Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Katedra za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaIz istorije Katedre

Katedra za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine je najmlađa katedra na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu osnovana 2017. godine. Okuplja nastavnike, saradnike i istraživače u naučnom zvanju koji obavljaju nastavno-naučni rad iz oblasti Hidrobiologije, Zaštite prirode, Konzervacione biologije i Zaštite životne sredine. Katedra realizuje praktičnu i teorijsku nastavu iz preko 20 obaveznih i izbornih predmeta, na svim studijskim programima, osnovnih, master i doktorskih studija biologije i ekologije, i integrisanih akademskih studija profesora biologije. U okviru Katedre za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine naučna delatnost se izvodi u tri laboratorije: Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, Laboratorija za hidrobiologiju i Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju – LAPER. Članovi katedre imaju saradnju sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu sa kojima učestvuju u mnogim međunarodnim i nacionalnim projektima.

Photo of Dr Ante Vujić
Dr Ante Vujić redovni profesor šef Katedre
021/485-2669
Photo of Dr Zorica Svirčev
Dr Zorica Svirčev redovni profesor
021/485-2688
Photo of Dr Dubravka Milić
Dr Dubravka Milić vanredni profesor
021/485-2669
Photo of Dr Branko Miljanović
Dr Branko Miljanović vanredni profesor
064/131-2131
Photo of Dr Tamara Jurca
Dr Tamara Jurca docent
Photo of Dipl. biol. Dimitrije Radišić
Dipl. biol. Dimitrije Radišić asistent
Photo of Dr Damjana Drobac
Dr Damjana Drobac naučni saradnik
Photo of Dr Zlata Markov Ristić
Dr Zlata Markov Ristić naučni saradnik
Photo of Dr Snežana Popov
Dr Snežana Popov naučni saradnik
Photo of Dr Nada Tokodi
Dr Nada Tokodi naučni saradnik
Photo of Aleksandar Bajić
Aleksandar Bajić istraživač saradnik
Photo of Tamara Važić
Tamara Važić istraživač saradnik
060/747-77-79
Photo of Dr Ana Grković
Dr Ana Grković istraživač saradnik
Photo of Dr Dijana Lalić (rođ. Pantelić)
Dr Dijana Lalić (rođ. Pantelić) istraživač saradnik
Photo of Dr Laura Likov
Dr Laura Likov istraživač saradnik
021/485-2669
Photo of Dr Sonja Mudri-Stojnić
Dr Sonja Mudri-Stojnić istraživač saradnik
Photo of Mast. ekol. Tamara Palanački Malešević
Mast. ekol. Tamara Palanački Malešević istraživač saradnik
Photo of Mast. ekol. Sonja Trifunov
Mast. ekol. Sonja Trifunov istraživač saradnik
Photo of Mast. biol. Maja Arok
Mast. biol. Maja Arok istraživač pripravnik
Photo of Mast. ekol. Lea Velaja
Mast. ekol. Lea Velaja istraživač pripravnik
Photo of Mast. ekol. Marina Janković
Mast. ekol. Marina Janković istraživač pripravnik
Photo of Mast. biol. Tamara Tot
Mast. biol. Tamara Tot istraživač pripravnik
Photo of Sonja Pogrmić
Sonja Pogrmić

Katedra za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine osnovana je 2017. godine, u cilju efikasnije akreditacije studijskih programa i organizovanja kurseva iz oblasti hidrobiologije, zaštite životne sredine i zaštite prirode. Katedru čine dva redovna profesora, dva vanredna profesora, jedan docent, jedan asistent i tri naučna saradnika.

U okviru Katedre je angažovani su još i saradnici u naučnim zvanjima i studenti doktorskih studija zaposlenih na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svi saradnici na Katedri imaju visoko profilisano mesto u timovima laboratorija.