Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Katedra za mikrobiologiju

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaIz istorije Katedre

Katedra za mikrobiologiju realizuje nastavu kroz predmete na studijskim programima osnovnih, master akademskih i doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Članove Katedre danas čine jedan redovni, tri vanredna profesora, tri asistenta i jedan naučni saradnik.

Pored članova u nastavnim zvanjima, u radu Katedre aktivno učestvuje i nekoliko saradnika u naučnim zvanjima i studenata doktorskih studija zaposlenih na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U okviru Katedre za mikrobiologiju naučna delatnost se odvija u nekoliko pravaca. Od osnivanja laboratorije, pa sve do danas, polje interesovanja je mikrobiološki kvalitet površinskih, podzemnih i otpadnih voda. Istraživački rad se obavlja u oblasti biomonitoringa, sapromikrobiologije, saprobiologije, bioremedijacije, toksikologije voda, sa posebnim osvrtom na cijanotoksine. U okviru ekološke mikrobiologije istraživanja su usmerena i na zaštitu biodiverziteta mikroorganizama.

Tokom poslednje decenije istraživanja su usmerena i na biotehnološku primenu mikroorganizama i njihove bioaktivne metabolite, kao i na iznalaženje alternativnih antimikrobnih agenasa. Takođe se proučavaju i mikrobni biofilmovi, biologija bakteriofaga kao i potencijal njihove primene u različitim oblastima.

Photo of Dr Dragan Radnović
DrDraganRadnovićredovni profesoršef Katedre
021/485-2678
Photo of Dr Jelica Simeunović
DrJelicaSimeunovićvanredni profesorpomoćnik direktora
021/485-2680
Photo of Dr Maja Karaman
DrMajaKaramanvanredni profesor
021/485-2682
Photo of Dr Petar Knežević
DrPetarKneževićvanredni profesor
021/485-2685
Photo of Dr Verica Aleksić Sabo
DrVericaAleksić Saboasistent
021/485-2680
Photo of Dr Dajana Blagojević
DrDajanaBlagojevićasistent
021/485-2680
Photo of Mast. biol. Milana Rakić
Mast. biol.MilanaRakićasistent
021/485-2682
Photo of Dr Ivica Tamaš
DrIvicaTamašnaučni saradnik
021/485-2678
Photo of Mast. biol. Eleonora Bošković
Mast. biol.EleonoraBoškovićistraživač saradnik
021/485-2682
Photo of Mast. biol. Ana Volarić
Mast. biol.AnaVolarićistraživač pripravnik
021/458-988
Photo of Mast. biol. Damir Gavrić
Mast. biol.DamirGavrićistraživač pripravnik
064/236-8543
Photo of Mast. biol. Petar Davidović
Mast. biol.PetarDavidovićistraživač pripravnik
021/485-2712
Photo of Mast. biol. Jovana Marić
Mast. biol.JovanaMarićistraživač pripravnik
065/959-22-99
Photo of Mast. prof. biol. Jelena Narančić
Mast. prof. biol.JelenaNarančićistraživač pripravnik
021/458-988
Photo of Mast. biol. Isidora Nikolić
Mast. biol.IsidoraNikolićistraživač pripravnik
021/458-988
Photo of Sanda Savić
SandaSavićtehnički saradnik

Prve aktivnosti vezane za mikrobiološka istraživanja započela je dr Olivera Ristić početkom sedamdesetih godina prošlog veka, u okviru Zavoda za biologiju Univerziteta u Novom Sadu. Od tog vremena, razvoj mikrobiologije kao naučne discipline uslovio je i dalji razvoj Katedre za mikrobiologiju u okviru Instituta za biologiju, PMF-a, danas Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu.

Pored sadašnjih članova, od njenog osnivanja pa do danas stalni članovi Katedre za mikrobiologiju bili su i dr Olga Petrović, dr Slavka Gajin, dr Milan Matavulj, dr Miloš Bokorov, dr Zorica Svirčev, dr Miroslav Gantar, dr Milutin Erbežnik i laborant Verica Prodanović.