Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Katedra za fiziologiju životinja

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaIz istorije Katedre

Članove Katedre za fiziologiju životinja čine nastavnici i saradnici iz uže naučne oblasti fiziologija životinja, biologija ćelije i zaštita životne sredine, koje povezuju zajedničke nastavne i naučno-istraživačke delatnosti. Nastavna aktivnost članova Katedre obuhvata održavanje nastave iz širokog dijapazona predmeta na svim nivoima studija biologije i ekologije, kao i mentorisanje master radova i doktorskih disertacija. Naučno-istraživačka aktivnost organizovana je u okviru četiri laboratorije, sa istraživačkim interesom usmerenim ka reproduktivnoj endokrinologiji i signalizaciji, hronobiologiji, izučavanju dejstva endokrinih ometača, ekofiziologiji i ekotoksikologiji. Katedra se odlikuje visokom naučnom produkcijom, koja se ogleda kroz veliki broj radova publikovanih u prestižnim naučnim časopisima, a mnogi radovi odlikuju se visokom citiranošću. Članovi Katedre učesnici su brojnih naučno-istraživačkih projekata i neguju plodonosnu saradnju sa kolegama u zemlji i inostranstvu.

Photo of Dr Tatjana Kostić
Dr Tatjana Kostić redovna profesorka šef Katedre
Work Fax 021/485-2674
Photo of Dr Silvana Andrić
Dr Silvana Andrić redovna profesorka
021/485-2673
Photo of Dr Ivana Teodorović
Dr Ivana Teodorović redovni profesor
021/485-2690
Photo of Dr Sonja Kaišarević
Dr Sonja Kaišarević vanredni profesor
Photo of Dr Nebojša Andrić
Dr Nebojša Andrić docent
021/485-2675
Photo of Dr Tatjana Čelić
Dr Tatjana Čelić docent
Photo of Dr Tanja Tomić
Dr Tanja Tomić asistent sa doktoratom
021/485-2690
Photo of Mast. biol. Dijana Marinković
Mast. biol. Dijana Marinković asistent
021/485-2673
Photo of Mast. biol. Marija Medar
Mast. biol. Marija Medar asistent
021/485-2673
Photo of Mast. biol. Isidora Starovlah
Mast. biol. Isidora Starovlah asistent
021/485-2673
Photo of Dr Kristina Pogrmić-Majkić
Dr Kristina Pogrmić-Majkić viši naučni saradnik
021/485-2675
Photo of Dr Aleksandar Baburski
Dr Aleksandar Baburski naučni saradnik
021/485-2674
Photo of Dr Svetlana Fa
Dr Svetlana Fa naučni saradnik
021/485-2675
Photo of Dr Varja Mihajlović
Dr Varja Mihajlović istraživač saradnik
Photo of Mast. biol. Sava Radović
Mast. biol. Sava Radović istraživač saradnik
021/485-2673
Photo of Dr Dragana Samardžija Nenadov
Dr Dragana Samardžija Nenadov istraživač saradnik
021/485-2675
Photo of Mast. ekol. Dina Tenji
Mast. ekol. Dina Tenji istraživač saradnik
Work Fax 064/594-1370
Photo of Mast. biol. Dunja Kokai
Mast. biol. Dunja Kokai istraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Mast. biol. Gordana Košanin
Mast. biol. Gordana Košanin istraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Master biolog Bojana Mićić
Master biolog Bojana Mićić istraživač pripravnik
Photo of Mast. biol. Biljana Tešić
Mast. biol. Biljana Tešić istraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Dipl. biolog Vesna Bajagić
Dipl. biolog Vesna Bajagić laborant
Photo of Olja Kukuć
Olja Kukuć laborant

Iako tradicija obrazovne i naučne delatnosti iz oblasti fiziologija životinja na današnjem Departmanu za biologiju i ekologiju datira još od 1965. godine, Katedra za fiziologiju životinja osnovana je kao samostalna organizaciona jedinica januara 2015. godine. Za rukovodioca Katedre izabrana je prof. dr Tatjana Kostić, koja tu funkciju uspešno obavlja i danas. Profesori koji su proveli svoj radni vek kao članovi Katedre i u izuzetnoj meri doprineli njenom razvoju su prof. dr Irina Simonović, prof. dr Desanka Marić i prof. emeritus dr Radmila Kovačević.