Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Katedra za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaNastavaNaučna delatnostOdabrani projektiIz istorije Katedre

Katedra za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, osnovana je 2015. godine.

Trenutno Katedra broji 18 članova, od kojih je sedam u nastavnom zvanju, koji zajedno sa ostalim saradnicima učestvuju u realizaciji nastave i naučno-istraživačkog rada na Departmanu.

Nastava se u okviru Katedre realizuje se na sva tri nivoa akademskih studija. Pored nastave na obaveznim predmetima, članovi Katedre organizuju nastavu i na velikom broju izbornih predmeta, gde studenti mogu steći specifična znanja i veštine, i za koje vlada veliko interesovanje.

Za kratak period od osnivanja Katedre, veliki broj završnih (master i diplomskih) radova je urađen pod mentorstvom nastavnika sa naše Katedre, a takođe i nekoliko doktorskih disertacija je odbranjeno, ili je trenutno u izradi. Naša Katedra pruža studentima viših godina osnovnih studija mogućnost uključivanja u naučno-istraživački rad, gde imaju priliku da steknu osnovna znanja i veštine u laboratorijskom i istraživačkom radu, učestvuju na nacionalnim i međunarodnim konferencija, što daje značajne preporuke za njihovo dalje usavršavanje u zemlji i instranstvu.

Photo of Dr Danijela Kojić
DrDanijelaKojićvanredni profesoršef Katedre
021/485-2677
Photo of Dr Mihajla Đan
DrMihajlaĐanredovni profesorpomoćnik direktora
021/485-2799
Photo of Dr Edvard Petri
DrEdvardPetrivanredni profesor
021/485-2715
Photo of Dr Jelena Purać
DrJelenaPuraćvanredni profesor
021/485-2677
Photo of Dr Anđelka Ćelić
DrAnđelkaĆelićvanredni profesor
021/485-2715
Photo of Dr Nevena Veličković
DrNevenaVeličkovićdocent
021/485-2655
Photo of Dr Željko Popović
DrŽeljkoPopovićdocent
021/485-2797
Photo of Mast. biol. Snežana Orčić
Mast. biol.SnežanaOrčićasistent
021/485-2797
Photo of Mast. biol. Milomir Stefanović
Mast. biol.MilomirStefanovićasistent
021/485-2655
Photo of Dr Elvira Vukašinović
DrElviraVukašinovićnaučni saradnik
021/485-2797
Photo of Dr Nataša Kočiš Tubić
DrNatašaKočiš Tubićnaučni saradnik
021/485-2656
Photo of Mast. biol. Iva Uzelac
Mast. biol.IvaUzelacistraživač saradnik
021/485-2677
Photo of Mast. biol. Miloš Avramov
Mast. biol.MilošAvramovistraživač pripravnik
021/485-2677
Photo of Mast. biol. Iva Gorše
Mast. biol.IvaGoršeistraživač pripravnik
021/485-2656
Photo of Mast. biol. Maja Marinović
Mast. biol.MajaMarinovićistraživač pripravnik
021/485-2677
Photo of Mast. ekol. Ivana Matić
Mast. ekol.IvanaMatićistraživač pripravnik
021/485-2656
Photo of Ana Blanuša
AnaBlanušalaborant
Photo of Maja Oberman
MajaObermanlaborant

Na Katedri za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku odvija se nastava na sledećim smerovima:

OAS biologije

OAS ekologije

IAS profesor biologije

MAS biologije – modul Molekularna biologija

MAS ekologije – modul Zaštita prirode i održivi razvoj

MAS reproduktivne biologije

Doktorske studije biologije

Doktorske studije ekologije

Na OAS nastava je realizovana na sledećim predmetima:
 • Baze podataka u molekularnoj biologiji
 • Biohemija
 • Genetika
 • Genetika populacije
 • Eksperimentalna biohemija
 • Kulture ćelija i tkiva
 • Metode u strukturnoj biologiji
 • Mehanizmi ekoloških adaptacija
 • Molekularna biologija 1
 • Molekularna biologija 2/Molekularna biologija eukariota
 • Molekularna genetika
 • Osnovi biofizike
 • Osnovi enzimologije
 • Osnovi molekularne biologije
 • Praktikum iz biohemije i molekularne biologije
 • Principi genetike
 • Tehnike u molekularnoj biologiji
U okviru IAS odvija se nastava na predmetima:
 • Bioinformatički resursi u nastavi biologije
 • Odabrana poglavlja medicinske biohemije
 • Biohemija hrane i ishrane
U okviru MAS nastava se realizuje na sledećim predmetima:
 • Biologija matičnih ćelija
 • Biomolekulske interakcije
 • Biohemija 2
 • Biohemija hrane i ishrane
 • Viši kurs populacione genetike
 • Genomika
 • Ekološka genetika
 • Kriobiologija
 • Laboratorijske metode i praktične veštine
 • Medicinska biohemija
 • Medicinska genetika
 • Molekularna biofizika
 • Molekularna dijagnostika
 • Molekularne metode u biološkim istraživanjima
 • Preimplantaciona genetička dijagnostika
 • Humani genom
 • Humani genom i epigenetika
Na doktorskim akademskim studijama nastava se realizuje na sledećim predmetima:
 • Bioinformatika u istraživanju nukleinskih kiselina i proteina
 • Biohemijski markeri bolesti
 • Genetička polimorfnost u populacijama životinja
 • Ekstremna biohemija
 • Membranska biologija
 • Mehanizmi ćelijskog odgovora na stres
 • Molekularni mehanizmi kancerogeneze
 • Specijalna genetika biljaka
 • Strukturna biologija proteina

Spisak udžbenika i monografija koje se koriste u nastavi izdatih na Katedri:

 • Praktikum iz biohemije i molekularne biologije, autori: Gordana Grubor-Lajšić, Jelena Purać, Danijela Kojić, Željko Popović, izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, godina 2014, ISBN 978-7031-329-3
 • Biohemija I, autori Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Danijela Kojić i Jelena Purać, izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, godina 2017, ISBN 978-99955-21-56-1
 • Zbirka zadataka iz biohemije, autori Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Danijela Kojić i Jelena Purać, izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, godina 2018, ISBN 978-99955-21-66-0
 • Molekularni markeri u populacionoj genetici, autori: Mihajla Đan, Nevena Veličković, izdavač: Prirodno-matematički fakultet, godina 2017, ISBN 978-86-7031-357-6
 • Zbirka zadataka iz genetike, autori: Ljiljana Vapa, Dragana Radović, izdavac: PMF Novi Sad, MP Stylos Novi Sad, godina 1995
 • Genetika Teorijske osnove sa zadacima, autori Kraljević- Balalić Marija, Petrović Stevan, Vapa Ljiljana, izdavač: PMF Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, godina 1991, ISBN 86-81897-02-0

Odobreni su i sledeći udžbenici koji će biti korišćeni u nastavi:

 • Tehnike u molekularnoj biologiji – praktikum, autori Anđelka Ćelić i Edvard Petri
 • Mehanizmi ekoloških adaptacija organizama, autori Nataša Nikolić, Danijela Kojić i Željko Popović
 • Praktikum iz medicinske biohemije i molekularne dijagnostike, autori Suzana Jovanović-Šanta i Željko D. Popović

U okviru Katedre za Biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku naučno-istraživačka delatnost se izvodi u dve laboratorije i više istraživačkih grupa:

Laboratorije:

Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju

ISTRAŽIVAČKA GRUPA BIOHEMIJA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA INSEKATA bavi se ispitivanjem povezanosti molekularnih mehanizama dormancije i otpornosti na niske temperature kod ekonomski važnih insekata (model organizam kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis), kao i ispitivanjem veze između izloženosti zagađenju okoline i biohemijskih i fizioloških parametara oksidativnog stresa i imuniteta (model organizam medonosna pčela Apis mellifera);

Istraživačka grupa STRUKTURA PROTEINA I VEZA IZMEĐU STRUKTURE I FUNKCIJE PROTEINA bavi se identifikacijom biološki aktivnih jedinjenja kao potencijalnih lekova u terapiji kancera dojke i prostate, sa fokusom na ispitivanje protein-ligand interakcija upotrebom metoda strukturne biologije i biofizike kao što su: molekularni doking, molekularna dinamika i strukturna bioinformatika (model organizmi bakterije i kvasci).

Laboratorija za genetiku

LABORATORIJA ZA GENETIKU bavi se analizama prirodnih populacija odabranih grupa beskičmenjaka, kičmenjaka i biljnih vrsta. Primenom i razvojem adekvatnih molekularnih markera, Laboratorija za genetiku se bavi pitanjima strukturiranosti populacija, kretanjima brojnosti populacija, fragmentisanosti populacija, demografskom istorijom, a sa ciljem sagledavanja potencijala populacija da odgovore na promenljive uslove sredine. Jedan deo istraživanja usmeren je na analizu polimorfnosti gena i asocijacija genotip-fenotip kompleksnih oboljenja čoveka, i to kardiovaskularnih, endokrinoloških i onkoloških obolenja.

Međunarodna saradnja:

Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju
 • British Antarctic Survey, Cambridge, United Kingdom, Melody Clark, Roger M. Worland
 • The Scottish Assosiation for Marine Science, Oban,United Kingdom, Dr. David W. Pond
 • The Henry Wellcome Building for Biomolecular NMR Spectroscopy, School of Cancer Sciences, University of Birmingham, United Kingdom, prof. Ulrich L. Günther
 • Department of Nutritional Sciences, Dell Pediatric Research Institute, University of Texas at Austin, United States, prof. Stefano Tiziani
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, CAS, Praha, Czech Republic, Laboratory of Structural Biology, Dr. Pavlína Maloy Řezáčová
 • Institute of Molecular Biology, SAS, Bratislava, Slovakia, Dr. Ľubica Urbániková
 • Institute for Molecular and Cell Biology, University of Porto, Portugal, Redox Cell Signaling Group, Dr. Vitor Costa
 • Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, Chair of Biochemistry, Dr. Miha Pavšič
 • Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, Laboratory of Protein Engineering, Dr. Yaroslav Dichenko
 • Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Dr. Ágnes Tantos
 • Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Department of Genetics, Budapest, Hungary, Dr. Eszter Ari
 • Earhlam Institute, Nowrich, UK, Dr. Tamás Korcsmáros
 • Department of Aquaculture, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, Dr. Ákos Horváth, Dr. Jelena Lujić
Laboratorija za genetiku
 • Research Institute for Wildlife Ecology, Beč, Austrija
 • Wildlife Research Unit, Department of Biology, University of Aveiro, Portugal
 • CIBIO, Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, Porto, Portugal
 • Laboratory of Animal Genomics, Faculty of Agriculture, University of Bologna, Italija
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finska
 • Department of Environmental Sciences and Natural resources/Research Institute CIBIO, University of Alicante, Španija
 • University of the Aegean, Laboratory of Biogeography and Ecology, Mytilene, Grčka
 • Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenija
 • Faculty of Forestry, University of Kiril and Metodij, Skoplje, Severna Makedonija

Saradnja sa institucijama u zemlji:

Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju
 • Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd, Odeljenje za fiziologiju, dr Duško Blagojević, dr Mihajlo Spasić
 • Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za primenjenu hemiju, dr Ivan Gržetić, dr Konstatin Ilijević
 • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za biologiju, dr Zoran Stanimirović, dr Jevrosima Stevanović
 • Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za toksikologiju, dr Dragana Vujanović
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Katedra za zemljište, ishranu biljaka i genetiku, dr Dejan Prvulović
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo „NS seme“, Novi Sad, Odeljenje za kukuruz, dr Filip Franeta
 • Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Zemun Polje, Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju, dr Snežana Gošić-Dondo
Laboratorija za genetiku
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd
 • Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Institut BioSens, Univerzitet u Novom Sadu
 • Lovački Savez Vojvodine, Novi Sad
 • Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Pored naučno-istraživačkog rada, u okviru Katedre za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku, članovi Laboratorije za genetiku se bave pružanjem usluga na zahtev korisnika iz oblasti genetičkih analiza od pripreme uzoraka do genotipizacije i obrade podataka.

Članovi Katedre za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku su do sada učestvovali u realizaciji 23 nacionalna i 14 međunarodnih naučnih projekata.

Međunarodni projekti

Tekući projekti:
 • „Razvoj metoda za proučavanje strukture farmakološki aktivnih jedinjenja“ Projekat Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu MPNTR Republike Srbije, 2017-2019. godine. Nosioci projekta su dr Edvard Petri, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Srbija), dr Pavlina Malou Rezačova (laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju, Institut za organsku hemiju i biohemiju u Pragu, Češka) i dr Lubica Urbanikova (Institut za molekularnu biologiju Slovačke akademije nauka u Bratislavi Slovačka)
 • „Ispitivanje strukture i funkcije neuronskih kalcijum senzorskih proteina u signalingu ceramida korišćenjem kvasca kao model sistema“ Projekat programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugala, 2018-2019. godine. Rukovodilac dr Anđelka Ćelić, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
 • „Targetirani skrining novih modulatora aktivnosti humanih sterol – hidroksilaza“ Projekat programa za finansiranje bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Belorusije 2018-2019. godine: Rukovodilac prof. dr Suzana Jovanović-Šanta
 • „Strukturna i funkcionalna analiza ERSAM proteina–mete antitumorske terapije“ Projekat programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije. Nosioci projekta su dr Edvard Petri, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Srbija) i prof dr Brigita Lenarčič (Slovenija)
 • „Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE“ COST akcija broj CA18134, 2019-2023, Rukovodilac – dr Kristiano Vernesi; dr Nevena Veličković – MC, dr Mihajla Đan – MC Substitute; Učesnici – msc Milomir Stefanović
 • „ART-REM: Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia“ Erasmus+ projekat, broj 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020, Rukovodilac – prof. dr Aleksandra Trninić Pjević ; Učesnici dr – Mihajla Đan, dr Nevena Veličković, msc Milomir Stefanović, dr Anđelka Ćelić, dr Edvard Petri, dr Danijela Kojić, msc Snežana Orčić
Prethodni projekti:
 • „Dormancy of cells and organisms-strategies for survival and preservation“ FP6 projekat, FP6-2003-NEST-B-1, 2005-2008. godine
 • „Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications“ (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015 – 2018, Rukovodilac – dr Aino Juslen; Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nevena Veličković, dr Nataša Kočiš Tubić
 • „Molecular Characterization of Syrphidae (Diptera) of Lakes Region, Turkey and Studying of Biological Control Potentials of Entomophagous Species“ The Scientific and Technological Research Council of Turkey, 2014 – 2016, Rukovodilac – dr Rustem Hayat, Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nataša Kočiš Tubić, dr Nevena Veličković
 • „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ akcija broj FA1203, 2013-2017. Rukovodilac – dr Heinz Müller-Schärer Učesnici – dr Nataša Kočiš Tubić
 • „European Cooperation in Science and Technology; COST action TD1101 A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology – RGB-Net“ 2011 – 2015, Rukovodilac – dr Luka Fontanesi, dr Mihajla Đan – MC; Učesnici – dr Nevena Veličković, dr Dragana Obreht, dr Nataša Kočiš Tubić
 • „The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats“ E.U.-European Social Fund and the Greek Ministry of Development 2011 – 2015, Rukovodilac – dr Theodora Petanidou; Učesnici – dr Mihajla Đan

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

Tekući projekti:
 • „Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji“ OI 173014 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2011-sada. Rukovodilac dr Duško Blagojević, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
 • „Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata“ OI 172021 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2011-sada. Rukovodilac prof. dr Marija Sakač, Redovni professor, Katedra za organsku hemiju, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • „Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi“ Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, OI-173002, 2011 –, Rukovodilac – dr Ante Vujić; Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nevena Veličković, dr Nataša Kočiš Tubić, msc Milomir Stefanović
 • „Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema“ Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, III-43002, 2011 –, Rukovodilac- dr Saša Orlović; Učesnici – dr Mihajla Đan
Prethodni projekti:
 • „Uloga redoks aktivnih supstanci u procesima homeostaze živih sistema“ OI 143034 Ministartvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2006-2010. godine. Rukovodilac dr Duško Blagojević. Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

Tekući projekti:
 • „Suplementacija ishrane medonosne pčele sa odabranim fiziološki aktivnim supstancama: uticaj na antioksidativni i imuni sistem“, br. 142-451-2862/2018; 2018-2019. godine. Rukovodilac projekta dr Jelena Purać, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • „Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini“ Pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, Srbija, 0601 78/37-316, 2015 – 2019, Rukovodilac – dr Ante Vujić; Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nevena Veličković
Prethodni projekti:
 • „Biohemijski i ekofiziološki aspekti održanja medonosnih pčela u Vojvodini“ br. 114-451-3846/2013. 2013-2014. godine. Rukovodilac projekta dr Gordana Grubor-Lajšić, tada u funkciji redovnog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
 • „Molekularna osnova odgovora medonosnih pčela na prisustvo polutanata u životnoj sredini“, br. 114-451-709/2015; 2015-2016. godine. Rukovodilac projekta dr Jelena Purać, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
 • „Genetički resursi agroekosistema Vojvodine u funkciji razvoja održive poljoprivrede“. Pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. 2011-2014. Rukovodilac – dr Ante Vujić. Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Dragana Obreht
 • „Uticaj niskih doza zračenja uz primenu nano prooksidanasa i nano protektora na humane maligne ćelijske linije“ Pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. 2014. Rukovodilac – dr Gordana Bogdanović. Učesnici – dr Mihajla Đan
 • „Procena upotrebe vrednosti usluge polinacije – diverzitet polinatora u prirodnim agroekosistemima na prostoru Fruške gore“ Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. 2014 -2015. Rukovodilac – dr Dragana Obreht, Učesnici – dr Nataša Kočiš Tubić, dr Nevena Veličković
 • „Genetička varijabilnost divlje svinje u lovištima AP Vojvodine u cilju procene kretanja brojnosti“ Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. 2014-2015. Rukovodilac dr Mihajla Đan. Učesnici – dr Nevena Veličković
 • „Utvrđivanje genetičkih svojstava, realnog prirasta i trofejne strukture i prostornog rasporeda populacija srna u lovištima Vojvodine“ Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. 2014. Rukovodilac – dr Zoran Ristić. Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nevena Veličković
 • „Procena biomonitorskog potencijala mikropopulacija zeca (Lepus europaeus P.) u lovištima Vojvodine na osnovu akumulacije teških metala u target tkivima“ Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. 2014. Rukovodilac – dr Miloš Beuković. Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nevena Veličković
 • „Genetički diverzitet divljih svinja u lovištima AP Vojvodine uz procenu stepena hibridizacije domaće i divlje svinje“ Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. 2013. Rukovodilac dr Mihajla Đan. Učesnici – dr Nevena Veličković, dr Nataša Kočiš Tubić
 • „Genetička karakterizacija zeca u funkciji procene kretanja brojnosti populacija u lovištima AP Vojvodine“ Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. 2013. Rukovodilac dr Miloš Beuković. Učesnici – dr Mihajla Đan, dr Nevena Veličković
 • „Procena genetičkog potencijala populacija divljih svinja u lovištima Vojvodine“ Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. 2012. Rukovodilac dr Mihajla Đan, učesnici – dr Nevena Veličković, dr Nataša Kočiš Tubić

Iako jedna od najmlađih na Departmanu, Katedra za biohemiju, molekularnu biologija i genetiku ima dug istorijatat.  Zapravo još sa uvođenjem novog smera Molekularni biolog na našem Departmanu i upisom prve generacije studenata 2003. godine, javila se i ideja o osnivanju zasebne katedre. Temelje naše Katedre postavile su profesorke dr Gordana Grubor-Lajšić (1949-2015.) i dr Ljiljana Vapa, koje su izvele generacije nastavnika i saradnika, od kojih su mnogi od njih osnivači i današnji članovi Katedre. Posebno zalaganjem i upornošću prof. Gordane Grubor-Lajšić došlo je do formalnog osnivanja naša Katedre početkom 2015. godine. Veliki doprinos u realizaciji nastave i naučno-istraživačkog rada u periodu pre i na samom početku formiranja Katedre su pružile i naše drage koleginice prof.dr Dragana Obreht Vidaković, koja je i bila član po osnivanju, kao i prof. dr Aleksandra Jovanović-Galović.