Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Катедра за микробиологију

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаИз историје Катедре

Kатедра за микробиологију реализује наставу кроз предмете на студијским програмима основних, мастер академских и докторских студија на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Чланове Kатедре данас чине један редовни, три ванредна професора, три асистента и један научни сарадник.

Поред чланова у наставним звањима, у раду Kатедре активно учествује и неколико сарадника у научним звањима и студената докторских студија запослених на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У оквиру Kатедре за микробиологију научна делатност се одвија у неколико праваца. Од оснивања лабораторије, па све до данас, поље интересовања је микробиолошки квалитет површинских, подземних и отпадних вода. Истраживачки рад се обавља у области биомониторинга, сапромикробиологије, сапробиологије, биоремедијације, токсикологије вода, са посебним освртом на цијанотоксине. У оквиру еколошке микробиологије истраживања су усмерена и на заштиту биодиверзитета микроорганизама.

Током последње деценије истраживања су усмерена и на биотехнолошку примену микроорганизама и њихове биоактивне метаболите, као и на изналажење алтернативних антимикробних агенаса. Такође се проучавају и микробни биофилмови, биологија бактериофага као и потенцијал њихове примене у различитим областима.

Photo of Др Драган Радновић
Др Драган Радновић редовни професор шеф Катедре
021/485-2678
Photo of Др Јелица Симеуновић
Др Јелица Симеуновић ванредни професор помоћник директора
021/485-2680
Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман ванредни професор
021/485-2682
Photo of Др Петар Кнежевић
Др Петар Кнежевић ванредни професор
021/485-2685
Photo of Др Верица Алексић Сабо
Др Верица Алексић Сабо асистент
021/485-2680
Photo of Др Дајана Благојевић
Др Дајана Благојевић асистент
021/485-2680
Photo of Маст. биол. Милана Ракић
Маст. биол. Милана Ракић асистент
021/485-2682
Photo of Др Ивица Тамаш
Др Ивица Тамаш научни сарадник
021/485-2678
Photo of Маст. биол. Елеонора Бошковић
Маст. биол. Елеонора Бошковић истраживач сарадник
021/485-2682
Photo of Маст. биол. Ана Воларић
Маст. биол. Ана Воларић истраживач приправник
021/458-988
Photo of Маст. биол. Дамир Гаврић
Маст. биол. Дамир Гаврић истраживач приправник
064/236-8543
Photo of Маст. биол. Петар Давидовић
Маст. биол. Петар Давидовић истраживач приправник
021/485-2712
Photo of Маст. биол. Јована Марић
Маст. биол. Јована Марић истраживач приправник
065/959-22-99
Photo of Маст. проф. биол. Јелена Наранчић
Маст. проф. биол. Јелена Наранчић истраживач приправник
021/458-988
Photo of Маст. биол. Исидора Николић
Маст. биол. Исидора Николић истраживач приправник
021/458-988
Photo of Санда Савић
Санда Савић технички сарадник

Прве активности везане за микробиолошка истраживања започела је др Оливера Ристић почетком седамдесетих година прошлог века, у оквиру Завода за биологију Универзитета у Новом Саду. Од тог времена, развој микробиологије као научне дисциплине условио је и даљи развој Kатедре за микробиологију у оквиру Института за биологију, ПМФ-а, данас Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду.

Поред садашњих чланова, од њеног оснивања па до данас стални чланови Kатедре за микробиологију били су и др Олга Петровић, др Славка Гајин, др Милан Матавуљ, др Милош Бокоров, др Зорица Свирчев, др Мирослав Гантар, др Милутин Ербежник и лаборант Верица Продановић.