације, токсикологије вода, са посебним освртом на цијанотоксине. У оквиру еколошке микробиологије истраживања су усмерена и на заштиту биодиверзитета микроорганизама.

Током последње деценије истраживања су усмерена и на биотехнолошку примену микроорганизама и њихове биоактивне метаболите, као и на изналажење алтернативних антимикробних агенаса. Такође се проучавају и микробни биофилмови, биологија бактериофага као и потенцијал њихове примене у различитим областима.

Photo of Др Драган Радновић
Др Драган Радновић редовни професор шеф Катедре
021/485-2678
Photo of Др Јелица Симеуновић
Др Јелица Симеуновић ванредни професор помоћник директора
021/485-2680
Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман ванредни професор
021/485-2682
Photo of Др Петар Кнежевић
Др Петар Кнежевић ванредни професор
Photo of Др Верица Алексић Сабо
Др Верица Алексић Сабо асистент
Photo of Др Дајана Благојевић
Др Дајана Благојевић асистент
021/485-2680
Photo of Маст. биол. Милана Ракић
Маст. биол. Милана Ракић асистент
Photo of Др Ивица Тамаш
Др Ивица Тамаш научни сарадник
021/485-2678
Photo of Маст. биол. Елеонора Бошковић
Маст. биол. Елеонора Бошковић истраживач сарадник
Photo of Маст. биол. Ана Воларић
Маст. биол. Ана Воларић истраживач приправник
021/458-988
Photo of Маст. биол. Дамир Гаврић
Маст. биол. Дамир Гаврић истраживач приправник
064/236-8543
Photo of Петар Давидовић
Петар Давидовић истраживач приправник
Photo of Јована Марић
Јована Марић истраживач приправник
Photo of Јелена Наранчић
Јелена Наранчић истраживач приправник
Photo of Исидора Николић
Исидора Николић истраживач приправник
Photo of Санда Савић
Санда Савић технички сарадник

Прве активности везане за микробиолошка истраживања започела је др Оливера Ристић почетком седамдесетих година прошлог века, у оквиру Завода за биологију Универзитета у Новом Саду. Од тог времена, развој микробиологије као научне дисциплине условио је и даљи развој Kатедре за микробиологију у оквиру Института за биологију, ПМФ-а, данас Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду.

Поред садашњих чланова, од њеног оснивања па до данас стални чланови Kатедре за микробиологију били су и др Олга Петровић, др Славка Гајин, др Милан Матавуљ, др Милош Бокоров, др Зорица Свирчев, др Мирослав Гантар, др Милутин Ербежник и лаборант Верица Продановић.